Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PWDWOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Słuchacz:

02H1A_WO3 Ma elementarną wiedzę o powiązaniu historii z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia sztuki, filozofia, inne wybrane).

02H1A_W09 Dostrzega relacje pomiędzy aktualnymi wydarzeniami a przeszłością.

02H1A-W16 Ma podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki i ekonomii.

02H1A_U02 Umie korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu. Potrafi opracowywać dane dotyczące historii i związanych z nią dyscyplin nauki w społeczeństwie, cywilizacji, gospodarce, stosując m.in. metody statystyczne oraz tworząc bazy danych.

02H1A_K04 Prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

02HN1A_W02 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstawy programowej w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

02HN1_U03 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami.Wymagania wstępne:

Zajęcia przeznaczone są dla słuchaczy Studiów podyplomowych, aktywnych nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu nauczania: wiedzy o społeczeństwie.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne słuchaczy do zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych. Treści dostosowane są do standardów kształcenia nauczycieli. Wykład stanowi wprowadzenie i podbudowę teoretyczną do ćwiczeń metodycznych z wiedzy o społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem slajdów programu PowerPoint oraz multimedialnych prezentacji aktów prawnych (podstawa programowa, akty prawne). Elementy wykładu konwersatoryjnego.

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć (ocena) polega na kontroli obecności. Dopuszczalne: jedna nieobecność (ocena bardzo dobra), dwie (ocena dobra), trzy (ocena dostateczna), więcej niż trzy nieobecności to konieczność zaliczenia wszystkich nieobecności (ocena dostateczna).

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej - przedmiot i zadania dydaktyki. Systemy dydaktyczne. Pojęcie wiedzy o społeczeństwie, specyfika nauczania przedmiotu, interdyscyplinarność.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Podstawa programowa a programy nauczania, umiejętności kluczowe (ponadprzedmiotowe) i przedmiotowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

3. Treści kształcenia. Teorie doboru treści kształcenia. Dobór i układ treści programowych z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.

4. Cele kształcenia. Reorientacja celów kształcenia. Cele ogólne a cele operacyjne. Taksonomia celów operacyjnych. Zasady operacjonalizacji. Cele kształcenia obywatelskiego w gimnazjum.

5. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Funkcje i rodzaje środków dydaktycznych. Celowość i zasady poprawnego stosowania środków dydaktycznych.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem slajdów programu PowerPoint oraz multimedialnych prezentacji aktów prawnych (podstawa programowa, akty prawne). Elementy wykładu konwersatoryjnego.

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć (ocena) polega na kontroli obecności. Dopuszczalne: jedna nieobecność. Wszystkie obecności (ocena bardzo dobra), jedna (ocena dobra), trzy (ocena dostateczna) i konieczność zaliczenia wszystkich nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej - przedmiot i zadania dydaktyki. Systemy dydaktyczne. Pojęcie wiedzy o społeczeństwie, specyfika nauczania przedmiotu, interdyscyplinarność.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Podstawa programowa a programy nauczania, umiejętności kluczowe (ponadprzedmiotowe) i przedmiotowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

3. Treści kształcenia. Teorie doboru treści kształcenia. Dobór i układ treści programowych z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.

4. Cele kształcenia. Reorientacja celów kształcenia. Cele ogólne a cele operacyjne. Taksonomia celów operacyjnych. Zasady operacjonalizacji. Cele kształcenia obywatelskiego w gimnazjum.

5. Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Funkcje i rodzaje środków dydaktycznych. Celowość i zasady poprawnego stosowania środków dydaktycznych.


Literatura:

1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.

2. Bieniek M., Dydaktyka historii wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, 2010.

4. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

5. Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

6. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991.

7. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

8. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

9. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

10. Czasopismo „Wiadomości Historyczne”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.