Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PO0ZLM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty kształcenia:

Po zakończonym kursie student:


E1. pisze, kompiluje, a następnie uruchamia proste programy, posługując się środowiskiem programistycznym przeznaczonym dla wybranego języka

E2. posługuje się zmiennymi i podstawowymi typami danych danego języka programowania, w tym typem tablicowym

E3. potrafi obsługiwać komunikację z użytkownikiem w programach w tym języku

E4. posługuje się podstawowymi instrukcjami danego języka programowania, w szczególności instrukcją warunkową i instrukcjami pętli


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia:

1100M-1A_W09, 1100M-1A_W11, 1100M-1A_U03, 1100M-1A_U23, 1100M-1A_U24, 1100M-1A_U25, 1100M-1A_U27, 1100M-1A_K01,

1100M-1A_K02, 1100M-1A_K03, 1100M-1A_K04, 1100M-1A_K06.


Forma zaliczenia:

Z

Ilość godzin ćwiczeń:

16

Forma studiów:

niestacjonarne (zaoczne)

Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w językach wysokiego poziomu (przy użyciu wybranego języka).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Sposoby i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane podczas zajęć: E1-E4, Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest wykonanie samodzielne podanych zadań.

Treści kształcenia:

1. Struktura programu w C#.

2. Podstawowe i złożone typy danych. Definicja i deklaracja

zmiennych.

3. Operatory i wyrażenia.

4. Instrukcje warunkowe i iteracyjne.

5. Tablice.

Literatura:

[1]. H.Schildt, C# 4.0 The Complete Reference.

[2]. J.Matulewski Visual Studio 2010 dla programistów C#.

[3]. P.Chłosta Aplikacje Windows Forms .NET w C#.

[4]. Ch.Petzold, Programing Microsoft Windows with C#.

[5]. J.Liberty Programing C#.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-17 - 2014-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia informatyczne, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bartkiewicz
Prowadzący grup: Monika Bartkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Sposoby i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane w ramach:

podczas zajęć:E1-E4, podczas kolokwium zaliczeniowego E1-E4.

Oceną końcową jest ocena z kolowium.

Treści kształcenia:

1. Struktura programu w C#.

2. Podstawowe i złożone typy danych. Definicja i deklaracja

zmiennych.

3. Operatory i wyrażenia.

4. Instrukcje warunkowe i iteracyjne.

5. Tablice.

6. Elementy interfejsu użytkownika

Literatura:

[1]. H.Schildt, C# 4.0 The Complete Reference.

[2]. J.Matulewski Visual Studio 2010 dla programistów C#.

[3]. P.Chłosta Aplikacje Windows Forms .NET w C#.

[4]. Ch.Petzold, Programing Microsoft Windows with C#.

[5]. J.Liberty Programing C#.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.