UNIWERSYTET ŁÓDZKI - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marine biodiversity hotspots – current research and conservation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-0S210LD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marine biodiversity hotspots – current research and conservation
Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis:

Morza i oceany stanowią 3/4 powierzchni Ziemi oraz mają istotne znaczenie dla człowieka w różnych gałęziach gospodarki np. w przemyśle spożywczym (rybołówstwo), wydobywczym (ropa naftowa, konkrecje polimetaliczne) czy turystyce. Środowisko morskie zamieszkuje bardzo różnorodna flora i fauna, która w ostatnich dziesięcioleciach jest bardzo zagrożona w wyniku działań człowieka.

Wykład przedstawia miejsca gdzie stwierdzono wyjątkowo dużą różnorodność morskich organizmów żywych (tzw. „biodiversity hotspots”) - rafy koralowe, morza polarne czy głębiny oceaniczne. Każde z przedstawionych środowisk charakteryzuje się występowaniem swoistych gatunków oraz w różny sposób jest narażone na działania ze strony człowieka. Wykład przybliża również europejskie regiony morskie.

Podczas zajęć prezentowana jest nie tylko różnorodność morskich organizmów oraz jej zagrożenia, ale również metody jakimi posługują się naukowcy badający morza oraz programy ochrony wdrażane w różnych częściach świata.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jabłońska
Prowadzący grup: Aleksandra Jabłońska, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Anna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Podające: przekaz werbalny

Sposoby i kryteria oceniania:

Spełnienie minimum zaliczeniowego w oparciu o końcowy egzamin pisemny.

Treści kształcenia:

Omówienie hotspotów różnorodności biologicznej w środowisku morskim:

- położenie geograficzne

- charakterystyka środowiska

- występujące gatunki

- zagrożenia omawianych środowisk

- badania w środowiskach morskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jabłońska
Prowadzący grup: Aleksandra Jabłońska, Anna Jażdżewska, Piotr Jóźwiak, Anna Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Podające: przekaz werbalny

Sposoby i kryteria oceniania:

Spełnienie minimum zaliczeniowego w oparciu o końcowy egzamin pisemny.

Treści kształcenia:

Omówienie hotspotów różnorodności biologicznej w środowisku morskim:

- położenie geograficzne

- charakterystyka środowiska

- występujące gatunki

- zagrożenia omawianych środowisk

- badania w środowiskach morskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3