Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie komponentowe (M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PK0ZUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie komponentowe (M)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

E1. zna podstawowe wzorce projektowe,

E2. zna paradygmaty programowania obiektowego,

E3. wykorzystuje języka C#

E4. projektuje i tworzy aplikacje w środowisku Windows

E5. współpracuje w grupie

Forma zaliczenia:

E

Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień związanych z programowaniem obiektowym, umiejętność programowania w dowolnym języku obiektowym.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językiem C# oraz jego wykorzystaniem w aplikacjach Windows. Użyte zostanie środowisko RAD (Rapid Application Development) - Microsoft Visual Studio.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Sposoby i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane w ramach:

podczas zajęć:E1-E5, podczas kolokwium zaliczeniowego E1-E5.

Oceną końcową jest ocena z kolowium.

Treści kształcenia:

-wprowadzenie do technologii .NET i do programowania w C#: typy danych, klasy, obiekty, właściwości, kolekcje, obsługa błędów, operacje I/O, delegacje, zdarzenia

-obsługa środowiska Visual Studio .NET, zarządzanie rozwiązaniami i projektami

-budowanie formularzy Windows, przegląd kontrolek z zakładki Toolbox – właściwości, metody i zdarzenia

-aplikacje MDI i SDI

Literatura:

[1]. H.Schildt, C# 4.0 The Complete Reference.

[2]. J.Matulewski Visual Studio 2010 dla programistów C#.

[3]. P.Chłosta Aplikacje Windows Forms .NET w C#.

[4]. Ch.Petzold, Programing Microsoft Windows with C#.

[5]. J.Liberty Programing C#.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.