Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie szkoły ponadgimnazjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PWDWCC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie szkoły ponadgimnazjalnej
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Słuchacz:

02H1A_WO3 Ma elementarną wiedzę o powiązaniu historii z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia sztuki, filozofia, inne wybrane).

02H1A_W09 Dostrzega relacje pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a przeszłością.

02H1A-W16 Ma podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki i ekonomii.

02H1A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W02 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

02HN1_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.


Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla słuchaczy Studiów podyplomowych, aktywnych nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu nauczania: wiedzy o społeczeństwie.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne słuchaczy do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli. Ćwiczenia są komplementarne w stosunku do wykładu i stanowią praktyczne rozwinięcie zagadnień w nim poruszanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) opracowanie przykładów zastosowań środków dydaktycznych: teksty źródłowe, ikonografia, kartografia, materiały statystyczne; opracowanie kartoteki testu i wykonanie testu wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie dla danego etapu edukacyjnego.Treści kształcenia:

1. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Funkcje i rodzaje środków dydaktycznych. Celowość i zasady poprawnego stosowania środków dydaktycznych. Teksty źródłowe, zasady ich poprawnego wprowadzania i stosowania. Kartografia w dydaktyce wiedzy o społeczeństwie. Mapy i plany. Zasady pracy z kartografikami.


2. Graficzne środki symboliczne w edukacji obywatelskiej. Materiały statystyczne i ich wykorzystanie dydaktyczne. Ikonografia w kształceniu obywatelskim. Typologia materiałów ikonograficznych, ich zastosowania edukacyjne.


3. Metody kształcenia obywatelskiego. Metody konwencjonalne: opowiadanie, elementy wykładu i praca pod kierunkiem. Metody aktywizujące najbardziej przydatne w toku szkolnej edukacji obywatelskiej: mapa mentalna portfolio, analiza SWOT, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja i jej odmiany, drzewo decyzyjne, metaplan.


4. Pomiar dydaktyczny. Formy i rodzaje zadań testowych. Zadania z wyposażeniem. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (testu).


5. Ocenianie wewnętrzne: funkcje ocen, kryteria i poziomy, skale i stopnie. Specyfika oceniania wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie. Ocenianie zewnętrzne. System egzaminów zewnętrznych. Egzamin z wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w trzeciej klasie gimnazjum. Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Informacje dodatkowe:

W drugim semestrze po zrealizowaniu treści programowych z wykładu i ćwiczeń odbywa się egzamin z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie.

Metody dydaktyczne:

- praca frontalna,

- praca indywidualna,

- praca w dwuosobowych zespołach,

- praca w grupach,

- praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

- elementy wykładu konwersatoryjnego,

- dyskusja,

- burza mózgów, mapa mentalna.


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć (zaliczenie z oceną) składają się następujące formy aktywności:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach,

c) opracowanie przykładów zastosowań środków dydaktycznych: teksty źródłowe, ikonografia, kartografia, materiały statystyczne; opracowanie kartoteki testu i wykonanie testu wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie dla danego etapu edukacyjnego.


Treści kształcenia:

1. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Funkcje i rodzaje środków dydaktycznych. Celowość i zasady poprawnego stosowania środków dydaktycznych. Teksty źródłowe, zasady ich poprawnego wprowadzania i stosowania. Kartografia w dydaktyce wiedzy o społeczeństwie. Mapy i plany. Zasady pracy z kartografikami.


2. Graficzne środki symboliczne w edukacji obywatelskiej. Materiały statystyczne i ich wykorzystanie dydaktyczne. Ikonografia w kształceniu obywatelskim. Typologia materiałów ikonograficznych, ich zastosowania edukacyjne.


3. Metody kształcenia obywatelskiego. Metody konwencjonalne: opowiadanie, elementy wykładu i praca pod kierunkiem. Metody aktywizujące najbardziej przydatne w toku szkolnej edukacji obywatelskiej: mapa mentalna portfolio, analiza SWOT, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja i jej odmiany, drzewo decyzyjne, metaplan.


4. Pomiar dydaktyczny. Formy i rodzaje zadań testowych. Zadania z wyposażeniem. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (testu).


5. Ocenianie wewnętrzne: funkcje ocen, kryteria i poziomy, skale i stopnie. Specyfika oceniania wiedzy i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie. Ocenianie zewnętrzne. System egzaminów zewnętrznych. Egzamin z wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie w trzeciej klasie gimnazjum. Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.