Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-TK04HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika turystyki
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student po wykładzie:

EK1- zna pojęcie i zakres pojęcia "turystyka kulturowa",

EK2- omawia historyczne etapy rozwoju turystyki kulturowej,

EK3- wymienia i charakteryzuje rodzaje turystyki kulturowej,

EK4- wskazuje główne destynacje poszczególnych rodzajów turystyki kulturowej,

EK5- określa profil "typowego" uczestnika poszczególnych rodzajów turystyki kulturowej.

Student po ćwiczeniach:

EK6- nazywa i objaśnia podstawowe pojęcia związane z pedagogiką czasu wolnego,

EK7- charakteryzuje procesy wychowawcze i ich uwarunkowania,

EK8- referuje, streszcza i charakteryzuje poglądy literatury,

EK9- zna typologię i cechy zagrożeń wychowawczych w pracy pedagogicznej

EK10- zna zasady funkcjonowania współczesnej placówki edukacyjnej; zakres obowiązków wychowawcy, dyrektora, pedagoga szkolnego.


Wymagania wstępne:

Wybór specjalizacji turystyka kulturowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu pedagogiki ogólnej oraz pedagogiki czasu wolnego - pedagogiki turystyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha, Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha, Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha, Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- elementy wykładu konwersatoryjnego

- dyskusja

- praca z literaturą pedagogiczną – referowanie wybranych zagadnień i poglądów

- przedstawianie przygotowanych prezentacji multimedialnych


Sposoby i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń i ocenę składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność), wpływ nieobecności na ocenę,

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne, terminowe prezentowanie zadanych prac,

c) opracowanie prezentacji na temat wybranych zagadnień pedagogiki czasu wolnego (pedagogiki turystyki) oraz przedstawienie jej na forum grupy


Treści kształcenia:

Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie się. Sylabus. Zasady współpracy. Kryteria oceny. Poznanie samego siebie, warunkiem właściwych relacji międzyludzkich i samodoskonalenia (test na półkulowość). System reprezentacji człowieka, (czy jestem wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem?).

2. Style komunikacji i ich wpływ na relacje z otoczeniem i relacje z innymi ludźmi (test stylów komunikacji). Asertywność jej zalety (arkusz diagnostyczny asertywności). Psychozabawy –przykłady. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi i dla ludzi.

3. Pojęcie pedagogiki. Składniki procesu wychowawczego, podmiot wychowawczy. Pojęcie czasu wolnego w naukach o wychowaniu. Relacje pomiędzy czasem wolnym, rekreacją i turystyką.

4. Funkcje czasu wolnego oraz ich potencjał wychowawczy. Wychowanie do czasu wolnego. Wychowanie jako wspólne poszukiwanie wartości nadających sens życiu ludzkiemu.

5. Podstawy rekreacji i turystyki. Imprezy rekreacyjne i turystyczne. Zasady organizacji i obsługi. Imprezy turystyki kwalifikowanej (specjalistycznej) zasady organizacji i obsługi.

6. Turystyka w wybranych typach przestrzeni (turystyka nadmorska, górska; miejska i podmiejska; turystyka na obszarach przyrodniczych oraz prawnie chronionych).

7. Wybrane formy turystyki: poznawcza, wypoczynkowa, kwalifikowana (specjalistyczna), pielgrzymkowa, biznesowa.

8. Sylwetka pracownika rekreacji i turystyki. Cechy kompetencyjne i osobowościowe pilota wycieczek oraz animatora czasu wolnego. Gry i zabawy wykorzystywane w animacji czasu wolnego młodzieży i dorosłych.Literatura:

Literatura do ćwiczeń:

Bączek Jakub B., Animacja czasu wolnego, Warszawa 2011.

Kazimierczak Marek, (red.) Współczesne podróże kulturowe, Poznań 2010.

Kozłowska Dorota, Ryszkowski Wojciech, 101 kompetencji pilota wycieczek, Warszawa 2011.

Kurek Włodzimierz, (red.) Turystyka, Warszawa, 2012.

Ozimek Irena, (red.), Współczesna turystyka i rekreacja – nowe wyzwania i trendy, Warszawa 2012.

Pięta Jan, Pedagogik czasu wolnego, Warszawa 2008.

Tauber Roman Dawid, Pedagogika czasu wolnego, Poznań 1998.

Toczek-Werner Sylwia, Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław 2005.

Śliwerski Bogusław, (red.), Pedagogika, t.1-3,Gdańsk 2006.

Winiarski Ryszard, (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mucha, Joanna Orzeł
Prowadzący grup: Krzysztof Mucha, Joanna Orzeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- wykład


Ćwiczenia:

- elementy wykładu konwersatoryjnego

- dyskusja

- praca z literaturą pedagogiczną – referowanie wybranych zagadnień i poglądów

- przedstawianie przygotowanych prezentacji multimedialnych


Sposoby i kryteria oceniania:

Wykład:

- obecność,

- kolokwium.


Ćwiczenia:

Na zaliczenie zajęć i ocenę składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne, terminowe prezentowanie zadanych prac,

c) opracowanie prezentacji na temat wybranych zagadnień pedagogiki czasu wolnego (pedagogiki turystyki) oraz przedstawienie jej na forum grupy.


