katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1 (z przygotowaniem do egz.dypl.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MB1L$M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1 (z przygotowaniem do egz.dypl.)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

1. opracowuje i streszcza dane zagadnienie w formie pisemnej i ustnej,

2. cytuje poprawnie definicje, twierdzenia i przykłady zaczerpnięte z dostępnej literatury i wykładów,

3. definiuje, objaśnia i prezentuje na przykładach główne pojęcia z podstawowych działów matematyki,

4. formułuje poprawnie twierdzenie, wyróżnia w nim założenie i tezę,

5. analizuje i sprawdza poprawność prowadzonego rozumowania w trakcie dowodu twierdzenia

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z przedmiotów objętych planem studiów I stopnia na kierunku matematyka.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-powtórzenie i przypomnienie wiadomości ze studiów,

-wykształcenie umiejętności przygotowywania, przedstawiania, prezentacji referatów z różnych dziedzin matematyki,

-przygotowanie do redagowania własnego tekstu matematycznego pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Podsędkowska
Prowadzący grup: Hanna Podsędkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

referaty, analiza tekstów matematycznych

Sposoby i kryteria oceniania:

Referaty (60%) oraz wstępne przygotowanie pracy licencjackiej, tzn.plan pracy, literatura, podstawowe wiadomości (40%).

Treści kształcenia:

Wiadomości objęte programem studiów licencjackich oraz treści związane z tematyką prac licencjackich.

Literatura:

1. Tadeusz Krasiński, Analiza matematyczna, funkcje jednej zmiennej, Wyd. UŁ, Łódź 2001.

2. Wykłady Stanisława Spodziei z Analizy matematycznej 1, udostępnione na stronie http://math.uni.lodz.pl/~kfairr/analiza/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chojnowska-Michalik
Prowadzący grup: Maria Chojnowska-Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

referaty, analiza tekstów matematycznych

Sposoby i kryteria oceniania:

Referaty (60%) oraz wstępne przygotowanie pracy licencjackiej, tzn.plan pracy, literatura, podstawowe wiadomości (40%).

Treści kształcenia:

Wiadomości objęte programem studiów licencjackich oraz treści związane z tematyką prac licencjackich.

Literatura:

1. Tadeusz Krasiński, Analiza matematyczna, funkcje jednej zmiennej, Wyd. UŁ, Łódź 2001.

2. Wykłady Stanisława Spodziei z Analizy matematycznej 1, udostępnione na stronie http://math.uni.lodz.pl/~kfairr/analiza/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

referaty, analiza tekstów matematycznych

Sposoby i kryteria oceniania:

Referaty (60%) oraz wstępne przygotowanie pracy licencjackiej, tzn.plan pracy, literatura, podstawowe wiadomości (40%).

Treści kształcenia:

Wiadomości objęte programem studiów licencjackich oraz treści związane z tematyką prac licencjackich.

Literatura:

1. Tadeusz Krasiński, Analiza matematyczna, funkcje jednej zmiennej, Wyd. UŁ, Łódź 2001.

2. Wykłady Stanisława Spodziei z Analizy matematycznej 1, udostępnione na stronie http://math.uni.lodz.pl/~kfairr/analiza/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Skalski
Prowadzący grup: Grzegorz Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów matematycznych (również w językach obcych)

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena zgodna z regulaminem studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.