Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-3002RK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- korzysta z własnego konta pocztowego oraz narzędzi dostępnych w systemie USOS (rozsyłanie poczty, sprawdzanie swojego programu studiów, znajdowanie współuczestników grup zajęciowych itp.). Potrafi korzystać z portali internetowych i komunikować się za ich pomocą z różnymi społecznościami. /02H1A_K07/

- potrafi przeszukiwać w sieci biblioteki (w tym także cyfrowe), katalogi rozproszone (Karo, WorldCat, KVK), archiwa, instytucje naukowe, portale uniwersyteckie (SCIRUS) itp. /02H1A_W11/ /02H1A_U09/

- jest świadomy zagrożeń związanych z globalną siecią /02H1A_W15/ /02H1A_K08/

- potrafi edytować tekst, tworzyć tabelę i prezentować ją graficznie oraz korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi tam dostępnych do analizowania danych statystycznych /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

- tworzy grafikę komputerową rastrową i wektorową, potrafi zastosować odpowiednie programy do uzyskania określonych efektów /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

- potrafi tworzyć prezentację multimedialną, także w sieci, poprzez strony internetowe /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

- projektuje i tworzy prostą bazę danych /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności z informatyki, wyniesione ze szkoły średniej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi narzędzi informatycznych, za pomocą których może on tworzyć lub pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać, prezentować, zabezpieczać, publikować i przekazywać

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Strona przedmiotu: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej, a zatem każdy student pracuje na własnej stacji roboczej. Pozwala to na zastosowanie metod praktycznych czyli uczenie przez działanie.

Stosuje się tu także metodę projektu (tak w odniesieniu do studenta jak i grupy realizującej określone zadanie), mającą na celu rozwój wiedzy i umiejętności oraz działania lokalnego – akcja w środowisku lokalnym.

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, terminowe wykonywanie i prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć.

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne (plan zajęć, lektury, podstawy zaliczenia). System USOSWeb UŁ (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - obsługa paneli studenta i pracownika.

2. Krótka historia komputerów od lat 30. XX wieku do czasów współczesnych. Początki Internetu na Zachodzie i w Polsce.

3. System operacyjny Microsoft Windows - jego wzloty i upadki. Rozwój systemów operacyjnych w ujęciu historycznym.

4. Wady i zalety współczesnych systemów operacyjnych z rodzin Windows, Linux oraz MacOS. Jak zainstalować Linux obok Windows?

5. Typografia typowej książki naukowej i podstawowe zasady dobrego składu. Program Adobe InDesign i jego możliwości.

6. Zastosowanie popularnych edytorów Microsoft Word i LibreOffice Writer do edycji obszernych dokumentów tekstowych, np. pracy licencjackiej, magisterskiej, naukowej monografii czy periodyku (część 1).

7. Edycja obszernych dokumentów tekstowych przy pomocy LibreOffice Writer – ćwiczenia (część 2).

8. Tworzenie zaawansowanych tabel, rysunków, schematów i wykresów przy pomocy popularnych komputerowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Własne drzewo genealogiczne.

9. Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie. Wyszukiwarki internetowe i ich zaawansowane funkcje: Google, Bing, Yahoo. Multiwyszukiwarki i katalogi tematyczne stron. Tworzenie własnej bazy stron internetowych.

10. Katalogi biblioteczne dostępne online oraz bibliograficzne i naukowe bazy danych. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych.

11. Wyszukiwanie grafiki i multimediów w Internecie. Przegląd najważniejszych polskich i obcych bibliotek oraz archiwów cyfrowych. Korzystanie z serwisów Google Książki i Google Scholar. Wikipedia i pokrewne jej projekty - wady i zalety najpopularniejszej sieciowej encyklopedii.

12. Prosta baza danych w arkuszu kalkulacyjnym. Podstawy tworzenia relacyjnych baz danych w programach Microsoft Access oraz LibreOffice Base. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych lub komputerowej fiszki (część 1).

13. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych lub komputerowej fiszki (część 2).

14. Prezentacje multimedialne i ich walory dydaktyczne. Programy Microsoft PowerPoint i LibreOffice Impress. Tworzenie własnej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem zebranych wcześniej materiałów.

15. Prezentacja prac zaliczeniowych studentów.


Literatura:

• Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, tłum. Joanna Pasek, Piotr Cieślak, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Calishain Tara, Dornfest Rael, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003.

• Chwałkowski Robert, Typografia typowej książki, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Access 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office PowerPoint 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Word 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Dziewoński Mirosław, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

• Florczak Ilona, Pietras Tomasz, Wikipedia - źródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatności encyklopedii internetowych w nauczaniu historii [artykuł w druku]

• Gajda Włodzimierz, GIMP. Ćwiczenia praktyczne, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.

• Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, pod red. Rafała T. Prinke, Poznań 2007.

• Osiński Zbigniew, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Wydawnictwo Mado, Toruń 2006.

