katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka w konkursach matematycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-KM0UWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka w konkursach matematycznych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student potrafi

1. wymienić najważniejsze konkursy matematyczne dla uczniów szkól na III i IV etapie edukacyjnym, ich zasady oraz określić ich stopień trudności.

2. potrafi rozwiązywać podstawowe równania funkcyjne.

3. stosować zasadę indukcji matematycznej do rozwiązywania zadań z rożnych dziedzin matematyki.

4. dowodzić nierówności algebraicznych.

5. Stosować podstawowe twierdzenia geometrii do rozwiązywania zadań.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z analizy matematycznej, algebry i geometrii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie informacji o konkursach matematycznych dla uczniów szkól na III i IV etapie edukacyjnym, o zakresie materiału i umiejętnościach sprawdzanych na tych konkursach, a także przybliżenie niektórych zagadnień typowych dla zadań konkursowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia konwersatoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Konwersatorium - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Opowiadanie, pogadanka heurystyczna, dyskusja – burza mózgów. Metoda klasyczna problemowa.

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwium (2-5) oraz pracy na zajęciach (1-5).

Ocena z przedmiotu jest oceną z kolokwium. Opisana powyżej ocena może być podwyższona o pół oceny na podstawie aktywności na zajęciach.

Treści kształcenia:

1. Równania funkcyjne.

2. Indukcja matematyczna.

3. Nierówności algebraiczne.

4. Podstawowe twierdzenia geometrii.


Literatura:

[1]. Titu Andreescu, Iurie Boreico, "Functional Equations", Electronic Edition 2007;

( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdiendantoanhoc.net%2Fforum%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D12226&ei=-H9BU7DYCdPn7AaE5oHYBQ&usg=AFQjCNH8Lg1IPoTn6GAwvvA5zg9YepxJSA&sig2=hDIONROp42qN6EtNNPKptw&bvm=bv.64125504,d.ZGU )

[2]. Vasile Cirtoaje, "Algebraic Inequalities".

(http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdiendantoanhoc.net%2Fforum%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26module%3Dattach%26section%3Dattach%26attach_id%3D13963.&ei=6IFBU7uWLuOv7QaS3YG4Aw&usg=AFQjCNHGepQXJzza0-eBu6I7o4VZHlSyPA&sig2=aviQbymT0oo_nQtK-KCJ_A&bvm=bv.64125504,d.ZGU )

[3]. CHRISTOPHER J . BRADLEY, "Challenges in Geometry for Mathematical Olympians Past and Present", Oxford University Press, 2005 .

( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmathyangtheary.files.wordpress.com%2F2011%2F08%2Fchallenges-in-geometry-for-mathematical-olympians-past-and-present.pdf&ei=m4JBU-jXFvDA7Abg3ICoAw&usg=AFQjCNFeUSfaZdsM2ZampI568wZQF1qM5w&sig2=zPoOu_2WXubPbNVZdenCSw&bvm=bv.64125504,d.ZGU )

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.