katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 2 (z przygotowaniem do egz.dypl.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MB2L$M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2 (z przygotowaniem do egz.dypl.)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

1. opracowuje i streszcza dane zagadnienie w formie pisemnej i ustnej,

2. cytuje poprawnie definicje, twierdzenia i przykłady zaczerpnięte z dostępnej literatury i wykładów,

3. definiuje, objaśnia i prezentuje na przykładach główne pojęcia z podstawowych działów matematyki,

4. formułuje poprawnie twierdzenie, wyróżnia w nim założenie i tezę,

5. analizuje i sprawdza poprawność prowadzonego rozumowania w trakcie dowodu twierdzenia

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z przedmiotów objętych planem studiów I stopnia na kierunku matematyka.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-powtórzenie wiadomości ze studiów,

-wykształcenie umiejętności przygotowywania i przedstawiania referatów o tematyce matematycznej,

-przygotowanie do redagowania własnego tekstu matematycznego pracy dyplomowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Podsędkowska
Prowadzący grup: Hanna Podsędkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Chojnowska-Michalik
Prowadzący grup: Maria Chojnowska-Michalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

referaty, analiza tekstów matematycznych

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena zgodna z regulaminem studiów

Na ocenę z przedmiotu składa się:

1) w 40% ocena prezentowanych referatów (e1-e5)

2) w 60% ocena prezentowania fragmentu pracy licencjackiej (e1-e5).

Warunkiem zaliczenia jest oddanie pozytywniej ocenionej pracy licencjackiej (e1)


Treści kształcenia:

1) Punkty 18-35 z dokumentu na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/pages,556.html (egzamin licencjacki)

2) omówienie zasad jakie musi spełniać praca licencjacka

Literatura:

1. Tadeusz Krasiński, Analiza matematyczna, funkcje jednej zmiennej, Wyd. UŁ, Łódź 2001.

2. Wykłady Stanisława Spodziei z Analizy matematycznej 1, udostępnione na stronie http://math.uni.lodz.pl/~kfairr/analiza/

3. Wykłady Wojciecha Banaszczyka z Analizy Matematycznej 3 udostępnione na stronie: http://math.uni.lodz.pl/~wbanasz/AM3/

4. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią

5. P. Walczak, Wykłady z algebry liniowej z geometrią (skrypt elektroniczny)

6. W. Feller – Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, tom I

7. Jajuga K., Jajuga T. - "Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa"

8. Wierzbicki M., "Analiza portfelowa"

9. Literatura związana z pracą licencjacką.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Skalski
Prowadzący grup: Grzegorz Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

referaty, analiza tekstów matematycznych

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena zgodna z regulaminem studiów

Na ocenę z przedmiotu składa się:

w 80% ocena prezentowanych referatów (e1-e5)

w 20% ocena aktywności podczas zajęć (e2, e5)

warunkiem zaliczenia jest oddanie pierwszej części pracy licencjackiej(e1)

Treści kształcenia:

1) Punkty 18-35 z dokumentu na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/pages,556.html (egzamin licencjacki)

2) omówienie zasad jakie musi spełniać praca licencjacka

Literatura:

1. Tadeusz Krasiński, Analiza matematyczna, funkcje jednej zmiennej, Wyd. UŁ, Łódź 2001.

2. Wykłady Stanisława Spodziei z Analizy matematycznej 1, udostępnione na stronie http://math.uni.lodz.pl/~kfairr/analiza/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.