Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskurs ucieleśnienia - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-3H004O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskurs ucieleśnienia - projekt
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

02O-1A_K02 potrafi współdziałać w grupie realizując proste zadania zespołowe oraz małe projekty.


Pozostałe efekty kształcenia, są takie same, jak w sylabusie przedmiotu, który w module "Dyskurs ucieleśnienia" prowadzi wykładowca, pod kierunkiem którego student realizuje projekt.


Wymagania wstępne:

1. Uczestnictwo w trzech konwersatoriach wchodzących w skład modułu "Dyskurs ucieleśnienia":

- Ciało ludzkie i postludzkie w sztukach plastycznych i sztuce działania

- Pięć zmysłów? Strategie ucieleśnienia: filozofia, nauka, sztuka i pamięć

- Historia ciała- zarys

2. Uzgodniony z wykładowcą wybór spośród trzech powyższych przedmiotów jednego wiodącego przedmiotu, na bazie którego student w ramach godzin pracy własnej realizuje projekt grupowy.

3. Wybór przedmiotu, będącego bazą dla realizowanego projektu, musi nastąpić do końca października, po tym terminie nie ma możliwości zmiany tego przedmiotu.


Skrócony opis:

1. Przedmiot polega na realizacji grupowego projektu.

2. Projekt jest konkretną próbą sprawdzenia w doświadczeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach modułu "Dyskurs ucieleśnienia".

3. Wykładowca proponuje temat i scenariusz działania projektowego, ale studenci mogą zmodyfikować elementy projektu lub zaproponować całkowicie własny projekt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Prowadzący grup: Marcin Bogusławski, Marzena Iwańska, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Matuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

- Projekt musi być zrealizowany w trakcie semestru.

- Niezrealizowanie projektu skutkuje powtarzaniem całego modułu.

Metody dydaktyczne:

Metoda projektu:

- szczegóły proponowanej formy projektu zawiera sylabus przedmiotu, który w module "Dyskurs ucieleśnienia" prowadzi wykładowca, pod kierunkiem którego student realizuje projekt,

- szczegóły zrealizowanego projektu zawiera dokument o nazwie "DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU 2013/14" (patrz: Metody i kryteria oceniania).

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają elementy: organizacja, współpraca w grupie, zawartość merytoryczna, komunikatywność (w stosunku do adresatów projektu).

Podstawą oceny jest dokument o nazwie "DOKUMENTACJA i EWALUACJA PROJEKTU 2013/14", który zawiera następujące elementy:

1.Opiekun projektu: ..............

2.Imię i nazwisko studentki/studenta: ..................

3.Rok studiów i semestr: .............

4.Nazwa modułu dydaktycznego:................

5.Temat: .................

6.Wykonane zadanie - opis: ..............

7.Data realizacji: ...............

8.Ewaluacja: opinie uczestników projektu, czyli adresatów wykonywanego zadania, zaproszonych obserwatorów itp., sporządzone np. na postawie ankiety (załącznik nr 1), opinia wykładowcy sformułowana wg kryteriów sylabusa, dotyczących zadania projektowego (załącznik nr 2).

9.Inne załączniki: zapis DVD, CD, zdjęcia itp.


Treści kształcenia:

Treści kształcenia są takie same, jak w sylabusie przedmiotu, który w module "Dyskurs ucieleśnienia" prowadzi wykładowca, pod kierunkiem którego student realizuje projekt.

Literatura:

Literatura jest taka sama, jak w sylabusie przedmiotu, który w module "Dyskurs ucieleśnienia" prowadzi wykładowca, pod kierunkiem którego student realizuje projekt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.