katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1 (z przygotowaniem do egz.dypl.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-MI1L$M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1 (z przygotowaniem do egz.dypl.)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Po zakończonym kursie student:

e1) zna i potrafi stosować pojęcia wraz z podaniem odpowiednich przykładów w zakresie określonym na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/pages,556.html (egzamin licencjacki, około połowy punktów )

e2) potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje

e3) potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych

e4) potrafi przygotować na podstawie różnych źródeł opracowanie przedstawiające podstawowe zagadnienie z dziedzin nauk matematycznych

e5) rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

e6)rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu analizy matematycznej, teorii mnogości, podstaw topologii oraz pracy z uczniem w szkole podstawowej.


Zagadnienia te są realizowane na przykład na przedmiotach: 1100-AM1LMM, 1100-AM2LMM, 1100-AM3LMM, 1100-LM0LMM, 1100-TO0LMM, 1100-PD0LNM, 1100-DM0LNM, 1100-MM1UNM

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione zasady pisania pracy licencjackiej oraz powtórzone zagadnienia zgodnie z listą zagadnień na egzamin licencjacki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty, Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Seminarium licencjackie - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

wykład, opowiadanie, praca indywidualna

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: kolokwiów (e1, e2) oraz pracy na zajęciach (e1-e5).


Ocena jest średnią ocen z kolokwiów, referatu oraz koncepcji pracy licencjackiej.

Treści kształcenia:

1) Punkty 1- 21 z dokumentu na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/pages,556.html (egzamin licencjacki)

2) omówienie zasad jakie musi spełniać praca licencjacka

Literatura:

1. A. Białynicki-Birula "Algebra", PWN

2. W. Kołodziej "Analiza matematyczna", PWN

3. K. Kuratowski "Wstęp do teorii mnogości i topologii", PWN

4. H. Rasiowa " Wstęp do matematyki współczesnej", PWN

5. wykłady z analizy matematycznej (strona: http://math.uni.lodz.pl/~kfairr/)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.