Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D038HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Studenci:

•cechują się etyczną, empatyczną oraz otwartą postawą wobec drugiego człowieka /02H1A_K08; 02H1A_K05/

•mają świadomość i poczucie odpowiedzialności za zadania wynikające z pełnienia roli nauczyciela /02HN1_U01; 02H1A_K04; 02H1A_K01; 02H1A_K02/

Studenci posiadają wiedzę na temat:

•podstawowych pojęć i terminologii współczesnej psychologii emocji i motywacji, poznawczej, rozwojowej oraz społecznej/02H1A_W01/

*psychologicznych koncepcji i czynników funkcjonowania człowieka /02HN1A_W01/

•rozwoju człowieka w cyklu całego życia w sferze psychologicznej, społecznej oraz biologicznej/02HN1A_W03/

•specyfiki funkcjonowania psychologicznego człowieka na poszczególnych etapach jego edukacji, socjalizacji /02H1A_W16/

Studenci posiadają umiejętności:

•dostrzegania i identyfikacji procesów, zjawisk psychologicznego funkcjonowania jednostki oraz grupy/02H1A_K07; 02HN1_U01; 02H1A_K10//

•zaaplikowania elementów nabytej wiedzy w procesie odpowiedzialnego nauczania/ uczenia się /02HN1_U03/

•autorefleksji i wglądu indywidualnego nad procesem rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz poza zawodowej/02H1A_K09; 02H01A_U01


Wymagania wstępne:

zaintersowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju i edukacji człowieka, sfery emocjonalno-motywacyjnej i procesów poznawczych oraz jego funkcjonowania w grupie, w relacjach interpersonalnych

Zajęcia mają za cel także rozwijanie umiejętności empatycznej obserwacji i refleksji nad różnymi aspektami psychologicznego funkcjonowania człowieka oraz kształtowanie świadomości psychologicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. Rozmowa

2. Dyskusja

3. Praca w grupach

4. Ćwiczenia indywidualne i grupowe

5. Elementy wykładuSposoby i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się następujące elementy:

- udział studenta w zajęciach, zaangażowanie, przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł współpracy

- przygotowanie merytoryczne do zajęć

- wyniki 2 lub 3 kolokwiów cząstkowych

Treści kształcenia:

1.Psychologia jako nauka, jej powstanie i różne oblicza;

2.Główne koncepcje psychologiczne człowieka;

3.Emocje i motywacje w życiu człowieka;

4.Procesy poznawcze: spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie, uczenie się i nauczanie, zdolności i zaburzenia poznawcze;

5.Funkcjonowanie człowieka w grupie społecznej, wpływ społeczny, stereotypy i uprzedzenia, zachowania prospołeczne oraz wykluczenie;

6.Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się i bariery w komunikacji;

7.Zachowania i wypowiedzi asertywne, agresywne i pasywne;

8.Agresja i przemoc w życiu społecznym i sposoby radzenia sobie z nią;

9.Różnice indywidualne w psychologii człowieka: czynniki osobowościowe, temperamentalne, style poznawcze;

10.Stres w życiu człowieka i radzenie sobie z nim;

11.Teorie i modele rozwoju człowieka;

12.Etapy i czynniki rozwoju człowieka;

13.Szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia i edukacji, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, osobowościowe.

14.Zagrożenia w rozwoju młodego człowieka, grupy nieformalne, sekty, uzależnienia


Literatura:

1.Stewart J., Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2008, s. 36-59

2.Covey S., Komunikacja synergiczna, [w:] Mosty ..., s. 66-74

3. Stewart J. , Logan C., Komunikowanie się werbalne, Mosty ..., s. 80-104

4. Bolton B., Bariery na drodze komunikacjii, [w:] Mosty..., s. 174-186

5. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2006

6. Alberti, R., Emmos, M., Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, Gdańsk 2002

7. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.