Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-1A003O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

wiedza:

Student

02O-1A_W05, 02O-1A_W09

-ma świadomość trwałości nurtu klasycznego w kulturze Europejskiej, rozpoznaje jego cechy, wymienia przedstawicieli.

02O-1A_W03

-rozumie i posługuje się terminami i pojęciami: mimesis, katharsis, decorum, harmonia, klasycyzm, neoklasycyzm, parnasizm, filhellenizm, Wielka Teoria Piękna, dionizjonizm.

02O-1A_W02; 02O-1A_W09

- wie, jakie elementy kultury starożytnej inspirowały twórców w poszczególnych epokach (architektura, rzeźba, tragedia, poezja, taniec).


umiejętności:

Student

02O-1A_U04, 02O-1A_U08

analizuje teksty historyczne i artefakty, umie wyznaczyć złoty podział i odnaleźć go w przyrodzie i wytworach człowieka. Odróżnia rekonstrukcję od interpretacji,

02O-1A_U12; 02O-1A_U05

formułuje pytania do wskazanych zagadnień, wykorzystuje zdobytą wiedzę w dyskusji, argumentuje swoje stanowisko.

02O-1A_U03

Spogląda na kulturę Zachodu z perspektywy interdyscyplinarnej – wykorzystuje wiedzę różnych dyscyplin: filozofii, literaturoznawstwa, historii sztuki, antropologii kulturowej, historii, teatrologii.

kompetencje społeczne:

Student:

02O-1A_K10

Zajmuje krytyczny dystans do estetycznych interpretacji antyku, nie unika porównań współczesności i przeszłości widząc tak różnice jak i trwałe cechy tradycji,

02O-1A_K09

szanuje i docenia tradycję antyczną. Potrafi przekazać swoją wiedzę innym wykorzystując formę gry dydaktycznej.

Pracuje indywidualnie widząc konieczność poszerzania swojej wiedzy,

02O-1A_K02. 02O-1A_K03

-potrafi współpracować realizując projekt zespołowy


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia ukazują wpływ kultury antycznej na nowożytną i nowoczesną kulturę Zachodu. Pierwsza część jest poświęcona estetyce starożytnej explicite (Platon, Arystoteles) oraz najważniejszym pojęciom: mimesis, katharsis, chorea, decorum, złoty podział. Na kolejnych zajęciach studenci poznają nowożytne i nowoczesne teksty i artefakty inspirowane antykiem, a przede wszystkim obserwują, jak te odniesienia do antyku interpretują kulturę starożytną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Agnieszka Gralińska-Toborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wszyscy studenci czytają zadane na zajęcia teksty, które szczegółowo analizują na zajęciach według podanych wcześniej punktów. Jedne zajęcia poświęcone są wykreślaniu złotego podziału oraz obserwowaniu jego zastosowań w rzeźbie i architekturze ( w domu studenci przygotowują rysunek fasady Partenonu wg. zasady złotego podziału). Wiedza o tragedii greckiej przyswojona zostanie dzięki edukacyjnej grze planszowej.

Każdym zajęciom konwersatoryjnym towarzysza pokazy multimedialne (slajdy, filmy, muzyka)

Sposoby i kryteria oceniania:

50% - kolokwium z estetyki starożytnej sprawdzające znajomość pojęć, terminów i koncepcji (test pisemny, oceny: dst – 65%, dst+ 70%, db 80%, db+ 85%, bdb 90%)

50% : wykreślanie złotego podziału i udział w dyskusjach


Treści kształcenia:

-1. Estetyka starożytna: stosunek Platona i Arystotelesa do piękna i sztuki, Pitagorejczycy i piękno proporcji (piękno pitagorejskie w sztuce awangardowej – Piet Mondrian, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński)

2. Co to znaczy być klasykiem – akademizm i klasycyzm ( postawy, estetyka, wartości), idealizm Jahanna J.Winckelmanna i jego krytyka (Gotthold Lessing, Johann G.Herder). Grand Tour, kolekcjonerstwo, początki archeologii, nurt klasyczny w kulturze nowoczesnej

3.Friedrich Nietzsche: żywioł Apolliński i Dionizyjski

4.Antyczne korzenie tańca nowoczesnego: Isadora Duncan, Émile Jaques-Dalcroze, Wacław Niżyński

5.Interpretacja tragedii antycznej w teatrach Gardzienice i Chorea

6.Zawłaszczanie tradycji - antyk jako legitymacja nazizmu


Literatura:

