Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D037HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Studenci:

•cechują się etyczną, empatyczną oraz otwartą postawą wobec drugiego człowieka /02H1A_K08; 02H1A_K05/

•mają świadomość i poczucie odpowiedzialności za zadania wynikające z pełnienia roli nauczyciela /02HN1_U01; 02H1A_K04; 02H1A_K01; 02H1A_K02/

Studenci posiadają wiedzę na temat:

- psychologicznych koncepcji i czynników funkcjonowania człowieka /02HN1A_W01/

- podstawowych pojęć i terminologii współczesnej psychologii emoicji i motywacji, poznawczej, rozwojowej oraz społecznej/02H1A_W01/

- rozwoju człowieka w cyklu całego życia w sferze psychologicznej, społecznej oraz biologicznej/02HN1A_W03/

- specyfiki funkcjonowania psychologicznego człowieka na poszczególnych etapach jego edukacji, socjalizacji /02H1A_W16/

Studenci posiadają umiejętności:

- dostrzegania i identyfikacji procesów, zjawisk psychologicznego funkcjonowania jednostki oraz grupy/02H1A_K07; 02HN1_U01; 02H1A_K10//

- zaaplikowania elementów nabytej wiedzy w procesie odpowiedzialnego nauczania/ uczenia się /02HN1_U03/

- autorefleksji i wglądu indywidualnego nad procesem rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz poza zawodowej/02H1A_K09; 02H01A_U01


Wymagania wstępne:

zainteresowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju i edukacji człowieka, sfery emocjonalno-motywacyjnej i procesów poznawczych oraz jego funkcjonowania w grupie, w relacjach interpersonalnych

Zajęcia mają za cel także rozwijanie umiejętności empatycznej obserwacji i refleksji nad różnymi aspektami psychologicznego funkcjonowania człowieka oraz kształtowanie świadomości psychologicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody pracy warsztatowej: gry grupowe, elementy dramy, dyskusja, rozmowa, stoliki eksperckie, elementy wykładu

Sposoby i kryteria oceniania:

- aktywny udział studenta w zajęciach

- zaangażowanie w zajęcia

- przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł współpracy

- oceny z 2 kolokwiów cząstkowych, pisemnych

Treści kształcenia:

1.Psychologia jako nauka, jej powstanie i różne oblicza;

2.Główne koncepcje psychologiczne człowieka;

3.Emocje i motywacje w życiu człowieka;

4.Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się i nauczanie, zdolności i zaburzenia poznawcze;

5.Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, wpływ społeczny, stereotypy i uprzedzenia, zachowania prospołeczne oraz wykluczenie;

6.Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się i bariery w komunikacji;

7.Zachowania i wypowiedzi asertywne, agresywne i pasywne;

8.Agresja i przemoc w życiu społecznym i sposoby radzenia sobie z nią;

9.Różnice indywidualne w psychologii człowieka: czynniki osobowościowe, temperamentalne, style poznawcze;

10.Stres w życiu człowieka i radzenie sobie z nim;

11.Teorie i modele rozwoju człowieka;

12.Etapy i czynniki rozwoju człowieka;

13.Szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia i edukacji, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, osobowościowe.

14.Zagrożenia w rozwoju młodego człowieka, grupy nieformalne, sekty, uzależnienia


Literatura:

Gerrig R. J.,Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 ;

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005;

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody pracy warsztatowej: gry grupowe, elementy dramy, dyskusja, rozmowa, stoliki eksperckie, elementy wykładu

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się następujące elementy:

- aktywny udział studenta w zajęciach

- zaangażowanie w zajęcia

- przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł współpracy

- wyniki 2 kolokwiów cząstkowych

Treści kształcenia:

1.Psychologia jako nauka, jej powstanie i różne oblicza;

2.Główne koncepcje psychologiczne człowieka;

3.Emocje i motywacje w życiu człowieka;

4.Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się i nauczanie, zdolności i zaburzenia poznawcze;

5.Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, wpływ społeczny, stereotypy i uprzedzenia, zachowania prospołeczne oraz wykluczenie;

6.Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się i bariery w komunikacji;

7.Zachowania i wypowiedzi asertywne, agresywne i pasywne;

8.Agresja i przemoc w życiu społecznym i sposoby radzenia sobie z nią;

9.Różnice indywidualne w psychologii człowieka: czynniki osobowościowe, temperamentalne, style poznawcze;

10.Stres w życiu człowieka i radzenie sobie z nim;

11.Teorie i modele rozwoju człowieka;

12.Etapy i czynniki rozwoju człowieka;

13.Szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia i edukacji, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, osobowościowe.

