katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie i animacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MA0ZLI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie i animacja komputerowa
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1) tworzy modele trójwymiarowe z wykorzystaniem edycji proporcjonalnej, odbicia lustrzanego, edycji krzywych i funkcji Warp,

2) korzysta z modyfikatorów,

3) wykorzystuje panel Shading do przypisywania materiału i tekstur do obiektu,

4) posługuje się opcją shaders do ustawień dotyczących oświetlenia i cieniowania,

5) wykorzystuje efekty particles,

6) tworzy animację z wykorzystaniem armatury i krzywych.

7) potrafi pracować w grupie tworząc animację komputerową,

8) umie pracować systematycznie nad projektami, które mają długofalowy charakter,

9) ma krytyczne podejście do otrzymywanych informacji oraz rozumie znaczenie informatyki i jej zastosowań


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: 1100I-1A_W01, 1100I-1A_W04, 1100I-1A_W05, 1100I-1A_U01, 1100I-1A_U04, 1100I-1A_U06, 1100I-1A_U07, 1100I-1A_U08, 1100I-1A_U09, 1100I-1A_U11, 1100I-1A_U13, 1100Igg1A_W12, 1100Igg1A_W13, 1100Igg1A_W15, 1100Igg1A_U23, 1100Igg1A_U25.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

podstawy programowania w programie Blender

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studenta z problematyką modelowania i animacji trójwymiarowej z wykorzystaniem programu Blender. Realizacja zadań laboratoryjnych polega na przygotowaniu modeli, a następnie przygotowaniu animacji w programie Blender.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia informatyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Projekty praktyczne, prezentacja

Sposoby i kryteria oceniania:

Projekty częsciowe z modelowania

Projekt końcowy - animacja

Treści kształcenia:

1. Podstawy modelowania (box modeling)

2. Animacja za pomocą klatek kluczowych

3. Wykorzystywanie ograniczeń (constraints) w animacji

4. Symulacje fizyczne, cieczy i tkanin

5. Animacja za pomocą kości

Literatura:

Oficjalna dokumentacja Blendera

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.