Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-F2008F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

student:

- posiada wiedzę na temat komunikacji międzyludzkiej, wypowiedzi i postaw asertywnych, agresywnych i biernych oraz sytuacji stresowych, potrafi je identyfikować oraz podejmuje próby świadomego radzenia sobie z nimi /02F-2A_W02; 02F-2A_U01/

- posiada podstawową wrażliwość psychologiczną opartą o świadomość i wiedzę różnic indywidualnych między ludźmi w ich psychologicznym funkcjonowaniu jednostkowym oraz grupowym

/02F-2A_W13/

- potrafi zidentyfikować i połączyć elementy wiedzy psychologicznej z doświadczeniem własnym oraz cudzym /02F-2A_U07/

- kieruje się etyczną i empatyczną postawą oraz otwartością w relacjach międzyludzkich /02F-2A_K04/

- ma zdolność autorefleksji nad własnym psychologicznym funkcjonowaniem i rozwojem osobistym /02F-2A_K01/

- umie skutecznie komunikować się /02F-2A_K06/


Wymagania wstępne:

zainteresowanie przedmiotem

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ich celem jest nade wszystko próba zintegrowania poprzez doświadczanie, analizę elementów wiedzy, teorii psychologicznych z refleksjami i spostrzeżeniami płynącymi z obserwacji własnego funkcjonowania psychologicznego studenta w relacjach z innymi ludźmi

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

1. Rozmowa

2. Dyskusja

3. Praca w grupach

4. Ćwiczenia indywidualne i grupowe

5. Elementy wykładu

Sposoby i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1. Aktywny, merytoryczny udział w zajęciach

2. Zaangażowanie w zajęcia

3. Przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł dotyczących funkcjonowania w grupie

4. Wynik z 2 lub 3 kolokwiów pisemnych


Metody oceniania

1. Obserwacja

2. Obserwacja uczestnicząca

3. Udzielanie informacji zwrotnej, rozmowa

4. Sprawdzanie wiedzy w formie pytań ustnych oraz pisemnych kolokwiów

Treści kształcenia:

1. Komunikacja interpersonalna, podstawowe pojęcia

2. Rodzaje, funkcje, właściwości komunikacji międzyludzkiej

3. Bariery w komunikacji interpersonalnej

4. Skuteczna, konstruktywna komunikacja

5. Rozpoznawanie zachowań, wypowiedzi asertywnych, agresywnych, pasywnych

6. Asertywność, czym jest i czy jest nam potrzebna?

7. Agresja w relacjach międzyludzkich, rodzaje, źródła

8. Psychologiczne teorie agresji

9. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi własnymi i cudzymi

10. Stres w życiu człowieka

11. Radzenie sobie z sytuacjami stresowymi

10. Zdrowie psychiczne, czym jest i jak o nie dbać?

Literatura:

1.Stewart J., Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2008, s. 36-59

2.Covey S., Komunikacja synergiczna, [w:] Mosty ..., s. 66-74

3. Stewart J. , Logan C., Komunikowanie się werbalne, Mosty ..., s. 80-104

4. Bolton B., Bariery na drodze komunikacjii, [w:] Mosty..., s. 174-186

5. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2006

6. Alberti, R., Emmos, M., Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, Gdańsk 2002

7. Gerrig R. J., Zimbardo F. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006 i nowsze wydania

8. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.