katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie i animacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MA0OII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i animacja komputerowa
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1) tworzy modele trójwymiarowe z wykorzystaniem edycji proporcjonalnej, odbicia lustrzanego, edycji krzywych i funkcji Warp,

2) korzysta z modyfikatorów,

3) wykorzystuje panel Shading do przypisywania materiału i tekstur do obiektu,

4) posługuje się opcją shaders do ustawień dotyczących oświetlenia i cieniowania,

5) wykorzystuje efekty particles,

6) tworzy animację z wykorzystaniem armatury i krzywych.

7) potrafi pracować w grupie tworząc animację komputerową,

8) umie pracować systematycznie nad projektami, które mają długofalowy charakter,

9) ma krytyczne podejście do otrzymywanych informacji oraz rozumie znaczenie informatyki i jej zastosowań


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: 1100I-1A_W01, 1100I-1A_W04, 1100I-1A_W05, 1100I-1A_U01, 1100I-1A_U04, 1100I-1A_U06, 1100I-1A_U07, 1100I-1A_U08, 1100I-1A_U09, 1100I-1A_U11, 1100I-1A_U13, 1100Igg1A_W12, 1100Igg1A_W13, 1100Igg1A_W15, 1100Igg1A_U23, 1100Igg1A_U25.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

podstawy programowania w programie Blender

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studenta z problematyką modelowania i animacji trójwymiarowej z wykorzystaniem programu Blender. Realizacja zadań laboratoryjnych polega na przygotowaniu modeli, a następnie przygotowaniu animacji w programie Blender.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-07
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częściowe z modelowania, projekt końcowy - animacja. Każdy projekt musi być zaliczony. Należy również wykonać wszystkie ćwiczenia. Zajęcia są obowiązkowe, możliwych jest 5 nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

6. Materiały i tekstury

Literatura:

1. Oficjalna dokumentacja Blendera

2. K. Kuklo, J. Kolmaga: Blender. Kompedium.

3. B. Bociek: Blender. Podstawy modelowania.

4. T. Mullen: Blender. Mistrzowskie animacje 3D.

5. T. Mullen: Blender. Mastering Blender.

6. Polski kurs Blendera, strona: http://polskikursblendera.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częściowe z modelowania, projekt końcowy - animacja. Każdy projekt musi być zaliczony. Należy również wykonać wszystkie ćwiczenia. Zajęcia są obowiązkowe, możliwych jest 5 nieobecności.

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

6. Materiały i tekstury

Literatura:

1. Oficjalna dokumentacja Blendera

2. K. Kuklo, J. Kolmaga: Blender. Kompedium.

3. B. Bociek: Blender. Podstawy modelowania.

4. T. Mullen: Blender. Mistrzowskie animacje 3D.

5. T. Mullen: Blender. Mastering Blender.

6. Polski kurs Blendera, strona: http://polskikursblendera.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częściowe z modelowania, projekt końcowy - animacja. Każdy projekt musi być zaliczony.

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

Literatura:

1. Oficjalna dokumentacja Blendera

2. K. Kuklo, J. Kolmaga: Blender. Kompedium.

3. B. Bociek: Blender. Podstawy modelowania.

4. T. Mullen: Blender. Mistrzowskie animacje 3D.

5. T. Mullen: Blender. Mastering Blender.

6. Polski kurs Blendera, strona: http://polskikursblendera.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częściowe z modelowania, projekt końcowy - animacja. Każdy projekt musi być zaliczony.

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

Literatura:

1. Oficjalna dokumentacja Blendera

2. K. Kuklo, J. Kolmaga: Blender. Kompedium.

3. B. Bociek: Blender. Podstawy modelowania.

4. T. Mullen: Blender. Mistrzowskie animacje 3D.

5. T. Mullen: Blender. Mastering Blender.

6. Polski kurs Blendera, strona: http://polskikursblendera.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częsciowe z modelowania

Projekt końcowy - animacja

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

Literatura:

Oficjalna dokumentacja Blendera

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kubiński
Prowadzący grup: Mariusz Kubiński
Strona przedmiotu: http://kubinski.com.pl/?q=node/596
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częsciowe z modelowania

Projekt końcowy - animacja

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

Literatura:

Oficjalna dokumentacja Blendera

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kubiński
Prowadzący grup: Mariusz Kubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekt końcowy

Treści kształcenia:

1. Animacja za pomocą klatek kluczowych

2. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

3. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

4. Animacja za pomocą kości

Literatura:

Oficjalna dokumentacja Blendera

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bartoszek
Prowadzący grup: Marek Badura, Adam Bartoszek, Dorota Blachowska, Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, praca w grupach, metoda projektu.

Sposoby i kryteria oceniania:

Wszystkie efekty kształcenia są weryfikowane w ramach:

pracy podczas zajęć i projektów programistycznych.

Na ocenę z przedmiotu składają się aktywność (40%) i ocena z wykonanych projektów (wymodelowanej sceny oraz animacji) (60%).

Treści kształcenia:

1) tworzenie modeli 3D z wykorzystaniem edycji proporcjonalnej, odbicia lustrzanego, edycji krzywych i funkcji Warp,

2) modyfikatory,

3) oświetlenie i ustawienia kamery,

4) definiowanie materiałów i użycie tekstur,

5) panel Shaders - ustawienia odbicia światła i cieniowania,

6) panel Particles,

7) animacja po krzywych,

8) animacja z wykorzystaniem armatury

Literatura:

1) K. Kuklo, J. Kolmaga, Blender. Kompendium,

2) B. Bociek, Blender, Podstawy modelowania,

3) T. Mullen, Blander. Mistrzowskie animacje 3D,

4) T. Mullen, Blander. Mastering Blender.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.