14.Zagrożenia w rozwoju młodego człowieka, grupy nieformalne, sekty, uzależnienia


Literatura:

Gerrig R. J.,Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 ;

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005;

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody pracy warsztatowej: gry grupowe, elementy dramy, dyskusja, rozmowa, stoliki eksperckie, elementy wykładu

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się następujące elementy:

- aktywny udział studenta w zajęciach

- zaangażowanie w zajęcia

- przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł współpracy

- wyniki 2 lkolokwiów cząstkowych

Treści kształcenia:

1.Psychologia jako nauka, jej powstanie i różne oblicza;

2.Główne koncepcje psychologiczne człowieka;

3.Emocje i motywacje w życiu człowieka;

4.Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się i nauczanie, zdolności i zaburzenia poznawcze;

5.Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, wpływ społeczny, stereotypy i uprzedzenia, zachowania prospołeczne oraz wykluczenie;

6.Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się i bariery w komunikacji;

7.Zachowania i wypowiedzi asertywne, agresywne i pasywne;

8.Agresja i przemoc w życiu społecznym i sposoby radzenia sobie z nią;

9.Różnice indywidualne w psychologii człowieka: czynniki osobowościowe, temperamentalne, style poznawcze;

10.Stres w życiu człowieka i radzenie sobie z nim;

11.Teorie i modele rozwoju człowieka;

12.Etapy i czynniki rozwoju człowieka;

13.Szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia i edukacji, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, osobowościowe.

14.Zagrożenia w rozwoju młodego człowieka, grupy nieformalne, sekty, uzależnienia


Literatura:

Gerrig R. J.,Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 ;

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005;

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Metody pracy warsztatowej: gry grupowe, elementy dramy, dyskusja, rozmowa, stoliki eksperckie, elementy wykładu

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się następujące elementy:

- aktywny udział studenta w zajęciach

- zaangażowanie w zajęcia

- przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł współpracy

- wyniki 2 lub 3 kolokwiów cząstkowych

Treści kształcenia:

1.Psychologia jako nauka, jej powstanie i różne oblicza;

2.Główne koncepcje psychologiczne człowieka;

3.Emocje i motywacje w życiu człowieka;

4.Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się i nauczanie, zdolności i zaburzenia poznawcze;

5.Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, wpływ społeczny, stereotypy i uprzedzenia, zachowania prospołeczne oraz wykluczenie;

6.Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się i bariery w komunikacji;

7.Zachowania i wypowiedzi asertywne, agresywne i pasywne;

8.Agresja i przemoc w życiu społecznym i sposoby radzenia sobie z nią;

9.Różnice indywidualne w psychologii człowieka: czynniki osobowościowe, temperamentalne, style poznawcze;

10.Stres w życiu człowieka i radzenie sobie z nim;

11.Teorie i modele rozwoju człowieka;

12.Etapy i czynniki rozwoju człowieka;

13.Szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia i edukacji, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, osobowościowe.

14.Zagrożenia w rozwoju młodego człowieka, grupy nieformalne, sekty, uzależnienia


Literatura:

Gerrig R. J.,Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 ;

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005;

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

metody pracy warsztatowej: gry grupowe, elementy dramy, dyskusja, rozmowa, stoliki eksperckie, elementy wykładu

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się następujące elementy:

- udział studenta w zajęciach, zaangażowanie, przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł współpracy

- przygotowanie merytoryczne do zajęć

- wyniki 2 lub 3 kolokwiów cząstkowych

Treści kształcenia:

1.Psychologia jako nauka, jej powstanie i różne oblicza;

2.Główne koncepcje psychologiczne człowieka;

3.Emocje i motywacje w życiu człowieka;

4.Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się i nauczanie, zdolności i zaburzenia poznawcze;

5.Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, wpływ społeczny, stereotypy i uprzedzenia, zachowania prospołeczne oraz wykluczenie;

6.Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się i bariery w komunikacji;

7.Zachowania i wypowiedzi asertywne, agresywne i pasywne;

8.Agresja i przemoc w życiu społecznym i sposoby radzenia sobie z nią;

9.Różnice indywidualne w psychologii człowieka: czynniki osobowościowe, temperamentalne, style poznawcze;

10.Stres w życiu człowieka i radzenie sobie z nim;

11.Teorie i modele rozwoju człowieka;

12.Etapy i czynniki rozwoju człowieka;

13.Szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia i edukacji, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, osobowościowe.

14.Zagrożenia w rozwoju młodego człowieka, grupy nieformalne, sekty, uzależnienia


Literatura:

Gerrig R. J.,Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 ;

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005;

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.