katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki z matematyki 1 (SPP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-QM1UNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki z matematyki 1 (SPP)
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty kształcenia:

Student:

e1. dokonuje analizy lekcji na III etapie edukacyjnym pod kątem doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych;

e2. ocenia zakres realizacji celów podczas lekcji na III etapie edukacyjnym;

e3. przygotowuje pisemne sprawozdanie z obserwowanej lekcji na III etapie edukacyjnym;

e4. planuje lekcje matematyki dla III etapu edukacyjnego przygotowując ich konspekt;

e5. uzasadnia dobór metod i form nauczania oraz środków dydaktycznych dla realizacji celów zaplanowanej lekcji dla III etapu edukacyjnego.


Powyższe efekty kształcenia osiągane w ramach przedmiotu pozwalają na realizację kierunkowych efektów kształcenia, mających następujące oznaczenia w programie Matematyka II stopnia: 1100Mnm2A _W10, 1100Mnm2A _U18, 1100MNm2A_U19, 1100Mnm2A_K09.


Forma zaliczenia:

Z

Forma studiów:

stacjonarne

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu psychologii i pedagogiki między innymi znajomość podstawowych koncepcji psychologicznych człowieka, znajomość stylów i postaw wychowawczych oraz metod wychowawczych w odniesieniu do III i IV etapu edukacyjnego). Umiejętność planowania lekcji oraz przygotowywania konspektu lekcji matematyki. Treści te realizowane są na przykład na przedmiotach Psychologia, Pedagogika i Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania matematyki i przedmiotów stowarzyszonych w szkole podstawowej, Podstawy dydaktyki, Dydaktyki matematyki oraz Metodyki nauczania matematyki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy nauczyciela matematyki na III etapie edukacyjnym. Szczegółowy opis treści koniecznych do realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Loranty
Prowadzący grup: Anna Loranty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdania z dwóch obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z następujących elementów: samooceny, dwóch obserwacji z lekcji, konspektu lekcji oraz prowadzonej lekcji z wagami odpowiedni: 0.2; 0.2; 0.2; 0.3; 0.1

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdzania z trzech obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z nastepujących elementów: pisemnych sprawozdzań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,3), pisemnej samooceny po przeprowadzonej lekcji (waga 0,3), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,1).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-09
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdzania z trzech obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z nastepujących elementów: pisemnych sprawozdzań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,3), pisemnej samooceny po przeprowadzonej lekcji (waga 0,3), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,1).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdzania z trzech obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z nastepujących elementów: pisemnych sprawozdzań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,3), pisemnej samooceny po przeprowadzonej lekcji (waga 0,3), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,1).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdzania z trzech obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z nastepujących elementów: pisemnych sprawozdzań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,3), pisemnej samooceny po przeprowadzonej lekcji (waga 0,3), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,1).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rychlewicz
Prowadzący grup: Andrzej Rychlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdzania z trzech obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z nastepujących elementów: pisemnych sprawozdzań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,3), pisemnej samooceny po przeprowadzonej lekcji (waga 0,3), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,1).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia metodyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Korczak-Kubiak
Prowadzący grup: Ewa Korczak-Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia metodyczne - Ocena zgodna z regulaminem studiów
Czy ECTS?:

T

Metody dydaktyczne:

obserwacja, dyskusja

Sposoby i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia są weryfikowane poprzez: dyskusję podsumowującą każdą wizytę w szkole (e1-e2, e5), ocenę pisemnego sprawozdzania z trzech obserwowanych lekcji (e1-e3), ocenę przygotowanego konspektu lekcji (e4-e5), pisemną samoocenę po przeprowadzonej lekcji (e1-e2, e5).


Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z nastepujących elementów: pisemnych sprawozdzań z lekcji (waga 0,3), konspektu lekcji (waga 0,3), pisemnej samooceny po przeprowadzonej lekcji (waga 0,3), aktywności podczas dyskusji podsumowujących wizyty w szkole (waga 0,1).

Treści kształcenia:

Szczegółowy opis treści właściwych dla realizacji w ramach tego przedmiotu zamieszczony jest w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w punkcie 3 na stronie 20.

Literatura:

Rabijewska B. (red.) Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Łódzki.