Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-TINFED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

- korzysta z własnego konta pocztowego oraz narzędzi dostępnych w systemie USOS (rozsyłanie poczty, sprawdzanie swojego programu studiów, znajdowanie współuczestników grup zajęciowych itp.). Potrafi korzystać z portali internetowych i komunikować się za ich pomocą z różnymi społecznościami. /02H1A_K07/

- potrafi przeszukiwać w sieci biblioteki (w tym także cyfrowe), katalogi rozproszone (Karo, WorldCat, KVK), archiwa, instytucje naukowe, portale uniwersyteckie (SCIRUS) itp. /02H1A_W11/ /02H1A_U09/

- jest świadomy zagrożeń związanych z globalną siecią /02H1A_W15/ /02H1A_K08/

- potrafi edytować tekst, tworzyć tabelę i prezentować ją graficznie oraz korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi tam dostępnych do analizowania danych statystycznych /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

- tworzy grafikę komputerową rastrową i wektorową, potrafi zastosować odpowiednie programy do uzyskania określonych efektów /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

- potrafi tworzyć prezentację multimedialną, także w sieci, poprzez strony internetowe /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

- projektuje i tworzy prostą bazę danych /02H1A_U02/ /02H2A_U02/

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności z informatyki, wyniesione ze szkoły średniej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentowi narzędzi informatycznych, za pomocą których może on tworzyć lub pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać, prezentować, zabezpieczać, publikować i przekazywać

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Strona przedmiotu: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej, a zatem każdy student pracuje na własnej stacji roboczej. Pozwala to na zastosowanie metod praktycznych czyli uczenie przez działanie.

Stosuje się tu także metodę projektu (tak w odniesieniu do studenta jak i grupy realizującej określone zadanie), mającą na celu rozwój wiedzy i umiejętności oraz działania lokalnego – akcja w środowisku lokalnym.

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, terminowe wykonywanie i prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć.

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne (plan zajęć, lektury, podstawy zaliczenia). System USOSWeb UŁ (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - obsługa paneli studenta i pracownika.

2. Krótka historia komputerów od lat 30. XX wieku do czasów współczesnych. Początki Internetu na Zachodzie i w Polsce.

3. System operacyjny Microsoft Windows - jego wzloty i upadki. Rozwój systemów operacyjnych w ujęciu historycznym.

4. Wady i zalety współczesnych systemów operacyjnych z rodzin Windows, Linux oraz MacOS. Jak zainstalować Linux obok Windows?

5. Typografia typowej książki naukowej i podstawowe zasady dobrego składu. Program Adobe InDesign i jego możliwości.

6. Zastosowanie popularnych edytorów Microsoft Word i LibreOffice Writer do edycji obszernych dokumentów tekstowych, np. pracy licencjackiej, magisterskiej, naukowej monografii czy periodyku (część 1).

7. Edycja obszernych dokumentów tekstowych przy pomocy LibreOffice Writer – ćwiczenia (część 2).

8. Tworzenie zaawansowanych tabel, rysunków, schematów i wykresów przy pomocy popularnych komputerowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Własne drzewo genealogiczne.

9. Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie. Wyszukiwarki internetowe i ich zaawansowane funkcje: Google, Bing, Yahoo. Multiwyszukiwarki i katalogi tematyczne stron. Tworzenie własnej bazy stron internetowych.

10. Katalogi biblioteczne dostępne online oraz bibliograficzne i naukowe bazy danych. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych.

11. Wyszukiwanie grafiki i multimediów w Internecie. Przegląd najważniejszych polskich i obcych bibliotek oraz archiwów cyfrowych. Korzystanie z serwisów Google Książki i Google Scholar. Wikipedia i pokrewne jej projekty - wady i zalety najpopularniejszej sieciowej encyklopedii.

12. Prosta baza danych w arkuszu kalkulacyjnym. Podstawy tworzenia relacyjnych baz danych w programach Microsoft Access oraz LibreOffice Base. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych lub komputerowej fiszki (część 1).

13. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych lub komputerowej fiszki (część 2).

14. Prezentacje multimedialne i ich walory dydaktyczne. Programy Microsoft PowerPoint i LibreOffice Impress. Tworzenie własnej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem zebranych wcześniej materiałów.

15. Prezentacja prac zaliczeniowych studentów.


Literatura:

• Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, tłum. Joanna Pasek, Piotr Cieślak, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Calishain Tara, Dornfest Rael, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003.

• Chwałkowski Robert, Typografia typowej książki, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Access 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office PowerPoint 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Word 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Dziewoński Mirosław, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

• Florczak Ilona, Pietras Tomasz, Wikipedia - źródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatności encyklopedii internetowych w nauczaniu historii [artykuł w druku]

• Gajda Włodzimierz, GIMP. Ćwiczenia praktyczne, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.

• Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, pod red. Rafała T. Prinke, Poznań 2007.

• Osiński Zbigniew, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Wydawnictwo Mado, Toruń 2006.

• Pelikant Adam, Bazy danych. Pierwsze starcie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

• Pikoń Krzysztof, ABC internetu, wyd. 7, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Sokół Maria, Internet. Kurs, wyd. 3, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Sokół Maria, OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

• Sokół Radosław, ABC. Linux, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

• Sokół Radosław, Tworzenie stron WWW. Kurs, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.

• Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, pod red. J. Migdałka i W. Folty, Kraków 2010.

• Ziomek Wojciech, Wyszukiwanie w Internecie źródeł i publikacji historycznych, „Studia z Historii Społeczno - Gospodarczej XIX i XX wieku” 2006, t. IV, s. 238-251.

• Kurs aplikacji InDesign CS5/5.5 od zera do bohatera, oprac. Sebastian Kończak & Psboy.pl 2009/2011.

• Kurs Ubuntu Linux na co dzień, oprac. ptah media - www. tutoria.pl 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pietras
Prowadzący grup: Tomasz Pietras
Strona przedmiotu: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej, a zatem każdy student pracuje na własnej stacji roboczej. Pozwala to na zastosowanie metod praktycznych czyli uczenie przez działanie.

Stosuje się tu także metodę projektu (tak w odniesieniu do studenta jak i grupy realizującej określone zadanie), mającą na celu rozwój wiedzy i umiejętności oraz działania lokalnego – akcja w środowisku lokalnym.

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, terminowe wykonywanie i prezentowanie prac dotyczących poszczególnych tematów zajęć.

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne (plan zajęć, lektury, podstawy zaliczenia). System USOSWeb UŁ (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) - obsługa paneli studenta i pracownika.

2. Krótka historia komputerów od lat 30. XX wieku do czasów współczesnych. Początki Internetu na Zachodzie i w Polsce.

3. System operacyjny Microsoft Windows - jego wzloty i upadki. Rozwój systemów operacyjnych w ujęciu historycznym.

4. Wady i zalety współczesnych systemów operacyjnych z rodzin Windows, Linux oraz MacOS. Jak zainstalować Linux obok Windows?

5. Typografia typowej książki naukowej i podstawowe zasady dobrego składu. Program Adobe InDesign i jego możliwości.

6. Zastosowanie popularnych edytorów Microsoft Word i LibreOffice Writer do edycji obszernych dokumentów tekstowych, np. pracy licencjackiej, magisterskiej, naukowej monografii czy periodyku (część 1).

7. Edycja obszernych dokumentów tekstowych przy pomocy LibreOffice Writer – ćwiczenia (część 2).

8. Tworzenie zaawansowanych tabel, rysunków, schematów i wykresów przy pomocy popularnych komputerowych edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Własne drzewo genealogiczne.

9. Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie. Wyszukiwarki internetowe i ich zaawansowane funkcje: Google, Bing, Yahoo. Multiwyszukiwarki i katalogi tematyczne stron. Tworzenie własnej bazy stron internetowych.

10. Katalogi biblioteczne dostępne online oraz bibliograficzne i naukowe bazy danych. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych.

11. Wyszukiwanie grafiki i multimediów w Internecie. Przegląd najważniejszych polskich i obcych bibliotek oraz archiwów cyfrowych. Korzystanie z serwisów Google Książki i Google Scholar. Wikipedia i pokrewne jej projekty - wady i zalety najpopularniejszej sieciowej encyklopedii.

12. Prosta baza danych w arkuszu kalkulacyjnym. Podstawy tworzenia relacyjnych baz danych w programach Microsoft Access oraz LibreOffice Base. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych lub komputerowej fiszki (część 1).

13. Tworzenie własnej bibliograficznej bazy danych lub komputerowej fiszki (część 2).

14. Prezentacje multimedialne i ich walory dydaktyczne. Programy Microsoft PowerPoint i LibreOffice Impress. Tworzenie własnej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem zebranych wcześniej materiałów.

15. Prezentacja prac zaliczeniowych studentów.


Literatura:

• Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, tłum. Joanna Pasek, Piotr Cieślak, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Calishain Tara, Dornfest Rael, 100 sposobów na Google, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003.

• Chwałkowski Robert, Typografia typowej książki, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Access 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office PowerPoint 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Cox Joyce, Lambert Joan, Microsoft Office Word 2010. Krok po kroku, wersja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 2012.

• Dziewoński Mirosław, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

• Florczak Ilona, Pietras Tomasz, Wikipedia - źródło wiedzy dla historyków? Uwagi na temat przydatności encyklopedii internetowych w nauczaniu historii [artykuł w druku]

• Gajda Włodzimierz, GIMP. Ćwiczenia praktyczne, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013.

• Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, pod red. Rafała T. Prinke, Poznań 2007.

• Osiński Zbigniew, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Wydawnictwo Mado, Toruń 2006.

• Pelikant Adam, Bazy danych. Pierwsze starcie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009.

• Pikoń Krzysztof, ABC internetu, wyd. 7, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Sokół Maria, Internet. Kurs, wyd. 3, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2011.

• Sokół Maria, OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

• Sokół Radosław, ABC. Linux, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010.

• Sokół Radosław, Tworzenie stron WWW. Kurs, wyd. 2, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.

• Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, pod red. J. Migdałka i W. Folty, Kraków 2010.

• Ziomek Wojciech, Wyszukiwanie w Internecie źródeł i publikacji historycznych, „Studia z Historii Społeczno - Gospodarczej XIX i XX wieku” 2006, t. IV, s. 238-251.

• Kurs aplikacji InDesign CS5/5.5 od zera do bohatera, oprac. Sebastian Kończak & Psboy.pl 2009/2011.

• Kurs Ubuntu Linux na co dzień, oprac. ptah media - www. tutoria.pl 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.