Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ciała- zarys

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-3H001O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ciała- zarys
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student ma świadomość wielorakiego definiowania i rozumienia kategorii ciała, cielesności ludzkiej uwarunkowanych kontekstami historycznymi. Umiejętnie je rozróżnia i przyporządkowuje .

/02O-1A_W01; 02O-1A_W05 ;02O-1A_U08/. Student charakteryzuje się postawą empatii i szacunku dla różnych aspektów funkcjonowania i postrzegania ciała ludzkiego w przeszłości, w jego pięknie i brzydocie, w zdrowiu i chorobie /02O-1A_K04; 02O-1A_K07; 02O-1A_K08/

Wymagania wstępne:

zainteresowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnym na przestrzeni epok historycznvch stosunkiem do ciała ludzkiego, rozumieniem pojęcia cielesności, pojmowaniem nagości, seksualności, pielęgnacji ciała, zmian w ciele wraz z rozwojem człowieka, jego dojrzewaniem i starzeniem się. Śledzić będziemy ewolucję postaw wobec kategorii cielesności i samego ciała ludzkiego oraz zapoznawać się z konkretnymi przykładami jego traktowania, podchodzenia do niego, dbania bądź zaniedbywania, z odwołaniem do kontekstu kulturowego, tak społecznego, jak i jednostkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są częścią modułu z projektem, w przypadku niezaliczenia którejkolwiek jego części, student powtarza cały moduł

Metody dydaktyczne:

rozmowa, dyskusja, prezentacje indywidualne, praca w grupach, stoliki eksperckie

Sposoby i kryteria oceniania:

Część konwersatoryjna: Bieżące monitorowanie aktywności i zaangażowania studentów w zajęcia, przeprowadzenie dwóch lub trzech kolokwiów cząstkowych, ocena indywidualnego ustnego wystąpienia-prezentacji (ok. 15-20 min.) studenta na wybrany przez niego temat

Część projektowa: ocenie podlegają następujące płaszczyzny pracy: 1. Aktywny udział, zaangażowanie i rzetelność w czynnościach organizacyjnych, technicznych projektu, wywiązywanie się ze zobowiązań (1-4 pkt) 2. Forma przygotowania i prezentacji projektu, jego jakość, estetyka, spełnienie wymaganych kryteriów formalnych, terminowość, komunikatywność (1-4pkt) 3. Treść projektu- merytoryczny aspekt, m.in. zasób wiedzy, wykorzystanej literatury, jej dobór, umiejętność selekcji wiedzy, jej uporządkowanej i klarownej analizy, samodzielność myślenia, sposób ujęcia (1-4pkt) 4. Umiejętność funkcjonowania w grupie, okazywanie szacunku dla wszystkich współpracowników , empatia, wspierające towarzyszenie koleżankom i kolegom (1-4pkt)


Treści kształcenia:

1. Badania nad ciałem w naukach historycznych, aspekty historiograficzne i metodologiczne.

2. Pojęcia, kategorie ciała, cielesności, nagości w przeszłości.

3. Ciało w starożytności.

4. Stosunek do ciała w średniowieczu. Sacrum i profanum.

5. Rozumienie ciała w nowożytności.

6. Cielesność w "wieku pary".

7. XX wieczne zmiany w podejściu do cielesności.

8. Zwyczaje i rytuały związane z ciałem.

9. Ciało w chorobie, anomalia.

10. Seksualność na przestrzeni wieków.

Literatura:

Historia ciała, t. I, red. G. Vigarello, Słowo/Obraz Terytoria, wyd. pierwsze, Gdańsk 2011; Historia życia prywatnego, t. 1-5, red. F. Aries, G. Duby, wydania polskiego A. Łoś, Ossolineum 1998 (wybrane fragmenty); F. Carr-Gomm, Historia nagości, Bellona, Warszawa 2010; Ciało cielesne, red. Katarzyna Konarska, wyd. Uniwersytetu wrocławskiego, Wrocław 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.