Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Egzamin z dydaktyki historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D046HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzamin z dydaktyki historii
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Wykazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne planowanie pracy dydaktycznej i prowadzenie różnymi metodami, przy użyciu różnorodnych środków dydaktycznych, samodzielnych lekcji z przedmiotu Historia i społeczeństwo w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów kształcenia nauczycielskiego na poziomie licencjatu, w tym praktyk pedagogicznych ciągłych.

Skrócony opis:

Egzamin kończący cykl kształcenia nauczycielskiego w ramach studiów licencjackich na kierunku historia. Przygotowanie do zawodu nauczyciele i wychowawcy na poziomie szkoły podstawowej - przedmiot Historia i społeczeństwo, klasy IV-VI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko, Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Jan Chańko, Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Egzamin pisemny na arkuszach z pytaniami/zadaniami przygotowanych w Pracowni.

Sposoby i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Cztery zagadnienia - wagi:

1. 20%.

2. 25%.

3. 25%.

4. 30%.

Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia historycznego.

2. Cele kształcenia historycznego: ogólne i operacyjne.

3. Historia jako przekaz wartości.

4. Taksonomia celów kształcenia historycznego.

5. Planowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej.

6. Metody i techniki w kształceniu historycznym.

7. Charakterystyka metod konwencjonalnych w kształceniu historycznym.

8. Praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym.

9. Praca pod kierunkiem z mapą ścienną i atlasem historycznym.

10. Praca pod kierunkiem ze źródłami ikonograficznymi.

11. Praca pod kierunkiem ze środkami symbolicznymi.

12. Strategie dydaktyczne w kształceniu historycznym.

13. Kontrola i ocena pracy ucznia.Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007,2009.

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Kruszewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2, Warszawa 1992.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

-, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.

Praktyczne kształcenie kandydatów na nauczycieli historii, pod red. J. Mazur i A. Zieleckiego, Rzeszów 1998, s. 11-111.

Zielecki A., Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1978.

-, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004.

Artykuły:

Chańko J., Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. III. Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 178-187.

Maternicki J., Prawda historyczna jako zadanie dydaktyczne [w:] Wartości w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki, Bydgoszcz 1999, s. 29-42.

Mucha K., Historia otacza nas zewsząd – z doświadczeń akademickiego kształcenia nauczycieli historii [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne. III. Źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2006, s. 270-275.

Rulka J., Mity i wartości w edukacji historycznej [w:] Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, Toruń 2004, s. 11-17.

Serwa Z., Jak analizować treści nauczania?, „Wiadomości Historyczne”, 1995, nr 5, s. 296-303.

Suchojad H., Taksonomia celów a nauczanie historii, „Wiadomości Historyczne”, 1986, nr 5, s. 435-440.

Trzcińska E., Aspekty metodyczne stosowania tekstów źródłowych w edukacji szkolnej [w:] Historia. Teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego, pod red. J. Chańko, Warszawa 1997, s. 8-14.

Trzcińska E.., Historia jako przekaz wartości – tolerancja [w:] Wartości w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki, Bydgoszcz 1999, s. 255-260.

Wrzosek W., Historia – wartości – edukacja [w:] Wartości w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki, Bydgoszcz 1999, s. 11-19.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.