Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy historii i kultury francuskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-AFLAR04 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy historii i kultury francuskiego obszaru językowego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia


Wiedza

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:


e1. definiuje pojęcie kultury (01FR1A_W02; 01FA1A_W02)

e2. ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne wybrane) (01FR1A_W02; 01FA1A_W02)

e3. rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe stereotypy kulturowe funkcjonujące na obszarze języka francuskiego (01FR1A_W09; 01FA1A_W09)

e4. rozpoznaje i charakteryzuje zjawiska kulturowe przynależące do Francji (01FR1A_W08; 01FA1A_W08)

e5. ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury francuskojęzycznej (01FR1A_W08; 01FA1A_W08)


Umiejętności

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:


e1. rozpoznaje przedstawicieli sztuki francuskiej, kina, fotografii oraz malarstwa (01FR1A_U02; 01FA1A_U02)

e2. potrafi wymienić stereotypy dotyczace Francji oraz jej mieszkanców (01FR1A_U06; 01FA1A_U06, 01FR1A_U13; 01FA1A_U13)

e3. umie wymienić zjawiska kulturowe Francji, które sa jej przynalezne i wyróżniają ją pośród innych krajow europejskich (01FR1A_U09; 01FA1A_U09)


Inne kompetencje

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student reprezentuje następujące postawy:


e1. jest otwarty na odmienność kulturową (01FR1A_K01; 01FA1A_K01, 01FR1A_K03; 01FA1A_K03)

e2. docenienia różnorodność kulturową (01FR1A_K05; 01FA1A_K05)

e3. ma świadomość bogactwa jakie niesie ze sobą znajomość kultury Francji (01FR1A_K06; 01FA1A_K06).


Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu kultury francuskiego obszaru językowego. Zdobyte wiadomości powinny nie tylko umożliwić zrozumienie specyfiki zjawisk kultury francuskiej, ale też docenienie różnorodności kulturowej, z wykształceniem postawy tolerancji włącznie. Zajęcia dostarczają studentom podstawowych narzędzi teoretycznych i odpowiedniego aparatu terminologicznego, niezbędnych do przyswojenia i analizy zjawisk kultury przejawiających się m.in. w języku. Mają też za zadanie uświadomić studentom, że nie jest możliwa dobra znajomość języka obcego bez posiadania podstawowej wiedzy dotyczącej kultury, do której ten język należy. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dziedzinami kultury Francji i innych obszarów frankofońskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Koźluk
Prowadzący grup: Magdalena Koźluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Na bieżąco są również przedstawiane przez Studentów recenzje z przeczytanych przez nich francuskich książek oraz relacje z polskich wydarzeń promujących kulturę Francji w Polsce (współpraca z fundacją Łódzkie bardziej francuskie oraz Alliance Française w Łodzi).


Studenci regularnie zamieszczają swoje exposé w języku francuskim i polskim na blogu studenckim „Aux six coins de la culture”, który jest poświęcony kulturze Francji (https://aux6coins.wordpress.com/2016/01/19/bonjour-poznajcie-nas/)


Metody dydaktyczne:

Wykład, praca w grupach, referaty studentów, prezentacje multimedialne, dyskusja.

Sposoby i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej na zakończenie cyklu wykładów, indywidualna prezentacja ustna (około 10 min., w trakcie zajęć) wybranego zagadnienia dotyczącego omawianej problematyki. Przy ocenianiu jest brana pod uwagę wiedza studenta na dany temat, jego krytyczne podejście do zagadnienia, umiejętność prezentacji i interpretacji faktów

Treści kształcenia:

Treści kształcenia

Cykl obejmuje historię malarstwa, filmu, architektury, rzeźby, muzyki oraz świat współczesnych mediów. Zajęcia będą się odbywały według następującego planu:

‒ Edukacja we Francji (reguły savoir-vivre, etykieta, zwyczaje, rytuały na przywitanie np. (faire la bise)

‒ Anegdoty o sławnych Francuzach (Dumas, Mérimée); miłość na dworze królów Francji

‒ Czas wolny Francuzów (komiksy, kino, książka, wystawy)

‒ Gesty, mimika Francuzów

‒ Zarys malarstwa francuskiego (główne nurty i ich przedstawiciele)

‒ Rzeźba francuska (Rodin)

‒ Historia fotografii francuskiej (style, przedstawiciele)

‒ Moda francuska (perfumy, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel)

‒ Style architektoniczne (zamki nad Loarą, style oraz zabytki Paryża)

‒ Muzyka francuska (piosenki, ścieżki dźwiękowe z filmów, francuskie hity 1900-2016, festiwale, muzyka rockowa )

‒ Kino francuskie (Amélie) i ikony filmu francuskiego (Alain Delon, Romy Schneider)

‒ Media francuskie (programy publicystyczne oraz rozrywkowe)

‒ Organizacje działające na rzecz zwierząt we Francji

‒ Regiony (Alpy, Prowansja, Lyon)

‒ Turystyka (parki narodowe Francji, obiekty UNESCO)

‒ Kuchnia (sery), specyfika kuchni regionalnych (Alpy)

‒ Święta

‒ Przesądy


Literatura:

Z uwagi na różnorodność tematyki studenci posługują się artykułami oraz informacjami bieżącymi w internecie bądź gazetach francuskich.

Konkretne zagadnienia są również uzupełniane najświeższymi publikacjami książkowymi z zakresu danej tematyki, które są dostępne dla studenta na rynku wydawniczym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bralewski
Prowadzący grup: Dariusz Bralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bralewski
Prowadzący grup: Dariusz Bralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.