Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii dla szkół ponadgimnazjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PHDHSC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii dla szkół ponadgimnazjalnych
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Ćwiczenia w formie dyskusji, referowania dokumentów, hospitacje i omówienia lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Poza zajęciami praktyka śródroczna – prowadzenie jednej lekcji samodzielnie i hospitacja (z recenzją) lekcji prowadzonej przez kolegę.

Student:

- stosuje praktycznie pojęcia związane dydaktyką ogólną i szczegółową (typy lekcji, ogniwa lekcyjne, metody i środki dydaktyczne);

- stosuje praktycznie różne środki dydaktyczne oraz ocenia możliwości ich zastosowania w sytuacjach dydaktycznych;

- uwzględnia w planowaniu i prowadzeniu lekcji specyfikę różnorodnych metod kształcenia historycznego, zwłaszcza aktywizujących,

- tworzy program (scenariusz) wycieczki historycznej i lekcji muzealnej,

- potrafi dokonywać ewaluacji pracy uczniów i własnej;

- samodzielnie opracowuje testy wiedzy i umiejętności uczniów;

- jest przygotowany do odbycia praktyki pedagogicznej ciągłej z przedmiotu Historia w gimnazjum (2 tygodnie). Warunek: zaliczenie ćwiczeń.

- jest przygotowany do egzaminu końcowego z Dydaktyki historii. Warunek: zaliczenie ćwiczeń i praktyki pedagogicznej ciągłej.Wymagania wstępne:

Zaliczenie poprzedzających segmentów kształcenia nauczycielskiego. Zaliczenie praktyki pedagogicznej ciągłej w szkole gimnazjalnej.

Skrócony opis:

Ćwiczenia w formie dyskusji, referowania dokumentów, hospitacje i omówienia lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Poza zajęciami praktyka śródroczna – prowadzenie jednej lekcji samodzielnie i hospitacja (z recenzją) lekcji prowadzonej przez kolegę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w formie dyskusji, referowania dokumentów, hospitacje i omówienia lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Poza zajęciami praktyka śródroczna – prowadzenie jednej lekcji samodzielnie i hospitacja (z recenzją) lekcji prowadzonej przez kolegę.

Sposoby i kryteria oceniania:

- aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),

- przeprowadzenie jednej samodzielnie lekcji w szkole ponadgimnazjalnej,

- hospitacja i zrecenzowanie lekcji prowadzonej przez kolegę,

- wykonywanie w terminie prac ćwiczeniowych.


Treści kształcenia:

Ocena praktyk pedagogicznych ciągłych (szkoła podstawowa i gimnazjum) pod kątem przygotowania do zawodu (problemy merytoryczne i wychowawcze), prezentacja rezultatów prac badawczych.

Nauczanie historii w szkołach ponadgimnazjalnych - liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym, technikum (podstawa programowa, programy). Reforma programowa z 2009 r.

Podręczniki i wydawnictwa okołopodręcznikowe dla szkół ponadgimnazjalnych. Publikacje dla nauczycieli.

Praca badawcza nauczyciela, samoocena nauczyciela.

Hospitacja lekcji historii w szkole ponadgimnazjalnej, omówienie hospitacji.


Hospitacja lekcji historii w szkole ponadgimnazjalnej, omówienie hospitacji.


Hospitacja lekcji historii w szkole ponadgimnazjalnej, omówienie hospitacji.


Hospitacja lekcji historii prowadzonej przez studenta, omówienie hospitacji.


Ocenianie wewnętrzne: funkcje ocen, kryteria i poziomy, skale i stopnie.

Egzamin maturalny z historii. Standardy wymagań, obiektywizacja i kryteria oceny, poziomy.

Awans zawodowy nauczyciela i elementy prawa oświatowego.

Historia, jako przekaz wartości.

Ocena stanu przygotowania studentów do zawodu. Analiza SWOT.

Przygotowanie do praktyk ciągłych w szkołach ponadgimnazjalnych. Zagadnienia egzaminacyjne.

Podsumowanie zajęć. Zaliczenie przedmiotu.


Literatura:

Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Maternicki J., O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa 1984.

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. Cz. Majorek, Warszawa 1988.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1991

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa

1992.

Tazbirowa J., Źródła historyczne w nauczaniu szkolnym, Warszawa 1971.

Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. I-x, Toruń 2004-2013.

Warsztat pracy nauczyciela historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988.

Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.