Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-D1104BHD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Studenci posiadają wiedzę na temat:

-Wieloaspektowości rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym/02H1A_W01; 02HN2A_W01/

-Specyfiki rozwoju i funkcjonowania biologicznego, psychologicznego oraz społecznego młodzieży /02HN2A_01; 02HN2A_03/

-Podstawowych zagrożeń i niebezpieczeństw w rozwoju człowieka na etapie młodzieńczym /02HN2A_W06/


Studenci posiadają umiejętności:

-kierowania się etyczną, empatyczną i otwartą postawą wobec uczniów w okresie nastoletnim /02H2A_K05; 02H2A_K04;02H2A_K08/

-odpowiedzialnego i świadomego wytyczania procesów nauczania młodzieży/ 02H2A_K02; 02H2A_K03/

-zaaplikowania i konfrontowania elementów nabytej wiedzy psychologicznej z własnym doświadczaniem w roli nauczyciela / 02HN2_U01; 02HN2_U03/

-autorefleksji nad procesem rozwoju osobistego w sferze zawodowej oraz poza zawodowej /02H2A_K09/


Wymagania wstępne:

zaliczone zajęcia z psychologii na studiach licencjackich

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym oraz doskonalenie umiejętności pracy z nim, indywidualizowania procesu kształcenia, adekwatnego udzielania wsparcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia o charakterze warsztatowym /rysunki, schematy, odgrywanie scenek etc../

- dyskusja

- rozmowa

- elementy metody podawczej, wykładowej

Sposoby i kryteria oceniania:

- obserwacja i analiza aktywności merytorycznej studenta

- udzielanie informacji zwrotnej indywidualnie i grupowo


Treści kształcenia:

1. Aspekty rozwoju człowieka w okresie młodzieńczym;

2. Zadania rozwojowe młodzieży;

3. Kryzys rozwojowy nastolatka, przyczyny, przebieg, funkcje

4. Zmiany rozwojowe w okresie nastoletnim;

5. Emocjonalna i poznawcza sfera funkcjonowania człowieka w okresie młodzieńczym;

6. Społeczne sfery funkcjonowania nastolatka;

7. Zdrowie psychiczne i jego ograniczenia w życiu młodzieży;

8.Zagrożenia rozwoju młodzieży: podkultury młodzieżowe, grupy nieformalne i sekty;

9. Zaburzenia emocjonalne okresu adolescencji

10. Zaburzenia zachowania i odżywiania wśród młodzieży

11. Uzależnienia wśród młodych ludzi

12. Profilaktyka zaburzeń, uzależnień

13. Nauczyciel jako opiekun i doradca nastolatka

14. Nauczyciel - jego możliwości i ograniczenia w pracy z nastolatkiem


Literatura:

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005; Helen Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004; M. Sękowska, Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, [w:] Duchowy rozwój człowieka, red. W. P. Socha , Kraków 2000 .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.