Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafy i błądzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-GB0LMF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafy i błądzenia
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

EK1. posługuje się poznanymi pojęciami z teorii grafów,

EK2. rozróżnia typy grafów,

EK3. wymienia własności grafów,

EK4. korzysta z reprezentacji macierzowej grafów,

EK5. zna i potrafi zastosować algorytmy grafowe,

EK6. opisuje własności drzew oraz rodzaje i własności drzew binarnych.

EK7. potrafi stosować modelowanie na grafach do zagadnień praktycznych

EK8. współpracuje w grupie

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z wybranych działów teorii grafów oraz zaprezentowanie praktycznych zastosowań omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, pokaz

ćwiczenia praktyczne, referat

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń jest oceną za opracowanie i omówienie (przed grupą) jednego z podanych algorytmów.

Na ocenę z wykładu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%). Egzamin ma formę pisemną.

Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Treści kształcenia:

Jest to wykład obejmujący następujące zagadnienia:

-własności i rodzaje grafów, działania na grafach, metody reprezentacji grafów

-grafy Eulera i ich zastosowanie, algorytm rozwiązujący problem chińskiego listonosza

-grafy Hamiltona i ich zastosowanie, algorytmy problemu komiwojażera,

-rodzaje i własności drzew

-algorytmy grafowe

-sieci przepływowe, metoda Forda-Fulkersona, przepływ o minimalnym koszcie

-grafy stochastyczne, łańcuchy Markowa i własności

-błądzenia w grafie, spacery losowe

Literatura:

1. W. Lipski; Kombinatoryka dla programistów.

2. T. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest; Wprowadzenie do algorytmów.

3. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright; Matematyka dyskretna.

4. M. Sysło, N. Deo; Metody optymalizacji dyskretnej z przykładami w Turbo Pascalu.

5. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka.

6. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.

7. D. Jungnickel, Graphs; Networks and Algorithms.

8. B. Korte, J. Vygen; Combinatorial optimization.

9.A.Fronczak, P.Fronczak; Świat sieci złożonych

10.G.Walter, M.Contreras, Compertmental modeling with networks

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.