Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza wytworu kultury jako performansu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-5AWK1O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza wytworu kultury jako performansu
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza:

- student zna znaczenia terminu „performans” i potrafi wskazać dziedziny, do których się one odnoszą (02O-1A_W08);

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dziel i zjawsk z wykorzystaniem terminologii performatycznej (02O-1A_W12);


Umiejętności:-

- samodzielnie analizuje i ocenia wytwory kultury, posługując się się różnymi narzędziami krytycznymi i metodami analiz (02O-1A_U04, 02O-1A_U05);


Kompetencje:

- potrafi planować oraz metodycznie realizować wyznaczone przez siebie lub innych zadania, odznacza się odpowiednią dyscypliną, umiejętnością reagowania na nowe sytuacje oraz myślenia kreatywnego (02O-1A_K03);

- jest refleksyjnie i krytycznie nastawiony do otaczającej go rzeczywistości kulturowej (02O-1A_K03).


Skrócony opis:

Ogólny opis przedmiotu:

1.zapoznanie studentów z trzema podstawowymi znaczeniami terminu „performans” – jako performance art, performing art i jako przedmiotu performatyki,

2.nauka analizy zjawisk kultury jako performansu

Cel zajęć:

Celem zajęć jest ćwiczenie krytycznego opisu wytworów kultury popularnej, z zastosowaniem różnych narzędzi analitycznych (analiza semiotyczna, ideologiczna, intertekstualna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Justyna Czupiłka, Agnieszka Gralińska-Toborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- w dyskusjach zwracamy uwagę na to, co się dzieje, gdy opisane w innych dyskursach zjawiska analizujemy jako performanse, jak wiedza o performansie wpływa na nasz ogląd i interpretację zjawisk i zdarzeń,

- zastanawiamy się nad tym, jak (w jaki sposób, do czego) możemy wykorzystać wiedzę o performansie,

- rozważamy, jak rodzaj wiedzy (spośród klasycznych dyscyplin) faworyzuje się, gdy w opisie dominuje kategoria performansu.

Sposoby i kryteria oceniania:

Sposoby i kryteria oceniania:

- nie więcej niż dwie nieobecności

- aktywny udział w analizie bieżącej lektury

- prezentacja własnego performansu zawierającego wybrana cechę: dźwiękowość, czasowość, obesnośc itp.

Elementy konwersatoryjno-warsztatowe oceniane są systematycznie, w toku zajęć punktujemy każdą trafną uwagę, opis zjawiska, poprawnie wskazany przykład itp.

Treści kształcenia:

1. Trzy główne konteksty teoretyczne performatywizmu.

1.1. Performatywna funkcja języka, czyli jak – według Johna Austina – działać słowami.

1.2. Sztuka jako działanie oraz „wytwarzanie materialności i cielesności” (Erika Fischer-Lichte) – wybrane aspekty teoretyczne praktyk intermedialnych l. 60. i 70 XX wieku.

1.3. Gender jako performans – teoria płci performatywnej Judith Butler.

2.Performans jako rytuał.Literatura:

Zalecana literatura:

Obowiązkowa:

Austin John, Wypowiedzi performatywne , [w:] tegoż, Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993.

Butler Judith, Od „wnętrza” do performatywnej płci, [w:] tejże, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 9-53.

Fischer-Lichte Erika, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008 (rozdziały III. i IV.).

Turner Victor, Od rytuału do teatru, przeł. M. i J. Dziekanowie, Volumen Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005; fragmenty pt. Proces rytualny, tłum. I. Kurz [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, WUW, Warszawa 2005, s. 121-140.

Goffman Erving, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, fragmenty [w:] Antropologia widowisk.., op.cit.,. s. 47-60.

McKenzie Jon, Performuj albo... Od dyscypliny do performansu, tłum. T. Kubikowski, Universitas, Kraków 2011 (całość).

Uzupełniająca:

Schechner Richard, Performatyka: Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006.

Carlson Marvin, Performans, tłum. E. Kubikowska, PWN, Warszawa 2007.

Butler Judith, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, tłum. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 9-53.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.