katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie interfejsów użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-IU0OII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie interfejsów użytkownika
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

E.K.1. Projektuje nawigację dla aplikacji.

E.K.2. Buduje menu użytkownika.

E.K.3. Rozumie czego oczekuje i co robi użytkownik?

E.K.4. Buduje przejrzyste formularze aplikacji.

E.K.5. Odseparowuje warstwę danych aplikacji od warstwy prezentacji.

E.K.6. Posługuje się dźwiękiem i ruchomym obrazem przy tworzeniu interfejsu.

E.K.7. Projektuje aplikacje w oparciu o podstawowe dobre zasady tworzenia interfejsów.

E.K.8. Zna techniki i wzorce włączania mediów społecznościowych do stron i aplikacji.

E.K.9. W sposób czytelny prezentuje duże ilości danych pobranych z bazy danych.

E.K.10. Pisze aplikacje prezentujące dane przechowywane w złożonych strukturach.


Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Programowanie w języku PHP, HTML, SQL, C#, Java, Visual Basic lub C++. Znajomość dowolnego zintegrowanego środowiska programistycznego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zasad projektowania interfejsów użytkownika. Prezentowane są metody i techniki komunikacji człowiek - komputer. Omawiane są wzorce do wykorzystania zarówno w aplikacjach mobilnych i mediach społecznościowych, jak i w aplikacjach internetowych czy programach komputerowych. Laboratoria polegają na przygotowywaniu i zaprezentowaniu autoreferatu z zakresu konkretnej tematyki. Studenci otrzymują od prowadzącego materiały które stanowią podstawę autoreferatu i ćwiczeń. Ponadto, studenci wykonują ćwiczenia dotyczące odpowiednich wzorców projektowych w trakcie laboratorium jak i w samodzielnie w domu. Co więcej implementowane są rozwiązania typowych problemów występujących przy budowaniu interfejsów. Analizie i poprawie poddawane są przykładowe nieprawidłowo skonstruowane interfejsy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-08 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska, Agnieszka Sibelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki połączonej z multimedialną prezentacją i ogólną dyskusją. Forma ta jest uzupełniona o projekt przygotowany przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są:

1. Referat na zajęciach (1/3);

2. Praca na zajęciach (1/3);

3. Projekt interfejsu (1/3).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Wzorce zachowania człowiek przenoszone na oczekiwania od interfejsu - E.K.4, E.K.7;

2. Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji - E.K.1;

3. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie E.K.2, E.K.7;

4. Organizacja strony, układ elementów - E.K.3, E.K.7;

5. Organizacja list w interfejsie - E.K.9, E.K.10;

6. Czynności i polecenia - E.K.10;

7. Dendrogramy, wykresy i inne grafiki - E.K.6;

8. Dane wejściowe: formularze i kontrolki - E.K.4, E.K.5;

9. Urządzenia przenośne - E.K.5, E.K.7;

10. Media społecznościowe - E.K.8;

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki połączonej z multimedialną prezentacją i ogólną dyskusją. Forma ta jest uzupełniona o projekt przygotowany przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są:

1. Referat na zajęciach (1/3);

2. Praca na zajęciach (1/3);

3. Projekt interfejsu (1/3).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 3 nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Wzorce zachowania człowiek przenoszone na oczekiwania od interfejsu - E.K.4, E.K.7;

2. Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji - E.K.1;

3. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie E.K.2, E.K.7;

4. Organizacja strony, układ elementów - E.K.3, E.K.7;

5. Organizacja list w interfejsie - E.K.9, E.K.10;

6. Czynności i polecenia - E.K.10;

7. Dendrogramy, wykresy i inne grafiki - E.K.6;

8. Dane wejściowe: formularze i kontrolki - E.K.4, E.K.5;

9. Urządzenia przenośne - E.K.5, E.K.7;

10. Media społecznościowe - E.K.8;

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska, Robert Plebaniak, Dariusz Wardowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki połączonej z multimedialną prezentacją i ogólną dyskusją. Forma ta jest uzupełniona o projekt przygotowany przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są:

1. Referat na zajęciach (1/3);

2. Praca na zajęciach (1/3);

3. Projekt interfejsu (1/3).

Treści kształcenia:

1. Wzorce zachowania człowiek przenoszone na oczekiwania od interfejsu - E.K.4, E.K.7;

2. Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji - E.K.1;

3. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie E.K.2, E.K.7;

4. Organizacja strony, układ elementów - E.K.3, E.K.7;

5. Organizacja list w interfejsie - E.K.9, E.K.10;

6. Czynności i polecenia - E.K.10;

7. Dendogramy, wykresy i inne grafiki - E.K.6;

8. Dane wejściowe: formularze i kontrolki - E.K.4, E.K.5;

9. Urządzenia przenośne - E.K.5, E.K.7;

10. Media społecznościowe - E.K.8;

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki połączonej z multimedialną prezentacją i ogólną dyskusją. Forma ta jest uzupełniona o projekt przygotowany przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są:

1. Referat na zajęciach (1/3);

2. Praca na zajęciach (1/3);

3. Projekt interfejsu (1/3).

Treści kształcenia:

1. Wzorce zachowania człowiek przenoszone na oczekiwania od interfejsu - E.K.4, E.K.7;

2. Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji - E.K.1;

3. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie E.K.2, E.K.7;

4. Organizacja strony, układ elementów - E.K.3, E.K.7;

5. Organizacja list w interfejsie - E.K.9, E.K.10;

6. Czynności i polecenia - E.K.10;

7. Dendogramy, wykresy i inne grafiki - E.K.6;

8. Dane wejściowe: formularze i kontrolki - E.K.4, E.K.5;

9. Urządzenia przenośne - E.K.5, E.K.7;

10. Media społecznościowe - E.K.8;

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Robert Plebaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki połącznej z multimedialną prezentacją i ogólną dyskusji. Forma ta jest uzupełniona o cztery projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są cztery projekty przygotowane przez studentów.