Arystoteles, Poetyka, Wrocław 1983

Berlin I., Korzenie romantyzmu, Poznań 2004

Ghyka M.C., Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej, Kraków 2001

Kaliszewski, Nostalgia stylu. Neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych, Kraków 2007

Nietzsche F., Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, Kraków 2001

Platon, Państwo, księga X (dowolne wydanie)

Przybylski R. Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, Estetyka starożytna, wyd. – I-IV,( ze szczególnym uwzględnieniem tekstów źródłowych)

Winckelmann J.J, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł oraz Opis torsa w rzymskim Belwederze, [w:]. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce. 1700-1870, red., E.Grabska,M. Poprzęcka, Warszawa 1989

Zwolski E. Choreja. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kubiak
Prowadzący grup: Krzysztof Cichoń, Ewa Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

N

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Agnieszka Gralińska-Toborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Część konwersatoryjna: wszyscy studenci czytają zadane na zajęcia teksty, które szczegółowo analizują na zajęciach według podanych wcześniej punktów. Jedne zajęcia poświęcone są wykreślaniu złotego podziału oraz obserwowaniu jego zastosowań w rzeźbie i architekturze ( w domu studenci przygotowują rysunek fasady Partenonu wg. zasady złotego podziału).

Część projektowa: studenci w zespołach ( do 6 osób max.) przygotowują grę dydaktyczną dla młodzieży (grupa studentów lub licealistów), składającą się z czterech zadań dotyczących: złotego podziału, trójjedynej chorei, mitu i tragedii. Studenci konsultują projekt z prowadzącym, sami szukają uczestników gry, prowadzą notatkę z pracy zespołowej, formułują ankietę dla uczestników sprawdzającą wiedzę, jaką zdobyli w czasie gry. Projekt musi być zrealizowany do końca grudnia.


Sposoby i kryteria oceniania:

Część konwersatoryjna:

70% - kolokwium z estetyki starożytnej sprawdzające znajomość pojęć, terminów i koncepcji (test pisemny, oceny: dst – 65%, dst+ 70%, db 80%, db+ 85%, bdb 90%)

30% : wykreślanie złotego podziału i udział w dyskusjach


Część projektowa: przygotowanie i przeprowadzenie gry dydaktycznej

Oceniany będzie: udział w przygotowaniu projektu, współpraca z opiekunem, udział w realizacji, efekt dydaktyczny ( na podstawie ankiety)


Treści kształcenia:

-1. Estetyka starożytna: stosunek Platona i Arystotelesa do piękna i sztuki, Pitagorejczycy i piękno proporcji (piękno pitagorejskie w sztuce awangardowej – Piet Mondrian, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński)

2. Co to znaczy być klasykiem – akademizm i klasycyzm ( postawy, estetyka, wartości), idealizm Jahanna J.Winckelmanna i jego krytyka (Gotthold Lessing, Johann G.Herder). Grand Tour, kolekcjonerstwo, początki archeologii. Nurt klasyczny w kulturze nowoczesnej

3. Zawłaszczanie tradycji - antyk jako legitymacja nazizmu

4. Triumf poezji i mitu – Giambattista Vico, Friedrich Hölderlin

5. Friedrich Nietzsche: żywioł Apolliński i Dionizyjski

6. Pamięć pogańskiego antyku w koncepcji kultury Aby Warburga

7. Antyczne korzenie tańca nowoczesnego: Isadora Duncan, Émile Jaques-Dalcroze, Wacław Niżyński

8. Interpretacja tragedii antycznej w teatrach Gardzienice i Chorea


Literatura:

Arystoteles, Poetyka, Wrocław 1983

Berlin I., Korzenie romantyzmu, Poznań 2004

Ghyka M.C., Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej, Kraków 2001

Kaliszewski, Nostalgia stylu. Neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych, Kraków 2007

Nietzsche F., Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, Kraków 2001

Platon, Państwo, księga X (dowolne wydanie)

Przybylski R. Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983

Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, Estetyka starożytna, wyd. – I-IV,( ze szczególnym uwzględnieniem tekstów źródłowych)

Winckelmann J.J, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł oraz Opis torsa w rzymskim Belwederze, [w:]. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce. 1700-1870, red., E.Grabska,M. Poprzęcka, Warszawa 1989

Zwolski E. Choreja. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.