Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia w dydaktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D001HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multimedia w dydaktyce
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- zna elementarną terminologię nauk pedagogicznych z zakresu dydaktyki, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu w szkołach podstawowych i gimnazjach - 02HN1A_W03 (H1P_W03),

- ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania historii i społeczeństwa w szkołach podstawowych i historii w gimnazjach - 02HN1A_W02 (H1P_W02),

- ma podstawową wiedzę o źródłach informacji takich jak bibliografie, dokumenty, katalogi, repertoria, informatyczne zbiory danych - 02H1A_W11 (H1A_W02, H1A_W03, X1P_W01),

- umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych - 02H1A_U02 (H1A_U07, H1A_U10, H1A_U11)

- korzysta z Internetu i publikowanych materiałów w zapisie cyfrowym do gromadzenia środków dydaktycznych do trzech przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum;

- potrafi pozyskiwać informacje z wykorzystaniem zasobów elektronicznych, a także dokonywać ich selekcji i oceny - 02H1A_U09 (H1A_U01), a w efekcie:

- przygotowuje materiał ilustracyjny, kartograficzny, testowy w zapisie cyfrowym do wybranych tematów lekcji;

- opracowuje tekst źródłowy do analizy z wykorzystaniem komputera;

- potrafi wykorzystać multimedialny podręcznik do prowadzenia lekcji: Historii i społeczeństwa, Historii, Wiedzy o społeczeństwie.

- potrafi wykorzystać elektroniczną bazę danych (encyklopedia multimedialna, kompendium, atlas multimedialny) w procesie kształcenia;

- potrafi wykorzystać testy komputerowe podczas lekcji;

- tworzy multimedialny konspekt lekcji z wykorzystaniem hiperłączy do samodzielnie pozyskanych załączników,

- jest świadom etycznych wymogów związanych ze zdobywaniem wiedzy i pracą naukową (ma świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i konieczności poszanowania praw autorskich) - 02H1A_K08 (H1A_K04).Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość historii na poziomie maturalnym, oraz w zakresie już poznanym na studiach.

Wiedza i umiejętności uzyskane na zajęciach z Dydaktyki historii (III i IV semestry).

Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputerów: pracy z edytorami tekstów, tworzenia prezentacji, korzystania z Internetu, z uwzględnieniem praw autorskich. Wykorzystywane są komputery i rzutnik multimedialny, elektroniczne nośniki danych oraz łącza internetowe.Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający z bloku specjalizacji nauczycielskiej.

Zajęcia (ćwiczenia metodyczne) mają charakter warsztatowy. Odbywają się w Pracowni Komputerowej IH UŁ.

Celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego korzystania i gromadzenia multimedialnych środków dydaktycznych i wykorzystania istniejących w Internecie zasobów.

Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli. Poznanie możliwości multimedialnych środków dydaktycznych w dydaktyce przedmiotów: Historia i społeczeństwo, Historia, Wiedza o społeczeństwie - na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnym.

Wykorzystanie komputerów do planowania pracy nauczyciela.

Wdrożenie umiejętności praktycznego stosowania publikowanych materiałów w zapisie cyfrowym i pochodzących z Internetu na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Filipczak
Prowadzący grup: Paweł Filipczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Filipczak
Prowadzący grup: Paweł Filipczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Prezentacje i omówienia dostępnych materiałów multimedialnych i portali i stron internetowych przez prowadzącego.

Prezentacje „ulubionych” historycznych stron internetowych przez studentów.

Opracowywanie i prezentowanie załączników zgromadzonych przez studentów do wybranych tematów lekcji.

Konstruowanie pytań/zadań dla uczniów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), terminowe prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć, przygotowanie konspektów multimedialnych do wybranych tematów lekcji z dwóch przedmiotów.

Treści kształcenia:

Przegląd materiałów audiowizualnych dostępnych dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem komputerów.

Podręczniki multimedialne.

Kompendia multimedialne z historii i wiedzy o społeczeństwie

Kartografia i ikonografia w multimediach i Internecie. Dane liczbowe uzyskiwane z Internetu.

Film i nagrania dźwiękowe na dyskach komputerowych i w Internecie.

Teksty źródłowe. Internet jako źródło wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie.