Treści kształcenia:

1. Wzorce zachowania człowiek przenoszone na oczekiwania od interfejsu - E.K.4, E.K.7;

2. Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji - E.K.1;

3. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie E.K.2, E.K.7;

4. Organizacja strony, układ elementów - E.K.3, E.K.7;

5. Organizacja list w interfejsie - E.K.9, E.K.10;

6. Czynności i polecenia - E.K.10;

7. Dendogramy, wykresy i inne grafiki - E.K.6;

8. Dane wejściowe: formularze i kontrolki - E.K.4, E.K.5;

9. Urządzenia przenośne - E.K.5, E.K.7;

10. Media społecznościowe - E.K.8;

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Robert Plebaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki połącznej z multimedialną prezentacją i ogólną dyskusji. Forma ta jest uzupełniona o cztery projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są cztery projekty przygotowane przez studentów.

Treści kształcenia:

1. Wzorce zachowania człowiek przenoszone na oczekiwania od interfejsu - E.K.4, E.K.7;

2. Organizacja treści: architektura informacji, struktura aplikacji - E.K.1;

3. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się po interfejsie E.K.2, E.K.7;

4. Organizacja strony, układ elementów - E.K.3, E.K.7;

5. Organizacja list w interfejsie - E.K.9, E.K.10;

6. Czynności i polecenia - E.K.10;

7. Dendogramy, wykresy i inne grafiki - E.K.6;

8. Dane wejściowe: formularze i kontrolki - E.K.4, E.K.5;

9. Urządzenia przenośne - E.K.5, E.K.7;

10. Media społecznościowe - E.K.8;

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://math.uni.lodz.pl/~robpleb/?strona=25
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji oraz autoreferatu wygłaszanego przez studenta. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są autoreferaty prezentowane przez studenta na ćwiczeniach, a także pozytwtne zaliczenie wszystkich ćwiczeń na laboratoriach;

Treści kształcenia:

1. Podstawy PHP, PHP w połączeniu z HTML – E.K.1, E.K.2;

2. Sesje, logowanie – E.K.1, E.K.2;

3. Czego oczekuje i co robi uzytkownik? – E.K.3;

4. Architektura informacji i struktura aplikacji – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

5. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

6. Organizacja strony: układ elementów – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

7. Listy – E.K.4, E.K.6;

8. Jak się to robi: czynności i polecenia – E.K.4, E.K.5, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

9. Dendrogramy, wykresy i inne infografiki – E.K.4, E.K.6, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

10. Dane wejściowe: formularze i kontrolki – E.K.4, E.K.5, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

11. Media społecznościowe – interfejs – E.K.8;

12. Urządzenia przenośne – E.K.7;

13. Estetyka – E.K.4, E.K.5, E.K.6.

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Robert Plebaniak, Kazimierz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji oraz autoreferatu wygłaszanego przez studenta. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są autoreferaty prezentowane przez studenta na ćwiczeniach, a także pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń na laboratoriach;

Treści kształcenia:

1. Podstawy PHP, PHP w połączeniu z HTML – E.K.1, E.K.2;

2. Sesje, logowanie – E.K.1, E.K.2;

3. Czego oczekuje i co robi użytkownik? – E.K.3;

4. Architektura informacji i struktura aplikacji – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

5. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

6. Organizacja strony: układ elementów – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

7. Listy – E.K.4, E.K.6;

8. Jak się to robi: czynności i polecenia – E.K.4, E.K.5, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

9. Dendrogramy, wykresy i inne infografiki – E.K.4, E.K.6, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

10. Dane wejściowe: formularze i kontrolki – E.K.4, E.K.5, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

11. Media społecznościowe – interfejs – E.K.8;

12. Urządzenia przenośne – E.K.7;

13. Estetyka – E.K.4, E.K.5, E.K.6.

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Plebaniak
Prowadzący grup: Dorota Klim, Robert Plebaniak, Dariusz Wardowski
Strona przedmiotu: http://math.uni.lodz.pl/~robpleb/?strona=25
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w formie pogadanki, ogólnej dyskusji oraz autoreferatu wygłaszanego przez studenta. Forma ta jest uzupełniona o krótkie projekty przygotowane przez Studenta.

Sposoby i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są autoreferaty prezentowane przez studenta na ćwiczeniach, a także pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń na laboratoriach;

Treści kształcenia:

1. Podstawy PHP, PHP w połączeniu z HTML – E.K.1, E.K.2;

2. Sesje, logowanie – E.K.1, E.K.2;

3. Czego oczekuje i co robi użytkownik? – E.K.3;

4. Architektura informacji i struktura aplikacji – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

5. Nawigacja, drogowskazy i poruszanie się – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

6. Organizacja strony: układ elementów – E.K.4, E.K.5, E.K.7;

7. Listy – E.K.4, E.K.6;

8. Jak się to robi: czynności i polecenia – E.K.4, E.K.5, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

9. Dendrogramy, wykresy i inne infografiki – E.K.4, E.K.6, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

10. Dane wejściowe: formularze i kontrolki – E.K.4, E.K.5, E.K.7, E.K.9, E.K.10;

11. Media społecznościowe – interfejs – E.K.8;

12. Urządzenia przenośne – E.K.7;

13. Estetyka – E.K.4, E.K.5, E.K.6.

Literatura:

1. Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Wydanie II, Helion, O'Reilly, 2011

2. Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003

3. Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Joel Spolsky, Mikom, 2001

4. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007

5. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff Johnson, Elsevier, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.