katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki z informatyki 2 (SP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QI2LNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki z informatyki 2 (SP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student potrafi pełnić rolę nauczyciela, mieszczą się tu takie aktywności jak

1. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

2. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

3. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

4. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

5. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

6. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka I stopnia: 1100MNe-W18, 1100MNI-W22, 1100MNi1A_W21, 1100MNi1A_U43, 1100MNi1A_U.

Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu psychologii i pedagogiki między innymi znajomość podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka, znajomość stylów i postaw wychowawczych oraz metod wychowawczych (także w odniesieniu do II etapu edukacyjnego). Umiejętność planowania lekcji oraz przygotowywania konspektu lekcji z zajęć komputerowych. Treści te realizowane są na przykład na przedmiotach Psychologia, Pedagogika i Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej, Podstawy dydaktyki oraz Metodyki nauczania informatyki 1 (SP).

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy nauczyciela zajęć komputerowych. Szczegółowy opis treści koniecznych do realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształceni przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia są sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk.

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest opinia (ocena) nauczyciela - opiekuna praktyk.

Sposoby i kryteria oceniania:

Obserwacja, dyskusja

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

1. Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki

2. M. Gulgowski, J. Lipski, Komputerowe opowieści - podręcznik do zajęć komputerowych dla klsa IV-VI szkoły podstawowej.

3. E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Klik Plik. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, klasy IV-VI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia są sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk.

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest opinia (ocena) nauczyciela - opiekuna praktyk.

Sposoby i kryteria oceniania:

Obserwacja, dyskusja

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

1. Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki

2. M. Gulgowski, J. Lipski, Komputerowe opowieści - podręcznik do zajęć komputerowych dla klsa IV-VI szkoły podstawowej.

3. E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Klik Plik. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, klasy IV-VI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia są sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk.

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest opinia (ocena) nauczyciela - opiekuna praktyk.

Sposoby i kryteria oceniania:

Obserwacja, dyskusja

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

1. Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki

2. M. Gulgowski, J. Lipski, Komputerowe opowieści - podręcznik do zajęć komputerowych dla klsa IV-VI szkoły podstawowej.

3. E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Klik Plik. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, klasy IV-VI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia są sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk.

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest opinia (ocena) nauczyciela - opiekuna praktyk.

Sposoby i kryteria oceniania:

Obserwacja, dyskusja

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

1. Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki

2. M. Gulgowski, J. Lipski, Komputerowe opowieści - podręcznik do zajęć komputerowych dla klsa IV-VI szkoły podstawowej.

3. E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Klik Plik. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, klasy IV-VI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-15 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia są sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk.

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest opinia (ocena) nauczyciela - opiekuna praktyk.

Sposoby i kryteria oceniania:

Obserwacja, dyskusja

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

1. Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki

2. M. Gulgowski, J. Lipski, Komputerowe opowieści - podręcznik do zajęć komputerowych dla klsa IV-VI szkoły podstawowej.

3. E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Klik Plik. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, klasy IV-VI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-16 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Praktyki - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

Efekty kształcenia są sprawdzane w czasie aktywności studenta podczas zajęć organizowanych w ramach praktyk i są dokumentowane w opinii nauczyciela - opiekuna praktyk.

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest opinia (ocena) nauczyciela - opiekuna praktyk.

Sposoby i kryteria oceniania:

Obserwacja, dyskusja

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

1. Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki

2. M. Gulgowski, J. Lipski, Komputerowe opowieści - podręcznik do zajęć komputerowych dla klsa IV-VI szkoły podstawowej.

3. E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Klik Plik. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej, klasy IV-VI.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.