katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 2 (z przygotowaniem do egz.mgr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MC2U$M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2 (z przygotowaniem do egz.mgr)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Gotowa praca magisterska.

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Zaliczenie studiów pierwszego stopnia i jednego roku studiów drugiego stopnia.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przydzielenie studentom tematów prac magisterskich,pomoc w przygotowaniu prac magisterskich, w szcze-

gólności uzupełnieniu luk w dowodach i pracy nad redakcją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Pierzchalski
Prowadzący grup: Wioletta Karpińska, Antoni Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Referaty, analiza tekstów matematycznych.

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest złożenie pracy magisterskiej. Studenci są oceniani na podstawie ich referatów oraz aktywności na seminarium.

Treści kształcenia:

1. Przygotowywanie prac magisterskich.

2. Powtórzenie wybranych zagadnień do egzaminu magisterskiego.

Literatura:

Według tematyki prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Banaszczyk
Prowadzący grup: Wojciech Banaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Banaszczyk
Prowadzący grup: Wojciech Banaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Referaty, analiza tekstów matematycznych.

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest złożenie pracy magisterskiej. Studenci są oceniani na podstawie ich referatów oraz aktywności na seminarium.

Treści kształcenia:

1. Przygotowywanie prac magisterskich.

2. Powtórzenie wybranych zagadnień do egzaminu magisterskiego.

Literatura:

Według tematyki prac magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Paszkiewicz
Prowadzący grup: Adam Paszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Obserwacja referatu, poprawianie błędów i uzupełnianie.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności referowania i redagowania tekstu matematycznego.

Treści kształcenia:

Liczby Liouville'a, liczby Nivena, własność Darboux, izometrie przestrzeni n-wymiarowej, dydaktyka matematyki.

Literatura:

Każdy uczestnik otrzymał spis prac i książek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Wilczyński
Prowadzący grup: Władysław Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium magisterskie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

Obserwacja referatu, poprawianie błędów i uzupełnianie.

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności referowania i redagowania tekstu matematycznego.

Treści kształcenia:

Liczby Liouville'a, liczby Nivena, własność Darboux, izometrie przestrzeni n-wymiarowej, dydaktyka matematyki.

Literatura:

Każdy uczestnik otrzymał spis prac i książek.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.