Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D010HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Studenci posiadają wiedzę na temat:

-Wieloaspektowości rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym/02H1A_W01; 02HN2A_W01/

-Specyfiki rozwoju i funkcjonowania biologicznego, psychologicznego oraz społecznego młodzieży /02HN2A_01; 02HN2A_03/

-Podstawowych zagrożeń i niebezpieczeństw w rozwoju człowieka na etapie młodzieńczym /02HN2A_W06/


Studenci posiadają umiejętności:

-kierowania się etyczną, empatyczną i otwartą postawą wobec uczniów w okresie nastoletnim /02H2A_K05; 02H2A_K04;02H2A_K08/

-odpowiedzialnego i świadomego wytyczania procesów nauczania młodzieży/ 02H2A_K02; 02H2A_K03/

-zaaplikowania i konfrontowania elementów nabytej wiedzy psychologicznej z własnym doświadczaniem w roli nauczyciela / 02HN2_U01; 02HN2_U03/

-autorefleksji nad procesem rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz poza zawodowej /02H2A_K09/


Wymagania wstępne:

zaliczony pozytywnie kurs przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych na pierwszym stopniu kształcenia akademickiego

Skrócony opis:

Celem zajęć z psychologii na drugim stopniu nauczania uniwersyteckiego jest pogłębienie wiedzy na temat szans i ograniczeń rozwoju człowieka w okresie szkoły ponadgimnajzalnej oraz rozwoju osobistego nauczyciela i doskonalenie umiejętności radzenia sobie nauczyciela w różnych relacjach z uczniami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

dialog, dyskusja, odgrywanie scenek

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest:

- zaangażowanie na zajęciach

- stopień aktywności

- merytoryczne przygotowanie

Treści kształcenia:

1.Biologiczne, psychiczne, moralne aspekty rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym;

2.Kształtowanie się tożsamości;

3.Funkcjonowanie społeczne nastolatka;

4.Nastoletni kryzys rozwojowy, jego przyczyny, przebieg i konsekwencje;

5. Uzależnienia i współuzależnienia wśród mlodzieży;

6.Profilaktyka uzależnień;

7.Zaburzenia emocjonalne, depresja, lęki, fobie, zaburzenia nastroju, bulimia, anoreksja;

8.Przemoc, agresja i sposoby radzenia sobie z nimi;

9. „Szkolne gry uczniów”;

10. Osobowość i style komunikacji nauczyciela w procesie edukacji;

11. Sytuacje trudne w szkole i sposoby ich rozwiązywania;

12. Planowanie własnego rozwoju nauczyciela;

13. Stres nauczycielski i radzenie sobie z nim;

14. Wypalenie zawodowe, przyczyny, profilaktyka.


Literatura:

Mariola Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków, [w:]Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 345- 378.

Beta Ziółkowska, Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 379-422.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.