Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Artyści wobec władzy w PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-5R006O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Artyści wobec władzy w PRL
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Zamierzone efekty kształcenia:

Wiedza:

- student zna najważniejsze postaci polskiej sztuki lat powojennych i (02O-1A_W08);

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dziel m sztuki (02O-1A_W12);


Umiejętności:-

- samodzielnie analizuje i ocenia wytwory kultury, posługując się się różnymi narzędziami krytycznymi i metodami analiz (02O-1A_U04, 02O-1A_U05);


Kompetencje:

- potrafi planować oraz metodycznie realizować wyznaczone przez siebie lub innych zadania, odznacza się odpowiednią dyscypliną, (02O-1A_K03);

- jest refleksyjnie i krytycznie nastawiony do otaczającej go rzeczywistości kulturowej (02O-1A_K03).

Wymagania wstępne:

Wiedza o historii Polski w latach 1944-1989

Skrócony opis:

zajęcia mają przybliżyć sytuacje polskich artystów w czasach PRL-u, ze szczególnym uwzględnieniem okresu socrealistycznego w sztuce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gralińska-Toborek
Prowadzący grup: Agnieszka Gralińska-Toborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

-wykład z elementami konwersatorium

-wycieczka na wystawę "Zaraz po wojnie" w Zachęcie

-kwerenda biblioteczna

Sposoby i kryteria oceniania:

na ocenę składa się : udział w zajęciach(30%), sporządzona bibliografia(35%), notatka z wystawy (35%)

Treści kształcenia:

- sytuacja artystów w latach 1944-1948

-socrealizm w sztuce

-moralne i artystyczne wybory Andrzeja Wróblewskiego

-wpływ "odwilży"na sztukę polską

-awangarda a władza

-artyści niepokorni (grupa Wprost, Bereś, Warpechowski)

-środowisko artystów plastyków wobec stanu - wojennego - bojkot

-drugi i trzeci obieg sztuki w latach 80-tych

Literatura:

Lachowiecki L., Markiewicz T., Paczkowski M., "Polski socrealizm. Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1948-1957", Warszawa 1988

Tyrmand L, Dziennik 1954 - wersja oryginalna", Warszawa 2011

Piotrowski P. , "Dekada: o syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce--wybiórczo i subiektywnie", Poznań 1991

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999

Jakimczyk J, Najweselszy barak w obozie, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.