Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja przedmiotowa - "Kto jest inteligentem?" - czyli fakty i dyskusje o inteligencji na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-U114HD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja przedmiotowa - "Kto jest inteligentem?" - czyli fakty i dyskusje o inteligencji na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku
Jednostka: Wydział Filozoficzno-Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student ma wiedzę na temat złożoności ujmowania, definiowania inteligencji jako warstwy społecznej na ziemiach polskich w XIX stuleciu oraz inteligenckości jako pewnej postawy, wzorca postępowania, zespołu wartości. Student potrafi wskazać różnice w pojmowaniu inteligencji w Polsce i innych krajach europejskich. Student posiada umiejętność analizowania i interpretowania XIX wiecznych tekstów źródłowych - prasowych.

Wymagania wstępne:

zainteresowanie wiekiem XIX, uczestnictwo w seminarium magisterskim XIX wiecznym

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat jednego z zagadnień historii społecznej i historii kultury XIX wieku - dziejów inteligencji polskiej. Analizie poddane zostaną podstawowe pojęcia, definicje, kryteria związane z pojmowaniem inteligencji, następnie fakty dotyczące jej liczebności, składu, rozwoju oraz w końcowej części zajęć- XIX wieczne dyskusje prowadzone w tekstach prasowych, publicystyce na temat inteligencji i jej roli społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia specjalistyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Iwańska
Prowadzący grup: Marzena Iwańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza literatury, analiza historycznych tekstów źródłowych, stoliki eksperckie

Sposoby i kryteria oceniania:

ocena końcowa wystawiana jest na podstawie merytorycznej aktywności studenta na zajęciach, stopnia jego zaangażowania w dyskusje i rozmowy, jakość przygotowywanych analiz literatury oraz tekstów źródłowych

Treści kształcenia:

1. Historiografia polska na temat inteligencji

2. Problem inteligencji polskiej w ujęciu współczesnym

3. Rozumienie inteligencji w krajach europejskich a rozumienie inteligencji w Polsce

4. Kategoria inteligencji w XIX - wiecznych słownikach i encyklopediach polskich

5. Kryteria i wyznaczniki inteligencji jako warstwy społeczno-zawodowej

6. Początki polskiej inteligencji

7. Inteligencja w okresie międzypowstaniowym

8. Inteligencja warszawska po powstaniu styczniowym, warunki rozwoju, liczebność, wewnętrzne podziały

9. Inteligencja warszawska w końcu wieku XIX

10. Dyskusje na temat inteligencji w wybranych tytułach prasowych w Królestwie Polskim - analiza teksów źródłowych

11. Inteligencja w Łodzi - wybrane teksty prasowe- analiza

12. Inteligencja w Poznańskiem w XIX wieku

13. Inteligencja krakowska w XIX wieku

14. Józefa Chałasińskiego wizja inteligencji polskiej

Literatura:

1. Chałasiński J. , Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1958

2.Czepulis-Rastenis R., „Klassa umysłowa”. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa 1973

3. Jedlicki J. [red], Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. I-III; t. I. M. Janowski, Narodziny inteligencji 1750-1831, t. II. J. Jedlicki, Błędne koło 1832-1864, t. III. M. Micińska, Inteligencja na rozdrożach 1864-1918, Warszawa 2008

4.Jedlicki J., Inteligencja, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1995

5. Leskiewiczowa J. , Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym 1864-1870, Warszawa 1961

6. Molik W., Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach WW wieku, Poznań 2009

7. Żurawicka J., Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa 1978

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.