katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1 (z przygotowaniem do egz.mgr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MC1U$M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 1 (z przygotowaniem do egz.mgr)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu seminarium student:

1. Wymienia źródła literatury przedmiotu badań;

2. Wyjaśnia zasady redagowania prac naukowych;

3. Opisuje zasady korzystania z zewnętrznych źródeł wiedzy;

4. Prezentuje wyniki badań z wykorzystaniem języka

specjalistycznego;

5. Formułuje oceny i sądy na tematy dotyczące przedmiotu badań;

6.Ma przygotowaną, w stopniu co najmniej dostatecznym, pierwszą część pracy magisterskiej.


Wymagania wstępne:

Podstawy analizy matematycznej i rachunku różniczkowego.


Elementy topologii i geometrii przestrzeni euklidesowych.


Podstawowy zasób wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.


Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej oraz ubezpieczeń majątkowych (dla studentów specjalności związanych z finansami).


Skrócony opis:

Cel: wprowadzenie do metodyki pisania prac naukowych - doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów naukowych, prezentowania wyników badań, doboru i wykorzystania piśmiennictwa naukowego i prowadzenia dyskusji naukowej i opracowanie pierwszej części pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Karpińska, Antoni Pierzchalski
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska, Antoni Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium i prezentacje przedstawione przez uczestników seminarium oraz dyskusja.

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie ich referatów i aktywności na seminarium.

Na ocenę z przedmiotu składa się:

-w 40% ocena prezentowanych referatów (e1-e5)

-w 60% ocena aktywności podczas zajęć (e2, e3, e5)

Warunkiem zaliczenia jest oddanie pierwszej części pracy magisterskiej (e6).

Treści kształcenia:

Powtórzenie wybranych zagadnień do egzaminu magisterskiego. Zagadnienia związane z pracami magisterskim.

Literatura:

Według tematyki prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Banaszczyk
Prowadzący grup: Wojciech Banaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Seminarium

Sposoby i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie ich referatów i aktywności na seminarium.

Treści kształcenia:

Powtórzenie wybranych zagadnień do egzaminu magisterskiego. Zagadnienia związane z pracami magisterskim.

Literatura:

Według tematyki prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Paszkiewicz
Prowadzący grup: Adam Paszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czarnecki
Prowadzący grup: Maciej Czarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Referaty przedstawiane przez uczestników seminarium i dyskusjaSposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składa się:

w 80% ocena prezentowanych referatów (e1-e5)

w 20% ocena aktywności podczas zajęć (e2, e3, e5)

warunkiem zaliczenia jest oddanie pierwszej części pracy magisterskiej (e6)

Treści kształcenia:

1. Analityczna geometria hiperboliczna.

2. Wielokaty i powierzchnie hiperboliczne.

1. Klasyczne i uogólnione układy dynamiczne.

2. Teoria wymiaru, miary oraz wymiar Hausdorffa.

3. Iteracyjne układy funkcyjne.

4. Geometria i topologia fraktali.

Literatura:

1. J. Anderson, Hyperbolic Geometry

2. M. Brin, G. Stuck, Introduction to Dynamical Systems

3. G. Edgar, Measure, Topology, and Fractal Geometry

4. K. Falconer, Techniques in Fractal Geometry

5. J. Ratcliffe, Foundations of Hyperbolic Manifolds

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.