UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0100-SLA529
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

A. Wymagania formalne: poziom B1.

B. Wymagania wstępne: podstawowa znajomość deklinacji i koniugacji, stopniowanie przymiotników, tworzenie przysłówków, znajomość składni, oblodzenia imperatywu, mówienie o sobie, o rodzinie, o profesji i planach na przyszłość


Skrócony opis:

1. Pogłębienie wszystkich kompetencji językowo-komunikacyjnych na poziomie B2.

2. Wypracowanie umiejętności posługiwania się językiem w zakresie sprawności: czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie, umożliwiających radzenie sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, jakie mogą zaistnieć podczas pobytu na obszarze, gdzie mówi się tym językiem.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim i w wybranym języku obcym, zna słownictwo na poziomie B1+ (k_W01; P6S_WG)

2. rozpoznaje części mowy i typy ich odmiany oraz świadomie używa części mowy w odpowiedniej odmianie (k_W03; P6S_WG)

3.rozumie zachowania pozajęzykowe towarzyszące zachowaniom językowym rodzimych użytkowników języka czeskiego (k_W01; P6S_WG)

Umiejętności:

1. stosuje poprawnie zasady wymowy oraz reguły ortograficzne i gramatyczne (k_U01; P6S_UW, k_U03; P6S_UK)

2. formułuje zdania pojedyncze i zdania złożone oraz posługuje się nimi w wypowiedzi ustnej i pisemnej (k_U01; P6S_UW, k_U03; P6S_UK)

3. stosuje poznane słownictwo do przekazania podstawowych i bardziej szczegółowych informacji o sobie i otoczeniu w konwersacji (k_U01; P6S_UW, k_U03; P6S_UK)

Kompetencje społeczne:

1. potrafi współdziałać i pracować w grupie (k_K03 k; P6S_KR)

2.potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (k_K03 k; P6S_KR)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia konwersatoryjne, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jiří Byčkov
Prowadzący grup: Jiří Byčkov, Piotr Kręzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1