Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-F2007F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- posiada podstawową wrażliwość psychologiczną /02F-1A_U20/

- cechuje się etyczną, empatyczną oraz otwartą postawą wobec drugiego człowieka/02F-1A_U20/

Student ma wiedzę na temat:

- psychologicznych koncepcji postrzegania człowieka/02F-2A_W02/

- emocji i motywacji oraz procesów poznawczych człowieka w toku jego rozwoju /02F-2A_W03/

- funkcjonowania społecznego człowieka, w grupie, jej wpływu i wzajemnego oddziaływania, stereotypów i ich przełamywania /02F-1A_U20/

- wyników badań psychologicznych, eksperymentów klasycznych i najnowszych 02F-2A_U12/

- szans i ograniczeń rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego edukacji, socjalizacji /02F-2A_U07/

Student posiada umiejętności:

- dostrzegania i rozpoznawania procesów, zjawisk psychologicznego funkcjonowania jednostki oraz grupy /02F-2A_U07/

- identyfikowania i łączenia elementów nabytej wiedzy, teorii ze zjawiskami obserwowanymi, z doświadczeniem własnym i innych ludzi /02F-2A_K04/

- autorefleksji i wglądu indywidualnego oraz wytyczania i skutecznego kierowania procesem rozwoju osobistego tak w sferze zawodowej, jak i pozazawodowej /02F-2A_K01/Wymagania wstępne:

zainteresowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z psychologicznymi koncepcjami funkcjonowania człowieka, mechanizmami emocjonalno-motywacyjnymi, poznawczymi i społecznymi, ze szczególnym ich uwzględnieniem w procesie rozwoju i edukacji człowieka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, film, rozmowa

Sposoby i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe, złożone z około 20 pytań otwartych i zamkniętych

Treści kształcenia:

1. Psychologia jako nauka, najważniejsze jej pojęcia

2. Główne koncepcje psychologiczne człowieka: psychologia analityczna, behawioryzm, psychologia poznawcza i humanistyczna

3. Emocje w życiu człowieka

4. Motywacje w życiu ludzi

5. Procesy poznawcze: spostrzeganie, uwaga, myślenie, zniekształcenia poznawcze

6. Uczenie się i nauczanie, metody, szanse i ograniczenia, style poznawcze

7. Pamięć ludzka

8. Inteligencja

9. Funkcjonowanie człowieka w grupie, wpływ społeczny, elementy psychologii społecznej

10. Rozwój człowieka, najważniejsze teorie, etapy rozwoju, szanse i ograniczenia rozwoju w poszczególnych etapach życia;


Literatura:

1. R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania /fragmenty/

2. J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki. T. I, Gdańsk 2008 /fragmenty/

3. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005/fragmenty/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.