Testy komputerowe z historii i wiedzy o społeczeństwie

Prezentacje prac zaliczeniowych (konspekty multimedialne: edycja komputerowa tekstu konspektu, załączniki tekstowe, ikonograficzne, prezentacje, pliki audio i video).


Literatura:

Chańko J., Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. III , Toruń 2006, s. 178-187.

Chańko J.,Komputerowe testy z historii z lat 1987-2005 [Łódź 2005],. http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Chańko J., „Nowoczesne techniki” w kształceniu historycznym, „Wiadomości Historyczne”, 2011, nr 3, s. 39-43.

Chańko J., Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii [Łódź 2009], http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Kowalska M., Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 1, s. 13-23.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Strona przedmiotu: http://www.dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Prezentacje i omówienia dostępnych materiałów multimedialnych i portali i stron internetowych przez prowadzącego.

Prezentacje „ulubionych” historycznych stron internetowych przez studentów.

Opracowywanie i prezentowanie załączników zgromadzonych przez studentów do wybranych tematów lekcji.

Konstruowanie pytań/zadań dla uczniów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), terminowe prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć, przygotowanie konspektów multimedialnych do wybranych tematów lekcji z dwóch przedmiotów.

Treści kształcenia:

Przegląd materiałów audiowizualnych dostępnych dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem komputerów.

Podręczniki multimedialne.

Kompendia multimedialne z historii i wiedzy o społeczeństwie

Kartografia i ikonografia w multimediach i Internecie. Dane liczbowe uzyskiwane z Internetu.

Film i nagrania dźwiękowe na dyskach komputerowych i w Internecie.

Teksty źródłowe. Internet jako źródło wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie.

Testy komputerowe z historii i wiedzy o społeczeństwie

Prezentacje prac zaliczeniowych (konspekty multimedialne: edycja komputerowa tekstu konspektu, załączniki tekstowe, ikonograficzne, prezentacje, pliki audio i video).


Literatura:

Chańko J., Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. III , Toruń 2006, s. 178-187.

Chańko J.,Komputerowe testy z historii z lat 1987-2005 [Łódź 2005],. http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Chańko J., „Nowoczesne techniki” w kształceniu historycznym, „Wiadomości Historyczne”, 2011, nr 3, s. 39-43.

Chańko J., Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii [Łódź 2009], http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Kowalska M., Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 1, s. 13-23.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Strona przedmiotu: http://www.dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Prezentacje i omówienia dostępnych materiałów multimedialnych i portali i stron internetowych przez prowadzącego.

Prezentacje „ulubionych” historycznych stron internetowych przez studentów.

Opracowywanie i prezentowanie załączników zgromadzonych przez studentów do wybranych tematów lekcji.

Konstruowanie pytań/zadań dla uczniów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), terminowe prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć, przygotowanie konspektów multimedialnych do wybranych tematów lekcji z dwóch przedmiotów.

Treści kształcenia:

Przegląd materiałów audiowizualnych dostępnych dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem komputerów.

Podręczniki multimedialne.

Kompendia multimedialne z historii i wiedzy o społeczeństwie

Kartografia i ikonografia w multimediach i Internecie. Dane liczbowe uzyskiwane z Internetu.

Film i nagrania dźwiękowe na dyskach komputerowych i w Internecie.

Teksty źródłowe. Internet jako źródło wiedzy historycznej i wiedzy o społeczeństwie.

Testy komputerowe z historii i wiedzy o społeczeństwie

Prezentacje prac zaliczeniowych (konspekty multimedialne: edycja komputerowa tekstu konspektu, załączniki tekstowe, ikonograficzne, prezentacje, pliki audio i video).


Literatura:

Chańko J., Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. III , Toruń 2006, s. 178-187.

Chańko J.,Komputerowe testy z historii z lat 1987-2005 [Łódź 2005],. http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Chańko J., „Nowoczesne techniki” w kształceniu historycznym, „Wiadomości Historyczne”, 2011, nr 3, s. 39-43.

Chańko J., Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii [Łódź 2009], http://dydaktykahistorii.uni.lodz.pl/podstrony/materialy.html.

Kowalska M., Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie, „Wiadomości Historyczne”, 2007, nr 1, s. 13-23.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.