Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki (gimnazjum)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-PWPR1C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki (gimnazjum)
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

W czasie praktyk pedagogicznych słuchacz pełni rolę nauczyciela, kształtuje tym samym kompetencje dydaktyczno-wychowawcze poprzez:

1. Planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych.

2. Dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej.

3. Organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane konspekty.

4. Animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

5. Organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych.

6. Podejmowanie działania wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad.


Wymagania wstępne:

Do głównych zadań praktyk pedagogicznych śródrocznych należą:

1. Zapoznanie słuchacza ze szkołą i jej środowiskiem społecznym.

2. Kształtowanie prawidłowej postawy nauczyciela-wychowawcy.

3. Pogłębianie procesu doskonalenia metodycznego poprzez konfrontację przygotowania teoretycznego z praktyką szkolną oraz wdrażanie do nauczania przedmiotu kierunkowego pod opieką doświadczonych nauczycieli specjalistów.

4. Rozwijanie inwencji słuchaczy w organizowaniu i prowadzeniu zajęć oraz budzenie refleksji metodycznej.

5. Rozwijanie umiejętności opracowywania konspektów lekcji lub scenariuszy zajęć, w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk oraz własne doświadczenia.

6. Prowadzenie lekcji (zajęć) z zastosowaniem technologii informacyjnej, w szczególności z wykorzystaniem treści i zasobów edukacyjnych znajdujących się na portalach internetowych.


Skrócony opis:

Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest zaliczyć 60 godzin praktyk na dwóch poziomach edukacyjnych:

I – w gimnazjum: 40 godzin, (w drugim semestrze studiów),

II – w szkole ponadgimnazjalnej: 20 godzin, (w trzecim semestrze studiów).

W ramach pierwszego cyklu praktykant winien odbyć 40 godzin zajęć, na które składają się:

- lekcje obserwowane (do 10 godzin),

- lekcje prowadzone przez praktykanta (minimum 20 godzin),

- zajęcia w szkole związane z zapoznawaniem się z warsztatem pracy nauczyciela przedmiotowego, omówienia lekcji prowadzonych przez nauczyciela i słuchacza (do 10 godzin).

W ramach drugiego cyklu praktykant winien odbyć 20 godzin zajęć, na które składają się:

- lekcje obserwowane (do 5 godzin),

- lekcje prowadzone przez praktykanta (minimum 10 godzin),

- zajęcia w szkole związane z zapoznawaniem się z warsztatem pracy nauczyciela przedmiotowego, omówienia lekcji prowadzonych przez nauczyciela i słuchacza (do 5 godzin).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Praktyka pedagogiczna śródroczna

Sposoby i kryteria oceniania:

Praktyki pedagogiczne śródroczne zalicza opiekun kierunkowy praktyk z ramienia uczelni na podstawie realizacji zapisanych w regulaminie praktyk wymogów w oparciu o kompletnie wypełniony dziennik praktyk.

Treści kształcenia:

Praktyki pedagogiczne śródroczne stanowią integralną część zajęć objętych planem studiów podyplomowych i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest zaliczyć 60 godzin praktyk na dwóch poziomach edukacyjnych:

I – w gimnazjum: 40 godzin, (w drugim semestrze studiów),

II – w szkole ponadgimnazjalnej: 20 godzin, (w trzecim semestrze studiów).

W ramach pierwszego cyklu praktykant winien odbyć 40 godzin zajęć, na które składają się:

- lekcje obserwowane (do 10 godzin),

- lekcje prowadzone przez praktykanta (minimum 20 godzin),

- zajęcia w szkole związane z zapoznawaniem się z warsztatem pracy nauczyciela przedmiotowego, omówienia lekcji prowadzonych przez nauczyciela i słuchacza (do 10 godzin).

W ramach drugiego cyklu praktykant winien odbyć 20 godzin zajęć, na które składają się:

- lekcje obserwowane (do 5 godzin),

- lekcje prowadzone przez praktykanta (minimum 10 godzin),

- zajęcia w szkole związane z zapoznawaniem się z warsztatem pracy nauczyciela przedmiotowego, omówienia lekcji prowadzonych przez nauczyciela i słuchacza (do 5 godzin).


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Metody dydaktyczne:

Praktyka pedagogiczna śródroczna

Sposoby i kryteria oceniania:

Praktyki pedagogiczne śródroczne zalicza opiekun kierunkowy praktyk z ramienia uczelni na podstawie realizacji zapisanych w regulaminie praktyk wymogów w oparciu o kompletnie wypełniony dziennik praktyk.

Treści kształcenia:

Praktyki pedagogiczne śródroczne stanowią integralną część zajęć objętych planem studiów podyplomowych i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest zaliczyć 60 godzin praktyk na dwóch poziomach edukacyjnych:

I – w gimnazjum: 40 godzin, (w drugim semestrze studiów),

II – w szkole ponadgimnazjalnej: 20 godzin, (w trzecim semestrze studiów).

W ramach pierwszego cyklu praktykant winien odbyć 40 godzin zajęć, na które składają się:

- lekcje obserwowane (do 10 godzin),

- lekcje prowadzone przez praktykanta (minimum 20 godzin),

- zajęcia w szkole związane z zapoznawaniem się z warsztatem pracy nauczyciela przedmiotowego, omówienia lekcji prowadzonych przez nauczyciela i słuchacza (do 10 godzin).

W ramach drugiego cyklu praktykant winien odbyć 20 godzin zajęć, na które składają się:

- lekcje obserwowane (do 5 godzin),

- lekcje prowadzone przez praktykanta (minimum 10 godzin),

- zajęcia w szkole związane z zapoznawaniem się z warsztatem pracy nauczyciela przedmiotowego, omówienia lekcji prowadzonych przez nauczyciela i słuchacza (do 5 godzin).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.