Treści kształcenia:

Wykład:

1. Turystyka kulturowa - podstawowe pojęcia.

2. Turystyki kultury wysokiej - turystyka muzealna, turystyka literacka i "eventowa", turystyka edukacyjna.

3. Popularna turystyka kulturowa. Turystyka kulturowa miejska, obszarów wiejskich, etniczna, militarna, obiektów przemysłowych i technicznych, żywej historii, kulturowo-przyrodnicza, egzotyczna, religijna i pielgrzymkowa, kulinarna, hobbystyczna, regionalna.


Ćwiczenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie się. Sylabus. Zasady współpracy. Kryteria oceny. Poznanie samego siebie, warunkiem właściwych relacji międzyludzkich i samodoskonalenia (test na półkulowość). System reprezentacji człowieka, (czy jestem wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem?).

2. Style komunikacji i ich wpływ na relacje z otoczeniem i relacje z innymi ludźmi (test stylów komunikacji). Asertywność jej zalety (arkusz diagnostyczny asertywności). Psychozabawy –przykłady. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi i dla ludzi.

3. Pojęcie pedagogiki. Składniki procesu wychowawczego, podmiot wychowawczy. Pojęcie czasu wolnego w naukach o wychowaniu. Relacje pomiędzy czasem wolnym, rekreacją i turystyką.

4. Funkcje czasu wolnego oraz ich potencjał wychowawczy. Wychowanie do czasu wolnego. Wychowanie jako wspólne poszukiwanie wartości nadających sens życiu ludzkiemu.

5. Podstawy rekreacji i turystyki. Imprezy rekreacyjne i turystyczne. Zasady organizacji i obsługi. Imprezy turystyki kwalifikowanej (specjalistycznej) zasady organizacji i obsługi.

6. Turystyka w wybranych typach przestrzeni (turystyka nadmorska, górska; miejska i podmiejska; turystyka na obszarach przyrodniczych oraz prawnie chronionych).

7. Wybrane formy turystyki: poznawcza, wypoczynkowa, kwalifikowana (specjalistyczna), pielgrzymkowa, biznesowa.

8. Sylwetka pracownika rekreacji i turystyki. Cechy kompetencyjne i osobowościowe pilota wycieczek oraz animatora czasu wolnego. Gry i zabawy wykorzystywane w animacji czasu wolnego młodzieży i dorosłych.Literatura:

Wybrana bibliografia:

Buczkowska K., Portret współczesnego turysty kulturowego, Poznań 2014.

Czornak M., Stasiak A.M., Wajs D., Podróże kulturowe, Lublin 2015.

Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Warszawa 2011.

Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego: teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011.

Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.

Kultura i turystyka: wspólne korzenie, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, Łódź 2012.

Mikos von Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne: idea, potencjał, organizacja, Kraków 2010.

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.

Środulska-Wielgus J., Rola turystyki kulturowej w ochronie i udostępnieniu krajobrazu warownego, Kraków 2016.

Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych, red. J. Szczepankiewicz-Battek, M. Dąbrowskiej, Legnica 2010.

Literatura do ćwiczeń:

Bączek J. B., Animacja czasu wolnego, Warszawa 2011.

Kazimierczak M., (red.) Współczesne podróże kulturowe, Poznań 2010.

Kozłowska D., Ryszkowski W., 101 kompetencji pilota wycieczek, Warszawa 2011.

Kurek W., (red.) Turystyka, Warszawa, 2012.

Ozimek I., (red.), Współczesna turystyka i rekreacja – nowe wyzwania i trendy, Warszawa 2012.

Pięta J., Pedagogik czasu wolnego, Warszawa 2008.

Tauber D. R., Pedagogika czasu wolnego, Poznań 1998.

Toczek-Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław 2005.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.1-3,Gdańsk 2006.

Winiarski R., (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Filipczak
Prowadzący grup: Witold Filipczak, Krzysztof Mucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

- wykład z elementami konwersatorium; prezentacja ("power point")


Ćwiczenia:

- elementy wykładu konwersatoryjnego

- dyskusja

- praca z literaturą przedmiotu

- prezentacje multimedialne


Sposoby i kryteria oceniania:

Wykład - aktywna obecność na zajęciach (EK1-EK5)

Ćwiczenia:

Na zaliczenie zajęć i ocenę składają się następujące elementy:

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne jedna nieobecność, zaliczenie wszystkich nieobecności, jeśli więcej niż jedna nieobecność),

b) aktywny udział w zajęciach: referowanie literatury, dyskusja na jej podstawie i w oparciu o doświadczenia własne (EK6-EK10).


Treści kształcenia:

Turystyka kulturowa - podstawowe pojęcia. Systematyka turystyki kulturowej. Turystyka kultury wysokiej: turystyka dziedzictw kulturowego, turystyka muzealna; turystyka literacka, turystyka "eventova". Turystyka edukacyjna. Popularna turystyka kulturowa: turystyka miejska, turystyka obszarów wiejskich, turystyka etniczna, turystyka militarna, turystyka obiektów przemysłowych i technicznych, turystyka żywej historii, turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka egzotyczna, turystyka religijna i pielgrzymkowa, turystyka kulinarna, turystyka hobbistyczna, turystyka regionalna. Metody pracy przewodnika miejskiego: miejski spacer historyczny, miejski spacer tematyczny, objazd miasta z przewodnikiem, kombinowane zwiedzanie miasta, zwiedzanie fabularyzowane, oprowadzanie stylizowane, zwiedzanie aktywne.

Literatura:

Podstawowa:

Armin Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,Gniezno 2014.

Armin Mikos von Rohrscheidt, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Krasków-Poznań 2014.

Uzupełniająca

Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, red. E. Puchnarewicz, Warszawa 2011.

Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego: teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011.

Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.