Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie komponentowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PK0ZLI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie komponentowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

E1. zna podstawowe wzorce projektowe,

E2. zna paradygmaty programowania obiektowego,

E3. wykorzystuje język C#

E4. projektuje i tworzy aplikacje w środowisku Windows

E5. współpracuje w grupie


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Informatyka I stopnia: 1100I-1A_W04, 1100I-1A_W07, 1100I-1A_U06, 1100I-1A_U07, 1100I-1A_U08, 1100I-1A_U09, 1100I-1A_U13, 1100I-1A_U15, 1100I-1A_U21, 1100I-1A_K01, 1100I-1A_K05, 1100Isd1A_U23.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw programowania oraz umiejętność programowania obiektowego

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językiem C# oraz jego wykorzystaniem w aplikacjach Windows. Użyte zostanie środowisko RAD (Rapid Application Development) - Microsoft Visual Studio.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Frątczak
Prowadzący grup: Piotr Frątczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zajączkowski
Prowadzący grup: Paweł Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zajączkowski
Prowadzący grup: Paweł Zajączkowski
Strona przedmiotu: http://ludzie.uni.lodz.pl/Pawel_Zajaczkowski#Inne
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

wykład z elementami prezentacji multimedialnych; podająca; praca praktyczna;

Sposoby i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane w ramach:

projektu zaliczeniowego(e1-5).

Ocena końcowa to ocena z projektu.

Treści kształcenia:

Wiadomości wstępne

Zmienne

Instrukcje warunkowe, pętle, wyjątki...

Tablice

Funkcje

Struktury

Klasy

Interface

Dziedziczenie

Kontrolki i komponenty

Obsługa plików - tworzenie, edycja i odczyt z pliku

Literatura:

MSDN Library

The C# Station Tutorial

Jesse Liberty C#. Programowanie

Adam Boduch Wstęp do programowania w języku C#

Krzysztof Rychlicki-Kicior C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

ćwiczenia praktyczne

Sposoby i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane podczas zajęć: E3,E5 podczas zadania zaliczeniowego E1-E4.

Ocena z ćwiczeń jest oceną za wykonanie zadania zaliczeniowego.

Treści kształcenia:

-wprowadzenie do technologii .NET i do programowania w C#: typy danych, klasy, obiekty, właściwości, kolekcje, obsługa błędów, operacje I/O, delegacje, zdarzenia, składnia i semantyka C#

-obsługa środowiska Visual Studio .NET, zarządzanie rozwiązaniami i projektami

-Windows Forms i aplikacje WPF

-wzorce projektowe C#

Literatura:

[1]. H.Schildt, C# 4.0 The Complete Reference.

[2]. J.Matulewski Visual Studio 2010 dla programistów C#.

[3]. P.Chłosta Aplikacje Windows Forms .NET w C#.

[4]. Ch.Petzold, Programing Microsoft Windows with C#.

[5]. J.Liberty Programing C#.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.