Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-2D003O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Racjonalno-doktrynalne a irracjonalno-ekspresyjne nurty sztuki XIX wieku
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wiedza:

02-1A_W06:

Student:

- rozumie i docenia główne nurty w sztuce XIX

-02-1A_W02; 02-1A_W05; 02-1A_W09:,

Student:

- uzyskuje ogólne wiedzę o historii sztuki, głównych nurtach w sztuce, koncepcjach, artystach w wieku

-rozumie społeczne i filozoficzne podłoże sztuki

-stosuje wiedze i metody z różnych dyscyplin humanistycznych zrozumieć różnorodność nurtów i tndencji w sztuce XIX wieku

Umiejętności

02-1A_U01; 02-1A_U10;02-1A_U15

Student:

-potrafi zaprojektować i wykonać planszę dydaktyczną w wybranej technice

-pracuje w grupie

- potrafi znaleźć, przeanalizować i wybrać najważniejsze informacje z różnych źródeł

-potrafi sformułować ustną wypowiedź na wybrany temat używając logicznych, jasnych argumentów.

02-1A_U03

Student:

-wykazuje interdyscyplinarne podejście do XIX- wiecznych zjawisk kulturowych.

kompetencje społeczne:

02-1A _K07, 02-1A_K09

Student:

-posiada podstawy dla określenia swojej kulturowej tożsamości, czuje sie odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego

02-1A¬_K02, 02-1A_K03

Student:

-rozumie potrzebę pracy zespołowej, potrafi współpracować, podejmuje różnorodne role i obowiązki.

02-1A¬_K10

Student

-rozwija krytyczne spojrzenie i nabywa zdolności potrzebne do interpretacji współczesnej rzeczywistości kulturowej i społecznej


Skrócony opis:

Kurs stanowi krytyczne wprowadzenie do zasadniczych zagadnień dotyczących najważniejszych nurtów kulturowych i postaw estetycznych w XIX wieku.

Pomaga on studentom zrozumieć różnorodność konkurujących ze sobą koncepcji i działań artystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Agnieszka Gralińska-Toborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Agnieszka Gralińska-Toborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Część konwersatoryjna: wszyscy studenci czytają wskazane teksty źródłowe i analizują dzieła sztuki. Samodzielnie poszukują dzieł sztuki, które ilustrują idee i zjawiska kulturowe.

Część projektowa:

studenci przygotowują „żywy obraz” na podstawie wybranego obrazu z XIX-wiecznego malarstwa europejskiego. Obraz ma być przygotowany we współpracy z wybranym łódzkim teatrem i pokazany w antrakcie przedstawienia. Opatrzony ma być komentarzem – analizą ikonograficzną.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

- przygotowanie i prezentacja na blogu trafnych ilustracji (dzieł sztuki) na do wskazanych problemów 50 % (przynajmniej 3 przykłady dobrze uzasadnione)

-test sprawdzający umiejętność analizy tekstu 50%

Ocena końcowa będzie sumą cząstkowych ocen:

bdb min. 90%

db min. 80%

dst. min. 65%

Projekt: przygotowanie i przedstawienie „żywego obrazu” z komentarzem. Oceniane będą: faza przygotowań (praca w zespole, kontakt z opiekunem), współpraca z instytucją zewnętrzną (teatrem) realizacja, efekt dydaktyczny ( na podstawie ankiety)


Treści kształcenia:

I Wprowadzenie

-chronologia

-biegunowe i sinusoidalne koncepcje dziejów kultury

II. Spory o sztukę

-klasycy vs romantycy

-realiści vs idealiści, wizjonerzy i marzyciele

-l’art pour l’art vs l’art socialle

-Belle époque vs fin de siècle

III Różnorodność i bogactwo idei, postaw i działań artystycznych

- sakralizacja sztuki

- dekadenci, esteci i dandysi

- symboliści i alegorycy

- ekspresjoniści

IV Kiedy zaczyna się nowoczesność?

-co to jest modernizm i nowoczesność w sztuce

-Gustave Courbet i Edouard Manet – artyści przełomu

-początki awangardy


Literatura:

Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. E. Grabska, H.Morawska, Warszawa 1977.

Huysmans J-K., O sztuce, Warszawa 1976

Moderniści o sztuce, oprac. E.Grabska, Warszawa 1971.

Moreas J., Symbolizm, [w:] Hofstatter H., Symbolizm, Warszawa 1987

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, oprac. E.Grabska, M.Poprzęcka, Warszawa 1974

Wilde O., Djalogi o sztuce, Warszawa 1923

Zola E. , Słuszna walka. Od Courbeta do impresjonistów, Warszawa 1982,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.