Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D004HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

02H1A_W05 Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów źródłowych i rozumie podstawowe metody ich krytycznej analizy.

02H1A_U01 Potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając kontekst polityczny, społeczny i kulturowy.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W04 Ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego.

02HN1A_W05 Ma podstawową wiedzę o prawie oświatowym.

02HN1_U02 Potrafi stosować przepisy prawa oświatowego.


Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy wybrali specjalizację nauczycielską i kontynuują ją na III roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach jest uprzednie zaliczenie zajęć bloku pedagogicznego: psychologii i pedagogiki oraz dydaktyki historii oraz praktyk pedagogicznych ciągłych po II roku studiów.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wstępu do prawoznawstwa. Zapoznanie z prawno-organizacyjnymi podstawami funkcjonowania systemu oświaty w RP, Ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela oraz dokumentami szkoły.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem slajdów programu PowerPoint oraz multimedialnych prezentacji aktów prawa oświatowego.

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jedna nieobecność. Ocena jest zależna od liczby obecności. Wszystkie obecności: ocena – bardzo dobra, cztery - dobra, poniżej czterech - dostateczna i zaliczenie wszystkich nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia: prawo, normy prawne, akty prawne i ich hierarchia ze względu na moc prawną, rodzaje aktów prawnych i ich publikacja.

2. Gałęzie prawa w RP. Akty prawne o oświacie w prawie międzynarodowym.

3. System oświaty – definicja, zakres działania. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rola prawa w funkcjonowaniu szkoły.

4. Ustawa Karta Nauczyciela, jako prawo regulujące zasady polityki kadrowej w polskiej oświacie. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Szkoła i nauczyciel w świetle dokumentów szkolnych: Statutu szkoły, Programu wychowawczego, Programu profilaktyki, Planu rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia; arkusze ocen i dzienniki lekcyjne.


Literatura:

1. Łopatka A., Prawoznawstwo, Warszawa 2000.

2. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Katowice 2008.

3. Pilch M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600 oraz 2009, nr 56, poz. 458 i nr 67, poz. 572).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem slajdów programu PowerPoint oraz multimedialnych prezentacji aktów prawa oświatowego.

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jedna nieobecność. Ocena jest zależna od liczby obecności. Wszystkie obecności: ocena – bardzo dobra, cztery - dobra, poniżej czterech - dostateczna i zaliczenie wszystkich nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia: prawo, normy prawne, akty prawne i ich hierarchia ze względu na moc prawną, rodzaje aktów prawnych i ich publikacja.

2. Gałęzie prawa w RP. Akty prawne o oświacie w prawie międzynarodowym.

3. System oświaty – definicja, zakres działania. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rola prawa w funkcjonowaniu szkoły.

4. Ustawa Karta Nauczyciela, jako prawo regulujące zasady polityki kadrowej w polskiej oświacie. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Szkoła i nauczyciel w świetle dokumentów szkolnych: Statutu szkoły, Programu wychowawczego, Programu profilaktyki, Planu rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia; arkusze ocen i dzienniki lekcyjne.


Literatura:

1. Łopatka A., Prawoznawstwo, Warszawa 2000.

2. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Katowice 2008.

3. Pilch M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600 oraz 2009, nr 56, poz. 458 i nr 67, poz. 572).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem slajdów programu PowerPoint oraz multimedialnych prezentacji aktów prawa oświatowego.

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jedna nieobecność. Ocena jest zależna od liczby obecności. Wszystkie obecności: ocena – bardzo dobra, cztery - dobra, poniżej czterech - dostateczna i zaliczenie wszystkich nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia: prawo, normy prawne, akty prawne i ich hierarchia ze względu na moc prawną, rodzaje aktów prawnych i ich publikacja.

2. Gałęzie prawa w RP. Akty prawne o oświacie w prawie międzynarodowym.

3. System oświaty – definicja, zakres działania. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rola prawa w funkcjonowaniu szkoły.

4. Ustawa Karta Nauczyciela, jako prawo regulujące zasady polityki kadrowej w polskiej oświacie. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Szkoła i nauczyciel w świetle dokumentów szkolnych: Statutu szkoły, Programu wychowawczego, Programu profilaktyki, Planu rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia; arkusze ocen i dzienniki lekcyjne.


Literatura:

1. Łopatka A., Prawoznawstwo, Warszawa 2000.

2. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Katowice 2008.

3. Pilch M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600 oraz 2009, nr 56, poz. 458 i nr 67, poz. 572).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem slajdów programu PowerPoint oraz multimedialnych prezentacji aktów prawa oświatowego.

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jedna nieobecność. Ocena jest zależna od liczby obecności. Wszystkie obecności: ocena – bardzo dobra, cztery - dobra, poniżej czterech - dostateczna i zaliczenie wszystkich nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawoznawstwa. Podstawowe pojęcia: prawo, normy prawne, akty prawne i ich hierarchia ze względu na moc prawną, rodzaje aktów prawnych i ich publikacja.

2. Gałęzie prawa w RP. Akty prawne o oświacie w prawie międzynarodowym.

3. System oświaty – definicja, zakres działania. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rola prawa w funkcjonowaniu szkoły.

4. Ustawa Karta Nauczyciela, jako prawo regulujące zasady polityki kadrowej w polskiej oświacie. Awans zawodowy nauczyciela.

5. Szkoła i nauczyciel w świetle dokumentów szkolnych: Statutu szkoły, Programu wychowawczego, Programu profilaktyki, Planu rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia; arkusze ocen i dzienniki lekcyjne.


Literatura:

1. Łopatka A., Prawoznawstwo, Warszawa 2000.

2. Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Katowice 2008.

3. Pilch M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600 oraz 2009, nr 56, poz. 458 i nr 67, poz. 572).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.