UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SLA122
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Kurs nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności językowych ani wiedzy.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie wszystkich kompetencji językowo-komunikacyjnych na poziomie A1. Cel ten jest osiągany poprzez:

- wprowadzenie w system języka i jego podstawowe cechy

- zaznajomienie z podstawową leksyką i składnią zdań

- wypracowanie i doskonalenie umiejętności umożliwiających posługiwanie się językiem w zakresie podstawowych sprawności receptywnych i produktywnych.

Efekty uczenia się:

Tematyka zajęć skupia się na następujących obszarach:

1. Czytaniu ze zrozumieniem prostych tekstów pisanych typu: tablice informacyjne, reklamy itp.; korespondencji prywatnej typu: pozdrowienia, życzenia itp., krótkich tekstów na temat życia codziennego.

2. Rozumieniu ze słuchu krótkich tekstów, np. informacji w środkach komunikacji masowej, miejscach publicznych (dworzec, lotnisko), podstawowych danych prognozy pogody (komunikat radiowy), prostych wskazówek i pytań lekarza, podstawowych zwrotów w restauracji oraz w sklepie.

3. Umiejętności rozpoznania i zrozumienia ustnych wskazówek służb bezpieczeństwa, np. policji, straży pożarnej oraz wezwań do niezwłocznego wykonania określonych czynności.

4. Informacjach na temat orientacji przestrzennej, wskazówkach dotyczących poruszania się w terenie.

5. Krótkich tekstach werbalnych o prostej budowie składniowej, dotyczących konkretnych sytuacji życia codziennego, miejsca zamieszkania, rodziny itp., charakteryzujących się standardową wymową, wolnym tempem (czas trwania wypowiedzi wynosi ok. 3 minuty), prezentowanych przez lektora w formie głośnego czytania bądź odtwarzanych z nośników w postaci nagrań audio-tv.

6. Konwersacjach związanych z sytuacjami życia codziennego, np.: sklep, hotel, rozmowa telefoniczna, restauracja, korzystanie z usług itp.

7. Zdolności do rozumienia i wyrażania siebie w sytuacjach związanych z tematami:

- poznawanie się, przedstawianie

- jedzenie i picie

- rodzina

- kiedy i gdzie to jest?

- dom i mieszkanie

- plany na weekend, wakacje, urlop

- ciało człowieka

- miasto i wieś

- tradycyjne święta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel, Ondřej Zajac
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1