Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika i psychologia w szkołach ponadgimnazjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D056HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika i psychologia w szkołach ponadgimnazjalnych
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Studenci posiadają umiejętności:

•kierowania się etyczną, empatyczną i otwartą postawą wobec uczniów w okresie nastoletnim /02H2A_K05; 02H2A_K04;02H2A_K08/

•odpowiedzialnego i świadomego wytyczania procesów nauczania młodzieży/ 02H2A_K02; 02H2A_K03/

•zaaplikowania i konfrontowania elementów nabytej wiedzy psychologicznej z własnym doświadczaniem w roli nauczyciela / 02HN2_U01; 02HN2_U03/

•autorefleksji nad procesem rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz poza zawodowej /02H2A_K09/

Studenci posiadają wiedzę na temat:

•Wieloaspektowości rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym?02H1A_W01; 02HN2A_W01/

•Specyfiki rozwoju i funkcjonowania biologicznego, psychologicznego oraz społecznego młodzieży /02HN2A_01; 02HN2A_03/

•Podstawowych zagrożeń i niebezpieczeństw w rozwoju człowieka na etapie młodzieńczym /02HN2A_W06/


Wymagania wstępne:

zainteresowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do pełnienia funkcji nauczyciela, przewodnika, towarzysza w rozwoju psychicznym, społecznym i biologicznym młodego człowieka w okresie nastoletnim. Zajęcia mają za cel także pogłębianie umiejętności empatycznej obserwacji i refleksji nad różnymi aspektami psychologicznego funkcjonowania młodzieży, dostrzegania sytuacji trudnych i radzenia sobie z nimi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Jan Chańko, Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

metody warsztatowe, praca w grupach i indywidualna, dyskusja, rozmowa, elementy wykładu, stoliki eksperckie

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się oceny cząstkowe za:

1. Zaangażowanie, uczestnictwo w zajęciach

2. Przestrzeganie zasad współpracy

3. Przygotowanie i uczestnictwo merytoryczne w zajęciach

4. Wynik kolokwium pisemnego

Treści kształcenia:

1. Czym jest rozwój czlowieka, jak współczesna psychologia postrzega rozwój człowieka?

2. Podstawowe aspekty rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym;

3. Główne zadania rozwojowe młodzieży;

4. Emocjonalna i poznawcza sfera funkcjonowania człowieka w okresie młodzieńczym;

5. Nastoletni kryzys rozwojowy, jego przyczyny, przebieg i konsekwencje;

6. Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia w życiu młodzieży;

7 .Zagrożenia rozwoju młodzieży: podkultury młodzieżowe, grupy nieformalne i sekty.


Literatura:

1. Gerrig R. J. , Zimbardo P. G. , Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania /fragmenty/;

2. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005 /fragmenty/;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.