katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-AA0LMM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po ukończonym kursie student:

EK 1. rozkłada wielomian na czynniki,

EK 2. znajduje największy wspólny dzielnik dwóch wielomianów,

EK 3. sprowadza wyrażenie wymierne do najprostszej postaci,

EK 4. rozwiązuje równania i nierówności wymierne,

EK 5. przekształca wyrażenia trygonometryczne,

EK 6. rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne.

EK 7. przekształca wyrażenia logarytmiczne i wykładnicze,

EK 8. rozwiązuje równania i nierówności logarytmiczne i wykładnicze,

EK 9. stosuje podstawowe własności liczb zespolonych (interpretacja geometryczna, postać trygonometryczna, postać wykładnicza),

EK 10. wykonuje działania algebraiczne na liczbach zespolonych,


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100M-1A_W01, 1100M-1A_W04, 1100M-1A_U01, 1100M-1A_U02, 1100M-1A_U05, 1100M-1A_U07, 1100M-1A_U08, 1100M-1A_K01, 1100M-1A_K02, 1100M-1A_K03, 1100MNm-U42.


Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest powtórzenie bądź wprowadzenie podstawowych zagadnień wymaganych na zajęciach z analizy i algebry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz, Tomasz Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Metoda klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie dwóch kolokwiów i nie będzie niższa od średniej oceny z tych kolokwiów. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie obydwu kolokwiów.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwiów (1-10) oraz pracy na zajęciach (1-10).

Opisana powyżej ocena może być podwyższona o pół oceny na podstawie aktywności na zajęciach.

Treści kształcenia:

• Liczby zespolone, wzór de Moivre’a, potęga i pierwiastek z liczb zespolonych

• Potęga i logarytm. Działania na nich.

• Wartość bezwzględna, równania i nierówności z wartością bezwzględną.

• Wielomiany, równania i nierówności wyższych stopni.

• Funkcja wykładnicza i logarytmiczna, wykresy funkcji, równania i nierówności wykładnicze.

• Funkcje trygonometrycznego dowolnego kąta i ich wykresy, równania i nierówności trygonometryczne.

• Funkcje cyklometryczne.

• Funkcja różnowartościowa i „na”.

Literatura:

[1] D. P. Dorochin, Z. E. Plaksenko, G.F. Bażora „Sbornik zadać i uprażnienij po matematikie” Wysszaja Szkoła Moskwa 1986.

[2] Monika Fabijańczyk, Andrzej Fabijańczyk „Matematyka elementarna, Kompendium wiedzy z wybranych działów” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2010

[3] Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas „Wstęp do analizy i algebry. Teoria, przykłady, zadania” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[4] Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[5] Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas „Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[6] Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak „Matematyka krok po kroku Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony” Res-Polona 2003.

[7] Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak „Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony” Res-Polona 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rogowski, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Metoda klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie dwóch kolokwiów i nie będzie niższa od średniej oceny z tych kolokwiów. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie obydwu kolokwiów.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwiów (1-10) oraz pracy na zajęciach (1-10).

Opisana powyżej ocena może być podwyższona o pół oceny na podstawie aktywności na zajęciach.

Treści kształcenia:

• Liczby zespolone, wzór de Moivre’a, potęga i pierwiastek z liczb zespolonych

• Potęga i logarytm. Działania na nich.

• Wartość bezwzględna, równania i nierówności z wartością bezwzględną.

• Wielomiany, równania i nierówności wyższych stopni.

• Funkcja wykładnicza i logarytmiczna, wykresy funkcji, równania i nierówności wykładnicze.

• Funkcje trygonometrycznego dowolnego kąta i ich wykresy, równania i nierówności trygonometryczne.

• Funkcje cyklometryczne.

• Funkcja różnowartościowa i „na”.

Literatura:

[1] D. P. Dorochin, Z. E. Plaksenko, G.F. Bażora „Sbornik zadać i uprażnienij po matematikie” Wysszaja Szkoła Moskwa 1986.

[2] Monika Fabijańczyk, Andrzej Fabijańczyk „Matematyka elementarna, Kompendium wiedzy z wybranych działów” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2010

[3] Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas „Wstęp do analizy i algebry. Teoria, przykłady, zadania” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[4] Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[5] Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas „Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[6] Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak „Matematyka krok po kroku Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony” Res-Polona 2003.

[7] Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak „Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony” Res-Polona 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Mariusz Frydrych, Ewa Korczak-Kubiak, Anna Loranty, Andrzej Rogowski, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Metoda klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie dwóch kolokwiów i nie będzie niższa od średniej oceny z tych kolokwiów. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie obydwu kolokwiów.

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwiów (1-10) oraz pracy na zajęciach (1-10).

Opisana powyżej ocena może być podwyższona o pół oceny na podstawie aktywności na zajęciach.

Treści kształcenia:

• Liczby zespolone, wzór de Moivre’a, potęga i pierwiastek z liczb zespolonych

• Potęga i logarytm. Działania na nich.

• Wartość bezwzględna, równania i nierówności z wartością bezwzględną.

• Wielomiany, równania i nierówności wyższych stopni.

• Funkcja wykładnicza i logarytmiczna, wykresy funkcji, równania i nierówności wykładnicze.

• Funkcje trygonometrycznego dowolnego kąta i ich wykresy, równania i nierówności trygonometryczne.

• Funkcje cyklometryczne.

• Funkcja różnowartościowa i „na”.

Literatura:

[1] D. P. Dorochin, Z. E. Plaksenko, G.F. Bażora „Sbornik zadać i uprażnienij po matematikie” Wysszaja Szkoła Moskwa 1986.

[2] Monika Fabijańczyk, Andrzej Fabijańczyk „Matematyka elementarna, Kompendium wiedzy z wybranych działów” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2010

[3] Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas „Wstęp do analizy i algebry. Teoria, przykłady, zadania” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[4] Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[5] Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas „Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania” Wydanie I Oficyna Wydawnicza GIS Wrocław 2009

[6] Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak „Matematyka krok po kroku Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony” Res-Polona 2003.

[7] Ryszard J. Pawlak, Helena Pawlak, Andrzej Rychlewicz, Alicja Rychlewicz, Kazimierz Żylak „Matematyka krok po kroku Zbiór zadań dla klasy drugiej, liceum ogólnokształcącego Zakres rozszerzony” Res-Polona 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.