UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SLA121
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sanja Miletić
Prowadzący grup: Sanja Miletić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

-

Metody dydaktyczne:

Metody podające (tekst programowany, opowiadanie), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia, projekt), metody eksponujące (symulacja).

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności) i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań weryfikujących postępy w nauce (testy i prace domowe).

Stopień przyswojenia określonego materiału gramatycznego i leksykalnego weryfikowany jest za pomocą testów śródsemestralnych. Każdy z takich testów może być poprawiany dwukrotnie (poprawa i/lub nieterminowe zaliczenie może skutkować obniżeniem oceny cząstkowej). Niezaliczenie kompletu testów śródsemestralnych uniemożliwia zaliczenie semestru.


Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części składowych: uczestnictwa w zajęciach – 20%, testów – 60%, prac domowych – 20%,.


Treści kształcenia:

umiejętności – rozumienie tekstów podstawowej komunikacji i możliwość prowadzenia rozmów na codzienne tematy; pisanie cyrylicą;


słownictwo – podstawowe słownictwo dotyczące rodziny, zakupów, otoczenia, szkoły, pracy, chorób i schorzeń, rozrywek i wolnego czasu;

gramatyka – posadanie umiejętności użycia trzech podstawowych czasów; poprawne używanie czasownika "być", zaimków osobowych i dzierżawczych, części mowy odmiennych i nieodmiennych, rzeczowników w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiana rzeczowników, deklinacja zaimków, przymiotników, liczebników.Literatura:

Bjelaković, Vojinović Naučimo srpski I, Novi Sad, 2006

Ćorić B., Srpski jezik za strance, Beograd, 1990

Đurišić-Stojanović D., U. Radnović, Poljsko-srpski rečnik / Słownik polsko-serbski, t. I-II, Belgrad, 1999

Frančić V., Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. I-II, Warszawa, 1987

Pešikan M., J. Jerković, M. Prižurica, Pravopis srpskoga jezika, Novi Sad – Beograd, 1995

Početni tečaj srpskog jezika za strance, ed. Instituta za strane jezika u Beogradu, 2000

Srpski jezik, red. M. Radovanović, Opole, 1996

Stevanović M., Savremeni srpskohrvatski jezik, t. I-II, Beograd, 1979

Materiały własne wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sanja Miletić
Prowadzący grup: Sanja Miletić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Metody podające (tekst programowany, opowiadanie), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia, projekt), metody eksponujące (symulacja).

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności) i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań weryfikujących postępy w nauce (testy i prace domowe).

Stopień przyswojenia określonego materiału gramatycznego i leksykalnego weryfikowany jest za pomocą testów śródsemestralnych. Każdy z takich testów może być poprawiany dwukrotnie (poprawa i/lub nieterminowe zaliczenie może skutkować obniżeniem oceny cząstkowej). Niezaliczenie kompletu testów śródsemestralnych uniemożliwia zaliczenie semestru.

Semestr letni kończy się egzaminem, składającym się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ustny możliwy jest wyłącznie po zaliczeniu części pisemnej.

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części składowych: uczestnictwa w zajęciach – 10%, testów – 30%, prac domowych – 10%, egzaminu –50%.


Treści kształcenia:

umiejętności – rozumienie tekstów podstawowej komunikacji i możliwość prowadzenia rozmów na codzienne tematy; pisanie cyrylicą;


słownictwo – podstawowe słownictwo dotyczące rodziny, zakupów, otoczenia, szkoły, pracy, chorób i schorzeń, rozrywek i wolnego czasu;

gramatyka – posadanie umiejętności użycia trzech podstawowych czasów; poprawne używanie czasownika "być", zaimków osobowych i dzierżawczych, części mowy odmiennych i nieodmiennych, rzeczowników w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiana rzeczowników, deklinacja zaimków, przymiotników, liczebników.


Literatura:

Bjelaković, Vojinović Naučimo srpski I, Novi Sad, 2006

Ćorić B., Srpski jezik za strance, Beograd, 1990

Đurišić-Stojanović D., U. Radnović, Poljsko-srpski rečnik / Słownik polsko-serbski, t. I-II, Belgrad, 1999

Frančić V., Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. I-II, Warszawa, 1987

Pešikan M., J. Jerković, M. Prižurica, Pravopis srpskoga jezika, Novi Sad – Beograd, 1995

Početni tečaj srpskog jezika za strance, ed. Instituta za strane jezika u Beogradu, 2000

Srpski jezik, red. M. Radovanović, Opole, 1996

Stevanović M., Savremeni srpskohrvatski jezik, t. I-II, Beograd, 1979

Materiały własne wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sanja Miletić
Prowadzący grup: Piotr Kręzel, Marek Majer, Sanja Miletić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

-

Metody dydaktyczne:

Metody podające (tekst programowany, opowiadanie), metody poszukujące (sytuacyjne), ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczenia, projekt), metody eksponujące (symulacja).

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności) i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań weryfikujących postępy w nauce (testy i prace domowe).

Stopień przyswojenia określonego materiału gramatycznego i leksykalnego weryfikowany jest za pomocą testów śródsemestralnych. Każdy z takich testów może być poprawiany dwukrotnie (poprawa i/lub nieterminowe zaliczenie może skutkować obniżeniem oceny cząstkowej). Niezaliczenie kompletu testów śródsemestralnych uniemożliwia zaliczenie semestru.

Semestr letni kończy się egzaminem, składającym się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ustny możliwy jest wyłącznie po zaliczeniu części pisemnej.

Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części składowych: uczestnictwa w zajęciach – 10%, testów – 30%, prac domowych – 10%, egzaminu –50%.


Treści kształcenia:

umiejętności – rozumienie tekstów podstawowej komunikacji i możliwość prowadzenia rozmów na codzienne tematy; pisanie cyrylicą;


słownictwo – podstawowe słownictwo dotyczące rodziny, zakupów, otoczenia, szkoły, pracy, chorób i schorzeń, rozrywek i wolnego czasu;

gramatyka – posadanie umiejętności użycia trzech podstawowych czasów; poprawne używanie czasownika "być", zaimków osobowych i dzierżawczych, części mowy odmiennych i nieodmiennych, rzeczowników w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim w liczbie pojedynczej i mnogiej, odmiana rzeczowników, deklinacja zaimków, przymiotników, liczebników.Literatura:

Bjelaković, Vojinović Naučimo srpski I, Novi Sad, 2006

Ćorić B., Srpski jezik za strance, Beograd, 1990

Đurišić-Stojanović D., U. Radnović, Poljsko-srpski rečnik / Słownik polsko-serbski, t. I-II, Belgrad, 1999

Frančić V., Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. I-II, Warszawa, 1987

Pešikan M., J. Jerković, M. Prižurica, Pravopis srpskoga jezika, Novi Sad – Beograd, 1995

Početni tečaj srpskog jezika za strance, ed. Instituta za strane jezika u Beogradu, 2000

Srpski jezik, red. M. Radovanović, Opole, 1996

Stevanović M., Savremeni srpskohrvatski jezik, t. I-II, Beograd, 1979

Materiały własne wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1