Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PHDHWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotu: Historia i społeczeństwo
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Słuchacz:

- uzyskuje wiedzę teoretyczną i omówienie wybranych przykładów, które umożliwią mu, w połączeniu z efektami ćwiczeń metodycznych i praktyk, osiągnięcie poniższych efektów,

- wymienia i objaśnia terminologię związaną z dydaktyką ogólną i dydaktyką historii,

- relacjonuje założenie i realizację reformy edukacji, zwłaszcza reformy programowej, wymienia cele i zadania szkoły,

- definiuje i opisuje cele ogólne kształcenia, opracowuje cele ogólne i operacyjne do konkretnych tematów lekcji,

- tworzy konspekt lekcji,

- ma świadomość wymagań w stosunku do nauczyciela przedmiotów historycznych w zakresie wiedzy i umiejętności,

- jest zorientowany co do różnorodności metod nauczania i potrafi je planować dostosowując, do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji,

- posługuje się poznanymi metodami nauczania,

- jest zorientowany co do różnorodności środków dydaktycznych i potrafi je planować, dostosowując do poziomu edukacyjnego i tematu lekcji,

- posługuje się poznanymi środkami dydaktycznymi.

- posiada umiejętność kierowania pracą grupową uczniów.


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii, wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej uzyskana w ramach kształcenia w specjalności nauczycielskiej innej niż historia.

Znajomość historii na poziomie maturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii nauk humanistycznych.Skrócony opis:

Podstawowy przedmiot specjalizacji nauczycielskiej dla nauczycieli, którzy przygotowują się do uzyskania uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu (przedmiotów historycznych).

Wykład ma dostarczyć niezbędnej wiedzy teoretycznej, popartej przykładami: budowania celów edukacyjnych, planowania pracy, stosowania metod i środków dydaktycznych.

Zajęcia (ćwiczenia metodyczne) mają charakter konwersatoryjno-warsztatowy.

Celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia lekcji (konspekty, metody, środki dydaktyczne) i do ich prowadzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (przedmioty: Historia i społeczeństwo; Historia).

Treści dostosowane są do standardu kształcenia nauczycieli ze stycznia 2012 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Chańko
Prowadzący grup: Jan Chańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.