Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja dyskretna w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-OD0LML Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja dyskretna w logistyce
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

E1. zna i potrafi zastosować podstawowe algorytmy kombinatoryczne (generowania permutacji, podzbiorów zbioru itd.)

E2. rozróżnia klasy grafów na podstawie ich własności

E3. zna i potrafi zastosować algorytmy grafowe

E4. potrafi sformułować praktyczne problemy za pomocą pojęć teorii grafów oraz wykorzystuje do nich odpowiednie algorytmy grafowe

E5. samodzielnie analizuje i stosuje algorytmy kombinatoryczne lub grafowe


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: I-1A_W01, I-1A_W03, I-1A_U01, I-1A_U08, I-1A_U11, I-1A_U16, I-1A_U17, I-1A_K03, I-1A_K05, Ili1A_W13, Ili1A_W14, Ili1A_U22, Ili1A_U23, Ili1A_U30.Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

stacjonarne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią grafów, sieci oraz optymalizacji kombinatorycznej. Ponadto studenci zostaną zapoznani z szerokim zakresem zastosowań omawianych kwestii w logistyce oraz metodami formułowania praktycznych zagadnień w języku teorii grafów i rozwiązywania zadań optymalizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamocki
Prowadzący grup: Rafał Kamocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, pokaz

ćwiczenia praktyczne, referat

Sposoby i kryteria oceniania:

Na ocenę z wykładu składa się ocena z ćwiczeń (50%) oraz sprawdzianu pisemnego (testu 50%).

Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Ocena z ćwiczeń jest oceną za opracowanie i omówienie (przed grupą) jednego z podanych algorytmów. E3,E5

Na ocenę z wykładu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i ocena z testu (50%). E1, E2, E3, E4

Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Treści kształcenia:

Jest to wykład obejmujący następujące zagadnienia:

-algorytmy kombinatoryczne

-własności i rodzaje grafów, działania na grafach, metody reprezentacji grafów

-grafy Eulera i ich zastosowanie, algorytm rozwiązujący problem chińskiego listonosza

-grafy Hamiltona i ich zastosowanie, algorytmy problemu komiwojażera, optymalizacja naturalna, algorytmy mrówkowe,

-własności drzew, rodzaje i własności drzew binarnych, optymalne drzewo binarne i ich zastosowania, algorytm Huffmana, drzewa rozpinające, algorytmy MST

-algorytmy znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie( z jednym źródłem, między wszystkimi wierzchołkami, grafy rzadkie),

-kolorowanie grafów, algorytm zachłanny kolorowania grafów, zbiory niezależne, grafy planarne, uogólnione grafy Petersena, grafy platońskie

-sieci przepływowe, metoda Forda-Fulkersona, ogólna metoda przepływowa, przepływ o najtańszym koszcie, przepływ wielotowarowy

-problem plecakowy, problem pakowania


Literatura:

[1]. W. Lipski; Kombinatoryka dla programistów.

[2]. T. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest; Wprowadzenie do algorytmów.

[3]. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright; Matematyka dyskretna.

[4]. M. Sysło, N. Deo; Metody optymalizacji dyskretnej z przykładami w Turbo Pascalu.

[5]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka.

[6]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamocki
Prowadzący grup: Rafał Kamocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, pokaz

ćwiczenia praktyczne, referat

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń jest oceną za opracowanie i omówienie (przed grupą) jednego z podanych algorytmów. E3,E5

Na ocenę z wykładu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%). Egzamin ma formę pisemną. E1, E2, E3, E4

Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Treści kształcenia:

Jest to wykład obejmujący następujące zagadnienia:

-algorytmy kombinatoryczne

-własności i rodzaje grafów, działania na grafach, metody reprezentacji grafów

-grafy Eulera i ich zastosowanie, algorytm rozwiązujący problem chińskiego listonosza

-grafy Hamiltona i ich zastosowanie, algorytmy problemu komiwojażera, optymalizacja naturalna, algorytmy mrówkowe,

-własności drzew, rodzaje i własności drzew binarnych, optymalne drzewo binarne i ich zastosowania, algorytm Huffmana, drzewa rozpinające, algorytmy MST

-algorytmy znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie( z jednym źródłem, między wszystkimi wierzchołkami, grafy rzadkie),

-kolorowanie grafów, algorytm zachłanny kolorowania grafów, zbiory niezależne, grafy planarne, uogólnione grafy Petersena, grafy platońskie

-sieci przepływowe, metoda Forda-Fulkersona, ogólna metoda przepływowa, przepływ o najtańszym koszcie, przepływ wielotowarowy

-problem plecakowy, problem pakowania


Literatura:

[1]. W. Lipski; Kombinatoryka dla programistów.