• Pelikant Adam, Bazy danych. Pierwsze starcie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

• Pikoń Krzysztof, ABC internetu, wyd. 7, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Sokół Maria, Internet. Kurs, wyd. 3, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Sokół Maria, OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

• Sokół Radosław, ABC. Linux, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

• Sokół Radosław, Tworzenie stron WWW. Kurs, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.

• Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, pod red. J. Migdałka i W. Folty, Kraków 2010.

• Ziomek Wojciech, Wyszukiwanie w Internecie źródeł i publikacji historycznych, „Studia z Historii Społeczno - Gospodarczej XIX i XX wieku” 2006, t. IV, s. 238-251.

• Kurs aplikacji InDesign CS5/5.5 od zera do bohatera, oprac. Sebastian Kończak & Psboy.pl 2009/2011.

• Kurs Ubuntu Linux na co dzień, oprac. ptah media - www. tutoria.pl 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Strona przedmiotu: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Specyfiką zajęć na tym kierunku jest dobór tematyki prac zaliczeniowych według klucza regionalnego, (np. recenzje stron internetowych, prezentacje multimedialne i bibliograficzne bazy danych poświęcone dziejom wybranych miast i powiatów z regionu łódzkiego)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej,więc każdy student pracuje na własnej stacji roboczej. Pozwala to na zastosowanie metod praktycznych czyli uczenie przez działanie. Stosuje się tu także metody ćwiczeniowe, projektu oraz pokazu.

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, terminowe wykonywanie i prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć (jak samodzielnie przygotowane bibliografie tematyczne, opisy i recenzje stron internetowych, fragmenty tekstów sformatowane zgodnie z poznanymi zasadami, zestawy tabel i wykresów, prezentacje multimedialne, projekty graficzne, opracowania internetowe itp.). Kompletność oraz jakość wykonanych prac ma wpływ na ocenę końcową.

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. System USOSWeb UŁ (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - obsługa paneli studenta i pracownika.

2. Systemy operacyjne Windows 7, 8, MacOS (OS X), Linux i inne. Korzystanie z systemu Linux Ubuntu w pracowni komputerowej WFH UŁ.

3. Wyszukiwanie informacji w Internecie. Przeglądarki internetowe i ich zaawansowane funkcje, multiwyszukiwarki i katalogi tematyczne stron. Korzystanie z zasobów Google Books.

4. Katalogi biblioteczne dostępne online oraz bibliograficzne bazy danych. Przegląd najważniejszych polskich i obcych bibliotek cyfrowych.

5. Naukowe bazy danych. Przegląd stron internetowych wybranych polskich instytucji i towarzystw naukowych, archiwów, bibliotek i muzeów.

6. Multimedia w Internecie. Wyszukiwanie źródeł ikonograficznych, kartograficznych, fonograficznych i audiowizualnych w światowej sieci.

7. Komputerowa edycja tekstu. Programy Microsoft Word, OpenOffice Writer i inne edytory.

8. Typografia typowej książki naukowej i podstawowe zasady dobrego składu. Programy Adobe InDesign i Adobe Acrobat.

9. Arkusze kalkulacyjne i ich zastosowania w warsztacie historyka (tabele, wykresy). Programy Microsoft Excel i Open Office Calc.

10. Prezentacje multimedialne i ich walory dydaktyczne. Programy Microsoft PowerPoint i Open Office Impress.

11. Grafika komputerowa. Przegląd najważniejszych aplikacji graficznych. Podstawowa obróbka archiwalnych fotografii w programach GIMP oraz Adobe Photoshop.

12. Grafika komputerowa. Tworzenie grafiki wektorowej (np. map historycznych, herbów) w programach Inkscape, Adobe Illustrator i Corel Draw.

13. Podstawy tworzenia baz danych. Programy Microsoft Access oraz Open Office Base.

14. Podstawy tworzenia stron internetowych w języku HTML. Publikacja i prezentacja prac naukowych w Internecie.

15. Wikipedia, Wikiźródła, Wikicytaty itp. Wady i zalety najpopularniejszej sieciowej encyklopedii. Edycja haseł historycznych w Wikipedii.

Literatura:

1. Chwałkowski Robert, Typografia typowej książki, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012.

2. Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Word 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

3. Dziewoński Mirosław, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

4. Gajda Włodzimierz, GIMP. Ćwiczenia praktyczne, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.

5. Garbal Łukasz, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6. Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, pod red. Rafała T. Prinke, Poznań 2007.

7. Pelikant Adam, Bazy danych. Pierwsze starcie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

8. Pikoń Krzysztof, ABC internetu, wyd. 7, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

9. Sokół Maria, Internet. Kurs, wyd. 3, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

10. Sokół Radosław, ABC. Linux, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

11. Sokół Radosław, Tworzenie stron WWW. Kurs, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.

12. Ziomek Wojciech, Wyszukiwanie w Internecie źródeł i publikacji historycznych, „Studia z Historii Społeczno - Gospodarczej XIX i XX wieku” 2006, t. IV, s. 238-251.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.