Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia w II etapie edukacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D064HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia w II etapie edukacyjnym
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Studenci:

•cechują się etyczną, empatyczną oraz otwartą postawą wobec drugiego człowieka /02H1A_K08; 02H1A_K05/

•mają świadomość i poczucie odpowiedzialności za zadania wynikające z pełnienia roli nauczyciela /02HN1_U01; 02H1A_K04; 02H1A_K01; 02H1A_K02/

Studenci posiadają wiedzę na temat:

•podstawowych pojęć i terminologii współczesnej psychologii emoicji i motywacji, poznawczej, rozwojowej oraz społecznej/02H1A_W01/

*psychologicznych koncepcji i czynników funkcjonowania człowieka /02HN1A_W01/

•rozwoju człowieka w cyklu całego życia w sferze psychologicznej, społecznej oraz biologicznej/02HN1A_W03/

•specyfiki funkcjonowania psychologicznego człowieka na poszczególnych etapach jego edukacji, socjalizacji /02H1A_W16/

Studenci posiadają umiejętności:

•dostrzegania i identyfikacji procesów, zjawisk psychologicznego funkcjonowania jednostki oraz grupy/02H1A_K07; 02HN1_U01; 02H1A_K10//

•zaaplikowania elementów nabytej wiedzy w procesie odpowiedzialnego nauczania/ uczenia się /02HN1_U03/

•autorefleksji i wglądu indywidualnego nad procesem rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz poza zawodowej/02H1A_K09; 02H01A_U01


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju i edukacji człowieka, psychologii różnic indywiduwalnych, jego funkcjonowania w grupie i w relacjach interpersonalnych.

Zajęcia mają za cel także rozwijanie umiejętności empatycznej obserwacji i refleksji nad różnymi aspektami psychologicznego funkcjonowania samego siebie oraz drugiego człowieka, kształtowanie świadomości psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja, debata, rozmowa.

2. Ćwiczenia indywidualne i grupowe.

3. Referowanie fragmentów literatury.

4. Elementy metody podawczej, wykładu.

5. Analiza fragmentów filmów.

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Merytoryczna aktywność studenta na zajęciach: czynny udział w dyskusji, referowanie fragmentów literatury, samodzielna analiza tekstów, wnioskowanie, refleksja nad nimi.

2. Zaangażowanie w zajęcia: faktyczny udział w pracach w grupie, w podgrupach, w ćwiczeniach , scenkach. Przestrzeganie ustalonych zasad współpracy w grupie, z wykładowcą.

3. Wyniki 2-3 kolokwiów pisemnych z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

4. Obecność na zajęciach, dopuszczalne są 2 nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Komunikacja interpersonalna- podstawowe pojęcia.

2. Słuchanie jako kluczowy element komunikacji międzyludzkiej.

3. Bariery w komunikacji interpersonalnej.

4. Skuteczna komunikacja międzyludzka.

5. Jak powstają uprzedzenia i stereotypy w relacjach międzyludzkich.

6. Agresja i przemoc- skąd się bierze?, psychologiczne teorie.

7. Rodzaje agresji i czynniki wpływające na jej powstawanie.

8. Jednostka w grupie - wpływ społeczny- rodzaje, przejawy.

9. Osobowość czy sytuacja? Co bardziej wpływa na ludzkie zachowanie?

10. Rozwój człowieka, podstawowe pojęcia.

11. Etapy i czynniki rozwoju człowieka.

12. Poznawcze i emocjonalne zmiany w rozwoju dzieci w okresie szkolnym(6-12 lat).

13. Społeczne czynniki rozwoju dziecka w okresie szkolnym (6-12 lat).

14. Ograniczenia i ryzyko w rozwoju dziecka w okresie szkolnym (6-12 lat).

15. Relacja nauczyciel-uczeń we wczesnych latach szkolnych. Rola nauczyciela, obraz nauczyciela w świadomości dziecka.


Literatura:

1. R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

2. B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 ;

3. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005.

4. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Red. John Stewart, Warszawa 2008 , wybrane artykuły

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

rozmowa, dyskusja, debata, stoliki eksperckie, analiza filmów, elementy wykładu, praca w grupach.

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Aktywność merytoryczna na zajęciach przejawiająca sie przedstawianiem wiedzy, wniosków, refleksji wynikających ze studiowania zalecanej literatury przedmiotu.

2. Wyniki 2 pisemnych kolokwiów.

3. Poziom zaangażówania w zajęcia, we współpracę.

4. Obecność na zajęciach - dopuszczalne 2 nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Inteligencja człowieka i jej znaczenie w rozwoju.

2. Czynniki temepramentalne i ich wpływ na rozwój, edukację.

3. Czym jest osobowość człowieka?

4. Wpływ społeczny. Osobowość czy sytuacja- co kształtuje zachowanie?

5. Autorytet i posłuszeństwo.

6. Role społeczne- jak determinują zachowanie.

7. Uprzedzenia i stereotypy.

8. Jak próbować niwelować myślenie sterotypowe?

9. Skąd się bierze agresja/przemoc teorie .

10. Rodzaje i przejawy agresji/przemocy.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Czym jest rozwój człwoieka? Czynniki, wyznaczniki, etapy.

13. Najważniejsze psychologiczne teorie rozwoju człowieka (Piaget, Erikson).

14. Rozwój poznawczy dziecka w wieku szkolnym.

15. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku szkolnym


Literatura:

Gerrig R. J.,Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania;

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 ;

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005;

Wojciszke B. , Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.