[2]. T. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest; Wprowadzenie do algorytmów.

[3]. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright; Matematyka dyskretna.

[4]. M. Sysło, N. Deo; Metody optymalizacji dyskretnej z przykładami w Turbo Pascalu.

[5]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka.

[6]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia konwersatoryjne, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, pokaz

ćwiczenia praktyczne, referat

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń jest oceną za opracowanie i omówienie (przed grupą) jednego z podanych algorytmów. E3,E5

Na ocenę z wykładu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%). Egzamin ma formę pisemną. E1, E2, E3, E4

Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Treści kształcenia:

Jest to wykład obejmujący następujące zagadnienia:

-algorytmy kombinatoryczne

-własności i rodzaje grafów, działania na grafach, metody reprezentacji grafów

-grafy Eulera i ich zastosowanie, algorytm rozwiązujący problem chińskiego listonosza

-grafy Hamiltona i ich zastosowanie, algorytmy problemu komiwojażera, optymalizacja naturalna, algorytmy mrówkowe,

-własności drzew, rodzaje i własności drzew binarnych, optymalne drzewo binarne i ich zastosowania, algorytm Huffmana, drzewa rozpinające, algorytmy MST

-algorytmy znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie( z jednym źródłem, między wszystkimi wierzchołkami, grafy rzadkie),

-kolorowanie grafów, algorytm zachłanny kolorowania grafów, zbiory niezależne, grafy planarne, uogólnione grafy Petersena, grafy platońskie

-sieci przepływowe, metoda Forda-Fulkersona, ogólna metoda przepływowa, przepływ o najtańszym koszcie, przepływ wielotowarowy

-problem plecakowy, problem pakowania


Literatura:

[1]. W. Lipski; Kombinatoryka dla programistów.

[2]. T. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest; Wprowadzenie do algorytmów.

[3]. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright; Matematyka dyskretna.

[4]. M. Sysło, N. Deo; Metody optymalizacji dyskretnej z przykładami w Turbo Pascalu.

[5]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka.

[6]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, pokaz

ćwiczenia praktyczne, referat

Sposoby i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń jest oceną za opracowanie i omówienie (przed grupą) jednego z podanych algorytmów. E3,E5

Na ocenę z wykładu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%). Egzamin ma formę pisemną. E1, E2, E3, E4

Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Treści kształcenia:

Jest to wykład obejmujący następujące zagadnienia:

-algorytmy kombinatoryczne

-własności i rodzaje grafów, działania na grafach, metody reprezentacji grafów

-grafy Eulera i ich zastosowanie, algorytm rozwiązujący problem chińskiego listonosza

-grafy Hamiltona i ich zastosowanie, algorytmy problemu komiwojażera, optymalizacja naturalna, algorytmy mrówkowe,

-własności drzew, rodzaje i własności drzew binarnych, optymalne drzewo binarne i ich zastosowania, algorytm Huffmana, drzewa rozpinające, algorytmy MST, drzewa Steiner'a, algorytmy SMT, drzewa multicast i ich zastosowania

-algorytmy znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie( z jednym źródłem, między wszystkimi wierzchołkami, grafy rzadkie),

-kolorowanie grafów, algorytm zachłanny kolorowania grafów, zbiory niezależne, grafy planarne, uogólnione grafy Petersena, grafy platońskie

-sieci przepływowe, metoda Forda-Fulkersona, ogólna metoda przepływowa, przepływ o najtańszym koszcie, przepływ wielotowarowy

-problem plecakowy, problem pakowania


Literatura:

[1]. W. Lipski; Kombinatoryka dla programistów.

[2]. T. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest; Wprowadzenie do algorytmów.

[3]. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright; Matematyka dyskretna.

[4]. M. Sysło, N. Deo; Metody optymalizacji dyskretnej z przykładami w Turbo Pascalu.

[5]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka.

[6]. M. Libura, J. Sikorski; Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.

[7] W.D. Wallis, A Beginner's Guide to Graph Theory

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.