katalog przedmiotów - pomoc

Dyskretne układy dynamiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-DD0LWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskretne układy dynamiczne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student po zakończeniu kursu:

1) rozumie pojęcie dyskretnego układu dynamicznego;

2) potrafi rozpoznać i wyznaczyć różne orbity;

3) potrafi przeprowadzić analizę graficzną dyskretnego układu dynamicznego oraz narysować portret fazowy;

4) rozpoznaje cechy układu chaotycznego;

5) posługuje się dynamiką symboliczną;

6) rozumie pojęcie sprzężenia topologicznego;

7) potrafi analizować materiały z różnych źródeł;

8) wykorzystuje literaturę angielskojęzyczną do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.


Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna funkcji jednej zmiennej, szeregi liczbowe, podstawowe pojęcia topologiczne.


Skrócony opis:

Kurs obejmuje elementarną teorię dyskretnych układów dynamicznych, w tym klasyfikację orbit dla odwzorowań jednej zmiennej oraz punktów krytycznych, symbolikę dynamiczną oraz definicję odwzorowania chaotycznego. Omówione zostaną podstawowe metody rachunkowe i graficzne pozwalające badać dyskretne układy dynamiczne (w tym: rysowanie portretów fazowych, wykorzystanie twierdzenia o punkcie stałym, sprawdzanie hiperboliczności punktów stałych, itp) na podstawie wybranych odwzorowań (w tym: odwzorowania logistycznego, odwzorowania namiotowego, przesunięcia), twierdzenie Sharkowskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.