Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D1103BHD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student ma wiedzę na temat:

- różnorodnych uwarunkowań procesów wychowawczych,

- podmiotów oddziaływań pedagogicznych - uczniów, rodziców, nauczycieli,

- różnorodnych metod oddziaływania pedagogicznego dostosowanych do sytuacji i odbiorcy

Student potrafi:

- obserwować i nazywać zdarzenia pedagogiczne, wychowawcze,

- zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce,

- modyfikować swoje oddziaływania w sposób adekwatny do problemu wychowawczego,

- skutecznie się komunikować z uczniami, rodzicami, innymi nauczycielami

Student zna:

- swoje zasoby i ograniczenia w pracy wychowawczej,

- metody postępowania w sytuacjach konfrontacji w szkole,

- specyfikę współczesnego procesu wychowawczego

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z pedagogiki na pierwszym stopniu studiów

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z pedagogiki na drugim stopniu edukacji jest doskonalenie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, wychowawczych studentów przygotowujących się do pracy nauczyciela. Dotyczy to zarówno specyficznych jak i niespecyficznych elementów procesu wychowawczego (np. rozpoznawania ról w grupach pełnionych przez uczniów, ćwiczenia metod pracy i sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych tak z uczniem, jak i rodzicem). Istotnym elementem zajęć jest także pogłębianie wiedzy na temat własnych sposobów funkcjonowania, predyspozycji do zawodu nauczyciela w jego wychowawczym aspekcie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

dyskusja, elementy wykładu, pogadanki ze specjalistami, ćwiczenia warsztatowe, praca w podgrupach, w parach, elementy dramy

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest obecność, aktywność, zaangażowanie na zajęciach, analiza i referowanie polecanej literatury

Treści kształcenia:

1. Role i postawy uczniów w klasie

2. Budowanie i określanie tożsamości nauczycielskiej

3. Autodiagnoza własnych predyspozycji nauczycielskich- zasoby i ograniczenia

4. Nauczyciel- autoprezentacja

5. Nauczyciel- autowaloryzacja

6. Style komunikacyjne nauczyciela

7. Skuteczna komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel - podstawowe zasady

8. Skuteczna komunikacja- ćwiczenia

9. Nauczyciel w sytuacjach konfrontacji- teoria

10. Radzenie sobie z sytuacjami konfrontacyjnymi- ćwiczenia

11. Budowanie pozycji nauczyciela w grupie, nauczyciel jako autorytet

12. Porozumienie bez przemocy w szkole – elementy teorii Thomasa Gordon

13. Uczniowie a uzależnienia, kiedy reagować, jak rozpoznać

14. Funkcjonowanie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (ADHD, ADD, Zespół Aspergera, autyzm)

Literatura:

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 2004;

Goldstein A., Glick B. Gibbs J., ART. Program zastępowania Agresji. Wydanie poprawione, Instytut Amity, Warszawa 2004/fragmenty/;

Kołodziejczyk J., W sytuacjach konfrontacji, "Psychologia w szkole" nr 3 (31), jesień 2011;

Kruczkowska V, Komunikacja bez przegranych, "Psychologia w szkole, nr 2 (20), lato 2011;

Lissewska A., Testowanie autorytetu, "Psychologia w szkole", nr 4 (32) , zima 2011;

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006 /fragmenty/.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.